Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostki astronomiczne Przygotowano dla potrzeb Koła Astronomicznego przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adam Strzelczyk, 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostki astronomiczne Przygotowano dla potrzeb Koła Astronomicznego przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adam Strzelczyk, 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Jednostki astronomiczne Przygotowano dla potrzeb Koła Astronomicznego przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adam Strzelczyk, 2006 r.

2 SI (Systéme International d'Unités) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar peta 10 15, tera 10 12, giga 10 9, mega 10 6, kilo 10 3, hektohekto 10 2, dekadeka 10 1, - spójny metryczny układ podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich pod- i nad-wielokrotności określonych przez przedrostki krotności: Podstawowymi jednostkami SI są: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, kandela, jednostkami uzupełniającymi: radian i steradian.metrkilogramsekunda amperkelwinkandelaradiansteradian decydecy 10 -1, centycenty 10 -2, milimili 10 -3, mikro 10 -6, nano 10 -9, piko 10 -12, femto 10 -15, atto 10 -18

3 Podstawowa jednostka długości - 1 metr Oczywiście w astronomii operujemy jednostką większą – kilometr np. średnia odległość z Ziemi do Słońca wynosi 149 600 000 km. Jest to jednak jednostka zbyt mała.

4 Jednostka astronomiczna, j.a. AU (od ang. astronomical unit) Jednostka długości używana do wyrażenia odległości w obrębie Układu Słonecznego, zdefiniowana jako średnia odległość Ziemi od SłońcaUkładu Słonecznego 1 AU = 149 600 000 km Ścisłe określenie jednostki astronomicznej: jest to długość wielkiej półosi orbity Ziemi wokół Słońca (dokładnie równe 149 597 890 km)

5 Rok świetlny astronomiczna jednostka długości równa odległości, jaką przebywa światło w próżni w ciągu jednego roku zwrotnikowegoświatłopróżniroku zwrotnikowego Rok świetlny = = 9,4605×10 12 km = = 6,3281×10 4 AU. Np. odległość od Ziemi do gwiazdy Alfa Centaur wynosi 4,34 roku świetlnego, oznacza to, że wiązka światła z gwiazdy dociera do Ziemi w czasie 4,34 roku przebywając w tym czasie drogę 41,06 10 12 km.Alfa Centaur

6 Rok zwrotnikowy, odstęp czasu pomiędzy dwoma najbliższymi sobie momentami przejścia Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Wynosi on 365,2422 średnich dób słonecznych (jest on krótszy od roku gwiazdowego na skutek precesji osi Ziemi). Rok zwrotnikowy wyznacza cykl zmian pór roku.Słońcarównonocyroku gwiazdowegoprecesji osi Ziemi Wyjaśnienia: Precesja osi Ziemi, powolny ruch precesyjny (precesja) kierunku osi obrotu Ziemi wywołany przez oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca... Rok gwiazdowy, rok syderyczny, dystans czasowy pomiędzy dwoma najbliższymi sobie momentami, w których Słońce zajmuje jednakowe położenie względem gwiazd na niebie. Rok gwiazdowy wynosi 365,2564 średnich dób słonecznych.Słońcegwiazd Zobacz fotografię precesji

7 Ruch bieguna niebieskiego wywołany precesją osi Ziemi (powodujący to, że w odpowiednio długiej skali czasu różne gwiazdy były lub będą Gwiazdą Polarną.) Autor: Domański Tomasz, Mietelski Jerzy Wojciech

8 PARSEK, ps, pc 1 ps = 3,262 roku świetlnegoroku świetlnego = 206 264,8 AU = = 3,0857 10 16 m. Z definicji 1 ps to odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej (tj. jednostka astronomiczna) jest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy.

9 Jednostkę wprowadzono w XIX w., nazwa powstała ze zbitki słów "paralaksa" i "sekunda".

10 Wyznaczenie odległości gwiazd Friedrich Wilhelm Bessel w 1838 roku opracowuje sposób wyznaczania odległości gwiazd od Słońca. Bliskie gwiazdy zmieniają swoje położenie na tle gwiazd odległych w zależności od położenia Ziemi względem Słońca. Kąt nazywa się paralaksą. Znając jego wartość można wyznaczyć odległość l. l – odległość gwiazdy od Słońca r - promień orbity Ziemi - paralaksa Jeżeli = 1 (sekunda) to wtedy l = 1 pc (parsek) = 3,26 lat świetlnych

11 Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd nie możemy sobie wyobrazić. Galileusz LUBLINIEC 2006


Pobierz ppt "Jednostki astronomiczne Przygotowano dla potrzeb Koła Astronomicznego przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adam Strzelczyk, 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google