Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne"— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne
Wykonała: grupa w6b2

2 Rolnictwo KONWENCJONALNE -ekstensywne (tradycyjne) -intensywne (uprzemysłowione) -proekologiczne -integrowane (rolnictwo organiczno – chemiczne) EKOLOGICZNE -biologiczne i organiczno-biologiczne (oparte na naturze) -biodynamiczne (wykorzystanie oddziaływania planet)

3 Rolnictwo konwencjonalne (tradycyjne)
Wyspecjalizowane, wysokowydajne rolnictwo wykorzystujące nowoczesne środki produkcji pochodzenia biologicznego, chemicznego, mechanicznego i elektronicznego. Stosuje technologie produkcji opartą na dużym zużyciu przemysłowych środków produkcji i bardzo małych nakładach robocizny. Wywołuje wiele negatywnych zjawisk, np. spadek żyzności gleby, wzrost zagrożenia erozją, pogorszenie jakości żywności, wzrost zanieczyszczenia środowiska itd.

4 Rodzaje rolnictwa konwencjonalnego
Rolnictwo ekstensywne – rodzaj rolnictwa, w którym nie stosuje się sztucznych środków wspomagających uprawy, takich jak nawozy mineralne i pestycydy, co skutkuje jednak zmniejszonymi plonami. W systemie tym nakłady pracy są wysokie, a koszty niskie. Ten rodzaj rolnictwa stosuje się w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo. Wykorzystuje się do tego tereny rozleglejsze niż w rolnictwie intensywnym. Rolnictwo intensywne - system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych.

5 rolnictwo integrowane – sposób gospodarowania, który umożliwia realizację celów ekonomicznych i ekologicznych poprzez świadome wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania, systematyczne usprawnianie zarządzania oraz wdrażanie różnych form postępu biologicznego w sposób sprzyjający realizacji tych celów.

6 Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne (inaczej: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne) oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. Oparty jest  na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.

7 Rodzaje rolnictwa ekologicznego
Metodę organiczno - biologiczną  zainicjował Hans Muller - działacz społeczny w latach 30 -tych w Szwajcarii. Agrotechnika według tej metody ma na celu uzyskiwanie optymalnych plonów, o wysokiej jakości, bez zastosowania nawozów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin. Wszelkie substancje obce muszą być z tego cyklu wyłączone, ponieważ zakłócają oddziaływanie wpływu naturalnego środowiska i uniemożliwiają wypełnianie zadań każdego z jego elementów. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia pod warunkiem otrzymania maksymalnej żyzności gleby. W gospodarstwie należy stosować właściwe następstwo roślin przy maksymalnie wydłużonym płodozmianie. Powinno się uprawiać rośliny na zielony nawóz  z uwzględnieniem motylkowych w plonie głównym oraz jako wsiewkę. Należy w pełni wykorzystać nawozy organiczne wytwarzane  w gospodarstwie w tym gnojówkę i gnojowicę oraz właściwie uprawiać glebę  ograniczając orkę na rzecz spulchnienia gleby

8 Metoda biodynamiczna Autorem metody jest Rudolf  Steiner ( ) austryjacki filozof i przyrodnik . Rolnictwo biodynamiczne najszerzej znane jest w krajach zachodniej, środkowej i północnej Europy. Jego podstawowym założeniem jest osiągnięcie harmonijnej współpracy między ziemią a człowiekiem. W gospodarstwach biodynamicznych nie stosuje się nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Zaleca się natomiast preparaty, które po pewnym czasie doprowadzają glebę do takiej kondycji, że nawozy stają się niepotrzebne. Podstawą nawożenia ziemi jest kompleksowy obornik pochodzący z własnego gospodarstwa. Za optymalną obsadę inwentarza żywego uważa się 1 sztukę bydła na 1 ha ziemi. Do obornika przed jego kompostowaniem dodaje się różnego rodzaju odpadki organiczne i specjalne preparaty biodynamiczne, które mogą również służyć do ochrony roślin. Sporządza się je we własnym gospodarstwie. W rolnictwie biodynamicznym obowiązuje odpowiedni uporządkowany płodozmian, ze szczególnym uwzględnieniem roślin motylkowych, jako głównego źródła azotu, a także określone międzyplony. Gleba nie powinna nigdy pozostawać w czarnym ugorze.

9 Różnice Rolnictwo konwencjonalne Rolnictwo ekologiczne
Sterowanie określonymi uprawami Sterowanie całym gospodarstwem Eksploatacja aż do degradacji Programowa ochrona programowa Produkcja średniej jakości biologicznej Produkcja wysokiej jakości biologicznej Zła jakość przechowalnicza Dobra jakość przechowalnicza Maksymalizacja plonów Plon optymalny Znaczna chemizacja Ograniczenie, lub zaniechanie chemizacji Skażenie środowiska Ochrona gleby i wody

10 Koniec


Pobierz ppt "Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google