Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

sekunda = jednostka podstawowa minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba astroogiczna (dzień) = 24 godziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "sekunda = jednostka podstawowa minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba astroogiczna (dzień) = 24 godziny."— Zapis prezentacji:

1

2 sekunda = jednostka podstawowa minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba astroogiczna (dzień) = 24 godziny = 1440 minut = 86400 sekund tydzień = 7 dni = 168 godzin = 10080 minu = 604800 sekund miesiąc = 4 tygodnie = 28, 29, 30 lub 31 dni = 672, 696, 720 lub 744 godzin = 40.320, 41.760, 43.200 bądź 44.640 minut = 2.419.200, 2.505.600, 2.592.000, 2.678.400 sekund. rok = 12 miesięcy = 53 tygodnie = 365 lub 366 dni = 8760, 8784 godzin= 525.600, 527.040 minut = 31.536.000, 31.622.400 sekund

3 sekunda = jednostka podstawowa milisekunda = 0.001 sekundy mikrosekunda = 0,000001 sekundy nanosekunda = 0,000000001 sekundy pikosekunda = 0,000000000001 sekundy femtosekunda = 0,000000000000001 sekundy attosekunda = 0,000000000000000001 sekundy

4 Wozogodzina (wzh) = stosowana zwyczajowo w transporcie kołowym. Jednostka czasu zaangażowania środków transportu w wykonanie określonych czynności, oblicza ile czasu minęło od rozpoczęcia do zakączenia wykonywanej czynności. Pacierz = zwyczajowa, pozaukładowa miara czasu równa około 25 sekund – stanowiąca okres czasu potrzebny na odmówienie chrześcijańskiej modlitwy Ojcze Nasz Zdrowaśka = dawna jednostka miary czasu odpowiadająca około 20 sekund – stanowi okres czasu potrzebny na odmówienie chrześcijańskiej modlitwy Zdrowaś Maryjo

5 Sol = marsjański odpowiednik ziemskiej doby słonecznej, czas pomiędzy kolejnymi górowaniami Słońca na planecie Mars. Wynosi on 24 godziny, 39 minut i 35244 sekund (dla porównania: ziemska doba słoneczna trwa średnio 24 godziny, 0 minut i 0,002 sekund). Rok księżycowy = okres złożony z 12 miesięcy synodycznych (po 29 lub 31 dni) i jednego krótkiego miesiąca dodatkowego. Stosowany jest między innymi w starożytnej Mezopotamii i starożytnym Izraelu. Olimpiada = okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie igrzyskami. Zazwyczaj trwał około 4 lat. Co tyle lat odbywały się starożytne igrzyska w Olimpii i właśnie stąd wywodzi się nazwa tego okresu. Doba słoneczna = okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Słońca. Średnia długość, przyjęta umownie za wartość stałą doby słonecznej wynosi 24 godziny – w rzeczywistości średnia doba słoneczna jest coraz dłuższa i wydłuża się średnio o około 16 μs (mikrosekund) rocznie. Doba księżycowa = okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Księżyca (23 godzin, 50 minut i 42 sekundy).

6 Doba cywilna = okres pomiędzy godziną 24:00 jednego dnia i godziną 24:00 dnia następnego w danej strefie czasowej. Doba pokładowa = czas odmierzany na statku przemieszczającym się przez strefy czasowe, liczony od momentu rozpoczęcia podróży. Doba = jednostka miary upływu czasu, związana z obrotem Ziemi wokół własnej osi. Jako legalna, urzędowa jednostka czasu, zdefiniowana jest jako czas trwania 24 godzin = 1440 minut = 86400 sekund.

7 Era = okres w dziejach ziemi Dekada = 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku Epoka = okres w dziejach ludzkości. Wiek (stulecie) = 100 lat Tysiąclecie (milenium) = 1000 lat Kwartał – to ¼ roku kalendarzowego, trwa 3 miesiące.

8 Semestr = wyodrębniony okres w roku akademickim lub szkolnym. W Polsce jest to najczęściej połowa tego roku. Na koniec semestru wystawiane są oceny (w szkołach) lub organizowane są kolokwia i egzaminy (w szkołach wyższych) pozwalające na zaliczenie materiału przerabianego podczas tego okresu (tzw. zaliczenie semestru). Kwadrans akademicki = zwyczaj na wyższych uczelniach, który pozwala na opuszczenie bez żadnych reperkusji studentom zajęć, gdy prowadzący je spóźnia się ponad piętnaście minut. Trymestr = okres trwający trzy miesiące. W roku szkolnym trymestr trwa około sześćdziesięciu dni roboczych.

9 Rok szkolny = jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmująca rok począwszy od oznaczonego miesiąca, np. od września. W szkołach wyższych nosi nazwę roku akademickiego. W Polsce, zgodnie z brzmieniem ustawy o systemie oświaty, rok szkolny we wszystkich szkołach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku, co oznacza, że liczy tyle dni, ile rok kalendarzowy. Pojęcie roku szkolnego jest często mylone z pojęciem czasu trwania zajęć szkolnych. Rok szkolny dzieli się na semestry. Czas trwania zajęć szkolnych = zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.

10 Uczniowie klasy czwartej w dniu swoich jedenastych urodzin mają: 11 lat= 132 miesiące= 574 tygodni= 4.018 dni= 96.432 godzin= 5.785.920 minut= 347.155.200 sekund.

11

12 Ola Kosztowniak Miłka Mróz Iza Sar Patrycja Sławek Weronika Jeka Mateusz Samiec Mateusz Czekaj


Pobierz ppt "sekunda = jednostka podstawowa minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba astroogiczna (dzień) = 24 godziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google