Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2 www.wzp.p l STAN WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

3 www.wzp.p l Łącznie 752 wnioski o dofinansowanie

4 www.wzp.p l Łączna kwota 157.119.458,78 zł

5 www.wzp.p l Łącznie podpisano 519 umów o dofinansowanie, z czego 268 w roku 2013

6 www.wzp.p l Całkowita kwota dofinansowania 113.428.265,71 zł

7 www.wzp.p l Do zakontraktowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego pozostało 69.261.003 zł z całkowitej kwoty alokacji 182.689.269 zł Stan na: 16.09.2013r.

8 www.wzp.p l Lokalna Grupa Rybacka* Środki zakontraktowane w umowach Alokacja środków na 2007 - 2013 % zakontraktowanych środków Ilość wniosków w weryfikacji Wnioski w weryfikacji w SWZ (kwota) Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści 21 504 019,44 zł35 834 635,04 zł60122 834 489,90 zł Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka21 175 661,44 zł33 846 897,08 zł62,5103 065 622,63 zł Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 19 244 393,75 zł33 245 736,00 zł57,982 023 960,13 zł Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka16 154 054,34 zł30 450 784,70 zł53315 000 607,33 zł Stowarzyszenie "SIEJA"10 502 692,84 zł19 810 873,70 zł5300 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" 9 037 509,84 zł13 167 879,41 zł68,6102 190 223,72 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku 8 135 594,20 zł16 332 463,19 zł49,800 Suma końcowa105 753 925,85 zł182,689,269 zł Średnia 58 % 7115 114 903,71 zł * LGR z siedzibą na terenie WZP Wykorzystanie środków z podziałem na LGR oraz wnioski w trakcie weryfikacji

9 www.wzp.p l Realna wartość dofinansowania w przeliczeniu na każdego z 493.821 mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego to obecnie około 230 zł dofinansowania / mieszkańca po rozdysponowaniu pełnej kwoty alokacji wartość dofinansowania wyniesie około 370 zł / mieszkańca

10 www.wzp.p l Od początku funkcjonowania osi 4 złożono 266 wniosków o płatność, na kwotę 44.018.663,75 zł Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego do dnia 30.06.2013 r. poświadczył kwalifikowalność wydatków w kwocie 20.810.587,66 zł na koniec obecnego kwartału kwota ta powinna wynieść około 27,2 mln zł. Do końca roku SWZP poświadczy kwalifikowalność wydatków w kwocie ponad 33 mln zł

11 www.wzp.p l Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach 4 obszarów wsparcia: 38 % 14 % 36 % 12 %

12 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013

13 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Sławno Centrum promocji rzeki Wieprzy w miejscowości Pomiłowo Miejsce realizacji operacji: Pomiłowo, Gmina Sławno

14 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: GMINA KOŁOBRZEG Tytuł projektu: Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie Miejsce realizacji operacji: Gmina Kołobrzeg

15 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Miasto Darłowo Tytuł projektu: Rozbudowa sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie

16 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Borne Sulinowo Tytuł projektu: Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego

17 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Beneficjent: Gmina Tychowo Aranżacja i remont sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

18 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Wdrożenie systemu informacji pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Miejsce realizacji operacji: Miasto Kołobrzeg

19 www.wzp.p l Beneficjent: MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO Tytuł projektu: Realizacja II etapu inwestycji Kołobrzeski Skansen Morski – przygotowanie ekspozycji plenerowej muzealiów morskich. Miejsce realizacji operacji: Gmina miasto Kołobrzeg Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

20 www.wzp.p l Beneficjent: Gmina Suchań Stworzenie miejsca szkoleń, konferencji oraz spotkań wraz z przebudową zaplecza szatniowo- sanitarnego na istniejącym obiekcie sportowym w Suchaniu Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

21 www.wzp.p l Beneficjent: Gmina Pełczyce Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu w Pełczycach Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

22 www.wzp.p l Beneficjent: Gmina Czaplinek Tytuł projektu: Budowa zielonej siłowni w Czaplinku Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów

23 www.wzp.p l Dywersyfikacja działalności armatora kutra rybackiego poprzez budowę domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rusko w Gminie Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

24 www.wzp.p l Wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu budowlanego Miejsce realizacji operacji: Gmina Recz Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

25 www.wzp.p l Zakup wyposażenia do wędzarni ryb na terenie gospodarstwa rybackiego Zielenica Miejsce realizacji operacji: Gmina Malechowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

26 www.wzp.p l Powiększenie parku maszynowego w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym w celu poszerzenia zakresu oferowanych towarów i usług Miejsce realizacji operacji: Gmina Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego

27 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalność gospodarczej sektora rybackiego Budowa kompleksu drewnianych domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu i budynkiem gospodarczym w Darłowie przez byłego armatora rybackiego Miejsce realizacji operacji: Gmina Darłowo

28 www.wzp.p l Budowa bezdotykowej myjni samochodowej w miejscowości Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

29 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności Modernizacja systemu sprzedaży w gospodarstwie „Rybakówka”, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym Miejsce realizacji operacji: Nowogródek Pomorski

30 www.wzp.p l Zakup i montaż maszyn i urządzeń mechaniki samochodowej na potrzeby warsztatu samochodowego Miejsce realizacji operacji: Gmina Miasto Darłowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

31 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności Zakup nowoczesnego wyposażenia oraz środka transportu dla sklepu z ekologiczną zdrową żywnością w Świnoujściu Miejsce realizacji operacji: miasto Świnoujście

32 www.wzp.p l Utworzenie "Zagrody Rybackiej" pełniącej funkcję turystyczno-rekreacyjną Miejsce realizacji operacji: Gmina Mirosławiec Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

33 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności Adaptacja budynku i terenu wokół budynku na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez zakup wyposażenia i wykonanie nowych instalacji w budynku oraz zagospodarowanie terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi Miejsce realizacji operacji: Gmina Darłowo

34 www.wzp.p l Budowa wieży widokowej w ogrodach tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy Gmina Będzino. Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

35 www.wzp.p l Modernizacja smażalni ryb w celu zwiększenia sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa. Unieście – Gmina Mielno Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

36 www.wzp.p l Rozbudowa oferty turystyki rowerowej na terenie obszaru Zalewu Szczecińskiego Miejsce realizacji operacji: Gmina Świnoujście i Gmina Międzyzdroje Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

37 www.wzp.p l Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez rozbudowę obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Niemica w gminie Malechowo Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności

38 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Zakup urządzenia do mechanicznego oczyszczania wody poprodukcyjnej – Mikrosito Miejsce realizacji operacji: Gmina Malechowo

39 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu Miejsce realizacji operacji: Gmina Kołobrzeg

40 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Malechowo

41 www.wzp.p l Przykładowe operacje realizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 Zakres 4.1.d - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń oraz tablic informacyjnych o treści przyrodniczej przy pomnikach przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje

42 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google