Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologia ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami, oraz między organizmami a ich środowiskiem, jak równie strukturę i funkcjonowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologia ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami, oraz między organizmami a ich środowiskiem, jak równie strukturę i funkcjonowanie."— Zapis prezentacji:

1 Biologia ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami, oraz między organizmami a ich środowiskiem, jak równie strukturę i funkcjonowanie żywej przyrody, a zwłaszcza ekosystemów

2 Biologia fizjologia - nauka badająca czynności życiowe roślin, zwierząt i człowieka genetyka - nauka o dziedziczności i zmienności organizmów.

3 Biologia botanika - jedna z głównych dziedzin biologii zajmująca się budową, właściwościami, funkcjonowaniem, klasyfikacją i rozmieszczeniem roślin.

4 Biologia mikologia - nauka o grzybach weterynaria - nauka o stanie zdrowia, chorobach i ich leczeniu u zwierząt zootechnika - nauka o metodach hodowli i użytkowania zwierząt

5 Biologia antropologia - nauka o człowieku, jego pochodzeniu i stanowisku wśród istot żywych. cytologia - nauka o budowie i czynnościach komórek roślinnych i zwierzęcych

6 Biologia dendrologia - nauka będąca dziełem botaniki i zajmująca się badaniem drzew i krzewów paleontologia - nauka zajmująca się badaniem kopalnych organizmów roślinnych i zwierzęcych zachowanych w różnej postaci w skorupie ziemskiej

7 Biologia pomologia - nauka o budowie, funkcjonowaniu oraz właściwościach użytkowych różnych odmian drzew i krzewów owocowych; stanowi dział sadownictwa

8 Biologia herpetologia-nauka zajmująca się badaniem gadów i w coraz mniejszym stopniu płazów algologia - nauka o glonach biochemia - nauka mająca na celu poznanie procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych oraz substancji biorących udział w tych procesach

9 Biologia Biologia to nauka przyrodnicza o życiu, organizmach żywych, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia.

10 Biologia Nisza ekologiczna – pozycja danego gatunku jaką zajmuje on w biocenozie. Obejmuje czynniki (np. światło, pokarm, miejsce), o które dany gatunek konkuruje z innymi gatunkami w biocenozie. Określa znaczenie i rolę danego gatunku w ekosystemie, tj. sposób przetwarzania energii (miejsce w łańcuchu pokarmowym), zachowania się, wpływ na środowisko i zależności od innych gatunków.

11

12 Co to jest EKOLOGIA ? a)Jest to nauka o wszech ś wiecie. b)Jest to nauka badaj ą ca wzajemne zale ż no ś ci mi ę dzy organizmami. c)Jest to nauka o kozach. 1. PYTANIE

13

14

15 2. PYTANIE Co to jest fizjologia ? a)Jest to nauka badaj ą ca czynno ś ci ż yciowe ro ś lin, zwierz ą t. b)Nazwa drzewa. c) Cz ęść mowy.

16

17

18 3. PYTANIE Co to jest genetyka ? a)Nauka o dziedziczno ś ci organizmów. b) Nazwisko znanego naukowca. c) Nazwa jednej z gór w Polsce.

19

20

21 4. PYTANIE Co to jest botanika ? a)Nazwa miasta w Grecji. b) Kwa ś ne deszcze. c) Nauka zajmuj ą ca si ę w ł a ś ciwo ś ciami, funkcj ą i rozmieszczeniem ro ś lin.

22

23

24 5. PYTANIE Co to jest mikologia? a)Nauka o grzybach. b)S ł owo japo ń skie. c)Nazwa maku.

25

26

27 6.PYTANIE Co to jest weterynaria ? a)Choroba królików. b)Jeden z mi ęś ni w ciele cz ł owieka. c) Nauka zajmuj ą ca si ę leczeniem zwierz ą t.

28

29

30 7. PYTANIE Co to jest zootechnika ? a)Rodzaj sprz ą tania w zoo. b)Nauka o hodowli zwierz ą t. c)Nazwa rodzaju hamulców.

31

32

33 8. PYTANIE Co to jest cytologia ? a)Delikatesy. b)Krem kakaowy. c)Nauka o budowie komórek ro ś linnych i zwierz ę cych.

34

35

36 9. PYTANIE Co to jest dendrologia ? a)Serwatka w proszku b)Emulgator c)Nauka o drzewach i krzewach.

37

38

39 10. PYTANIE Co to jest algologia ? a)Nauka o glonach. b)Nauka wytwarzaj ą ca kakao. c)Nazwa oleju palmowego.

40

41

42 11. PYTANIE Co to jest biologia ? a)W ę glan sodu. b)Nauka przyrodnicza zajmuj ą ca si ę organizmami. c)Lecytyna sojowa.

43

44

45 12. PYTANIE Co to jest nisza ekologiczna ? a) Ś rodowisko, w którym ż yj ą organizmy. Ś rodowisko, w którym ż yj ą organizmy. b)Nazwa gniazd ptaków.Nazwa gniazd ptaków. c)Druga nazwa rafy koralowej.Druga nazwa rafy koralowej.

46

47

48

49


Pobierz ppt "Biologia ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami, oraz między organizmami a ich środowiskiem, jak równie strukturę i funkcjonowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google