Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kochasz zwierzęta? TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kochasz zwierzęta? TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !"— Zapis prezentacji:

1 Kochasz zwierzęta? TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !
Zastanawiasz się co dolega Twojemu czworonogowi ? Chcesz nauczyć się mu pomagać, gdy jest chory? Zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania, zdobyć nowe umiejętności i dostać się na wymarzone studia? TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !

2 TECHNIK WETERYNARII

3 Dlaczego technik weterynarii?
W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej nowe perspektywy pojawiły się przed zawodem technika weterynarii, który może pracować zarówno w mieście i na wsi, jako pomoc lekarza weterynarii oraz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

4 Wskazane cechy psychofizyczne
kandydata Cierpliwość i odporność psychiczna Umiejętność wytworzenia właściwego kontaktu ze zwierzętami Zainteresowania biologiczne Dobry stan zdrowia Sprawność ruchowa i manualna Dobry wzrok i słuch Odporność na zmienne warunki pracy

5 Do zadań technika weterynarii należy:
Pomoc lekarzowi weterynarii w zwalczaniu chorób zwierząt Kontrolowanie stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt Wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych Pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego

6 Wykonywanie czynności
technicznych z zakresu: Diagnostyki Profilaktyki Lecznictwa weterynaryjnego

7 Sprawowanie opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym

8 Wykonywanie czynności materialno-technicznych
z zakresu urzędowej działalności weterynaryjnej

9 Wykonywanie czynności technicznych
w ramach badań laboratoryjnych

10 Dodatkowe umiejętności:
Kurs inseminacji Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne u psów i kotów – kurs groomerski

11 Wykonywanie zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich

12 Pielęgnacja i zabiegi kosmetyczne u psów i kotów

13 Zwierzęta towarzyszące
W obrębie zainteresowań technika weterynarii są też: Zwierzęta towarzyszące

14 Ptaki ozdobne

15 Owady użytkowe

16 W ramach kształcenia praktycznego uczniowie
odbywają praktyki w: gospodarstwach rolnych, zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

17 Świadectwa maturalnego
Absolwenci po czterech latach otrzymują Wykształcenie średnie ogólne umożliwiające uzyskanie: Świadectwa maturalnego

18 Tytuł zawodowy technik weterynarii
po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

19 Absolwenci szkoły jako technicy weterynarii mogą podejmować pracę w:
zakładach leczniczych dla zwierząt; inspektoratach weterynaryjnych; laboratoriach weterynaryjnych; stacjach hodowli i unasieniania zwierząt; zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta; zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

20 Podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów:
medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia żywności i inne.

21 Współpracujemy : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Powiatowy Lekarz Weterynarii Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne, Ośrodek Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Piątnicy Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łomży

22 Opieka naukowo-dydaktyczna SGGW umożliwia szkole pomoc w:
Dostosowywaniu treści programowych zgodnie z rozwojem i postępem nauki Kształcenie młodzieży w kierunku odnalezienia się na rynku pracy UE Jest to szansa dla uczniów i motywacja do zdobywania wiedzy weterynaryjnej.

23 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Olimpiady i konkursy Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Etap szkolny Etap okręgowy Etap centralny Laureaci uzyskują indeksy na wydziały uczelni rolniczych

24 Konkurs ,, Nagroda im. dr nauk
weterynaryjnych Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej Indeks na I rok Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Laureatami nagrody są: Teranowicz Marcin Rutkowski Marcin Mierzejewski Mariusz Mieczkowski Paweł Falkowski Wojciech

25 Święto szkoły

26 4 październik Światowy Dzień Zwierząt
„Pupile Wety” „Weta ratuje konia” „Uśmiech pupila” Doroczna impreza o zasięgu regionalnym

27 Pupile wety

28 „Uśmiech pupila”

29 „Uśmiech pupila”

30 Weta ratuje konia „Jeśli chcesz uczynić coś dobrego, masz wrażliwe serce i kochasz zwierzęta - koniecznie przyjdź” – tak na święto wszystkich czworonogów zaprasza łomżyńska weta. To jednocześnie finał prowadzonej od kilku miesięcy akcji "Uratujmy konia z rzeźni”.

31 Weta ratuje konia

32 Weta pełna dziecięcej radości Pies do dogoterapii

33 Pokaz tresury psów policyjnych

34 Pokaz jazdy konnej

35 Nasze konie

36 Dużo innych atrakcji Przejażdżka kucykiem Pokazy freesbee i agility

37 Prezentacja kierunku kształcenia

38 Dziękujemy za uwagę

39 Do zobaczenia w szkole


Pobierz ppt "Kochasz zwierzęta? TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google