Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2 l STAN WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

3 l Łącznie 752 wnioski o dofinansowanie

4 l Łączna kwota ,78 zł

5 l Łącznie podpisano 519 umów o dofinansowanie, z czego 268 w roku 2013

6 l Całkowita kwota dofinansowania ,71 zł

7 l Do zakontraktowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego pozostało zł z całkowitej kwoty alokacji zł Stan na: r.

8 l Lokalna Grupa Rybacka* Środki zakontraktowane w umowach Alokacja środków na % zakontraktowanych środków Ilość wniosków w weryfikacji Wnioski w weryfikacji w SWZ (kwota) Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ,44 zł ,04 zł ,90 zł Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ,44 zł ,08 zł62, ,63 zł Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu ,75 zł ,00 zł57, ,13 zł Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka ,34 zł ,70 zł ,33 zł Stowarzyszenie "SIEJA" ,84 zł ,70 zł5300 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" ,84 zł ,41 zł68, ,72 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku ,20 zł ,19 zł49,800 Suma końcowa ,85 zł182,689,269 zł Średnia 58 % ,71 zł * LGR z siedzibą na terenie WZP Wykorzystanie środków z podziałem na LGR oraz wnioski w trakcie weryfikacji

9 l Realna wartość dofinansowania w przeliczeniu na każdego z mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego to obecnie około 230 zł dofinansowania / mieszkańca po rozdysponowaniu pełnej kwoty alokacji wartość dofinansowania wyniesie około 370 zł / mieszkańca

10 l Od początku funkcjonowania osi 4 złożono 266 wniosków o płatność, na kwotę ,75 zł Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego do dnia r. poświadczył kwalifikowalność wydatków w kwocie ,66 zł na koniec obecnego kwartału kwota ta powinna wynieść około 27,2 mln zł. Do końca roku SWZP poświadczy kwalifikowalność wydatków w kwocie ponad 33 mln zł

11 l Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach 4 obszarów wsparcia: 38 % 14 % 36 % 12 %

12 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY

13 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Sławno Centrum promocji rzeki Wieprzy w miejscowości Pomiłowo Miejsce realizacji operacji: Pomiłowo, Gmina Sławno

14 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: GMINA KOŁOBRZEG Tytuł projektu: Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie Miejsce realizacji operacji: Gmina Kołobrzeg

15 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Miasto Darłowo Tytuł projektu: Rozbudowa sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie

16 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Borne Sulinowo Tytuł projektu: Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego

17 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Tychowo Aranżacja i remont sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

18 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Wdrożenie systemu informacji pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Miejsce realizacji operacji: Miasto Kołobrzeg

19 l Beneficjent: MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO Tytuł projektu: Realizacja II etapu inwestycji Kołobrzeski Skansen Morski – przygotowanie ekspozycji plenerowej muzealiów morskich. Miejsce realizacji operacji: Gmina miasto Kołobrzeg Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

20 l Beneficjent: Gmina Suchań Stworzenie miejsca szkoleń, konferencji oraz spotkań wraz z przebudową zaplecza szatniowo- sanitarnego na istniejącym obiekcie sportowym w Suchaniu Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

21 l Beneficjent: Gmina Pełczyce Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu w Pełczycach Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

22 l Beneficjent: Gmina Czaplinek Tytuł projektu: Budowa zielonej siłowni w Czaplinku Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

23 l Dywersyfikacja działalności armatora kutra rybackiego poprzez budowę domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rusko w Gminie Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

24 l Wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu budowlanego Miejsce realizacji operacji: Gmina Recz Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

25 l Zakup wyposażenia do wędzarni ryb na terenie gospodarstwa rybackiego Zielenica Miejsce realizacji operacji: Gmina Malechowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

26 l Powiększenie parku maszynowego w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym w celu poszerzenia zakresu oferowanych towarów i usług Miejsce realizacji operacji: Gmina Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

27 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego Budowa kompleksu drewnianych domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu i budynkiem gospodarczym w Darłowie przez byłego armatora rybackiego Miejsce realizacji operacji: Gmina Darłowo

28 l Budowa bezdotykowej myjni samochodowej w miejscowości Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

29 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności Modernizacja systemu sprzedaży w gospodarstwie „Rybakówka”, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym Miejsce realizacji operacji: Nowogródek Pomorski

30 l Zakup i montaż maszyn i urządzeń mechaniki samochodowej na potrzeby warsztatu samochodowego Miejsce realizacji operacji: Gmina Miasto Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

31 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności Zakup nowoczesnego wyposażenia oraz środka transportu dla sklepu z ekologiczną zdrową żywnością w Świnoujściu Miejsce realizacji operacji: miasto Świnoujście

32 l Utworzenie "Zagrody Rybackiej" pełniącej funkcję turystyczno-rekreacyjną Miejsce realizacji operacji: Gmina Mirosławiec Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

33 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności Adaptacja budynku i terenu wokół budynku na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez zakup wyposażenia i wykonanie nowych instalacji w budynku oraz zagospodarowanie terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi Miejsce realizacji operacji: Gmina Darłowo

34 l Budowa wieży widokowej w ogrodach tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy Gmina Będzino. Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

35 l Modernizacja smażalni ryb w celu zwiększenia sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa. Unieście – Gmina Mielno Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

36 l Rozbudowa oferty turystyki rowerowej na terenie obszaru Zalewu Szczecińskiego Miejsce realizacji operacji: Gmina Świnoujście i Gmina Międzyzdroje Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

37 l Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez rozbudowę obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Niemica w gminie Malechowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

38 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Zakup urządzenia do mechanicznego oczyszczania wody poprodukcyjnej – Mikrosito Miejsce realizacji operacji: Gmina Malechowo

39 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu Miejsce realizacji operacji: Gmina Kołobrzeg

40 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Malechowo

41 l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń oraz tablic informacyjnych o treści przyrodniczej przy pomnikach przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje

42 l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google