Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLNICTWO jest najstarszym działem gospodarki człowieka, jego istota polega na wytwarzaniu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na wytwarzaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLNICTWO jest najstarszym działem gospodarki człowieka, jego istota polega na wytwarzaniu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na wytwarzaniu."— Zapis prezentacji:

1 ROLNICTWO jest najstarszym działem gospodarki człowieka, jego istota polega na wytwarzaniu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na wytwarzaniu surowców dla wybranych dziedzin usług i przemysłu. O jego specyfice decyduje fakt, że podstawowymi procesami, na których się opiera – są procesy o charakterze biologicznym.

2

3 Przemiany w produkcji roślinnej [1] Postęp techniczny generuje wzrost plonów (za chwilę będzie przeźrocze ilustrujące tę tezę). [2] Niektóre gatunki roślin zaczynają dominować nad innymi w rezultacie intensywnych prac nad ich udoskonaleniem. [3] Przemiany techniczne powodują zmiany w znaczeniu poszczególnych roślin w sensie ich spadku ważności, jak np. owsa (za chwilę będzie przeźrocze ilustrujące tę tezę). [4] Przemiany techniczne powodują również pojawienie się zapotrzebowania na nowe surowce roślinne np. kauczuk naturalny z drzew kauczukodajnych. [5] Wreszcie przemiany techniczne, zwłaszcza w zakresie kosztów transportu powodują także zmiany w znaczeniu poszczególnych roślin np. częściowo wypieranie lnu prze bawełnę. [6] Wzrost zamożności części ludzkości powoduje wzrost produkcji roślin służących zaspokajaniu bardziej wyszukanych potrzeb.

4 Plony pszenicy w dt z ha

5 Zbiory owsa w mln ton

6 Przemiany w produkcji zwierzęcej [1] Brak jednolitej tendencji w hodowli zwierząt udomowionych : z jednej strony następuje specjalizacja, z drugiej pojawiła się tendencja do hodowli zwierząt o podwójnej użytkowości. [2] Postępująca mechanizacja powoduje, że niektóre gatunki zwierząt tracą na znaczeniu, szczególnie wyraźnie widać to w Europie na przykładzie koni (za chwilę będzie przeźrocze ilustrujące tę tezę). [3] coraz większego znaczenia w krajach zamożnych nabiera chów uczuciowy zwierząt (częściowo jest to efekt postępującego osamotnienia). [4] Następują ingerencje genetyczne w hodowlę zwierząt, lecz są one dużo mniej zaawansowane, niż w przypadku roślin.

7 Pogłowie koni w tys. sztuk

8 Pozostałe (przykładowe) możliwości rozwoju i polepszania warunków życia na terenach wiejskich: (1) ochrona środowiska – biogazownia; (2) zarobek ze sprzedaży ziemi pod elektrownie wiatrowe; (3) zarobek z turystów - agroturystyka; (4) zarobek z turystów – wioska tematyczna; (5) zarobek z turystów – produkcja pamiątek;

9


Pobierz ppt "ROLNICTWO jest najstarszym działem gospodarki człowieka, jego istota polega na wytwarzaniu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na wytwarzaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google