Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższe kwasy karboksylowe i mydła -Nasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Nienasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Sole wyższych kwasów karboksylowych (mydła)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższe kwasy karboksylowe i mydła -Nasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Nienasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Sole wyższych kwasów karboksylowych (mydła)"— Zapis prezentacji:

1 Wyższe kwasy karboksylowe i mydła -Nasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Nienasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Sole wyższych kwasów karboksylowych (mydła) -Nasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Nienasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Sole wyższych kwasów karboksylowych (mydła)

2 Wyższe kwasy karboksylowe Do wyższych kwasów karboksylowych należą kwasy zawierające ponad 10 atomów węgla w cząsteczce. Kwasy nasycone: C 17 H 35- COOH : oktadekanowy (stearynowy) C 15 H 31 -COOH : heksadekanowy (palmitynowy) C 16 H 33 -COOH: heptadekanowy Kwasy nienasycone: C 17 H 33 -COOH: cis-oktadec-9-enowy (oleinowy) C 17 H 31 -COOH : cis-cis-oktadeka-9,12-dienowy (linolowy) C 17 H 29 -COOH: cis-cis-cis-oktadaka-9,12,15-trienowy (linolenowy) Do wyższych kwasów karboksylowych należą kwasy zawierające ponad 10 atomów węgla w cząsteczce. Kwasy nasycone: C 17 H 35- COOH : oktadekanowy (stearynowy) C 15 H 31 -COOH : heksadekanowy (palmitynowy) C 16 H 33 -COOH: heptadekanowy Kwasy nienasycone: C 17 H 33 -COOH: cis-oktadec-9-enowy (oleinowy) C 17 H 31 -COOH : cis-cis-oktadeka-9,12-dienowy (linolowy) C 17 H 29 -COOH: cis-cis-cis-oktadaka-9,12,15-trienowy (linolenowy)

3 Występowanie i otrzymywanie Występowanie: wyższe kwasy karboksylowe występuję w postaci reszt w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych oraz w woskach (np. pszczelim). Otrzymywanie: hydroliza naturalnych tłuszczów Nasycone kwasy przez uwodornienie (w obecności katalizatora Ni w podwyższonej temp.) nienasyconych kwasów karboksylowych otrzymanych w wyniku hydrolizy tłuszczów roślinnych C 17 H 33 -COOH + H 2  C 17 H 35 -COOH Kwas oleinowy kwas stearynowy C 17 H 31 -COOH + 2H 2  C 17 H 35 -COOH Kwas linolowy kwas stearynowy C 17 H 29 -COOH + 3H 2  C 17 H 35 -COOH Kwas linolenowy kwas stearynowy Utlenienie parafin (alkanów) w obecności katalizatora (sole magnezowe) Występowanie: wyższe kwasy karboksylowe występuję w postaci reszt w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych oraz w woskach (np. pszczelim). Otrzymywanie: hydroliza naturalnych tłuszczów Nasycone kwasy przez uwodornienie (w obecności katalizatora Ni w podwyższonej temp.) nienasyconych kwasów karboksylowych otrzymanych w wyniku hydrolizy tłuszczów roślinnych C 17 H 33 -COOH + H 2  C 17 H 35 -COOH Kwas oleinowy kwas stearynowy C 17 H 31 -COOH + 2H 2  C 17 H 35 -COOH Kwas linolowy kwas stearynowy C 17 H 29 -COOH + 3H 2  C 17 H 35 -COOH Kwas linolenowy kwas stearynowy Utlenienie parafin (alkanów) w obecności katalizatora (sole magnezowe)

4 Właściwości Właściwości fizyczne : Związki nie rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, kwasy nasycone są ciałami stałymi i bez zapachu, nienasycone kwasy są oleistymi cieczami o gęstości mniejszej od wody i niskich temp. topnienia oraz posiadają zapach. Właściwości chemiczne: Związki palne (stearyna będąca mieszaniną kwasu stearynowego i palmitynowego stosowana jest do produkcji świec i zniczy), Reagują z zasadami tworząc sole (mydła), Reagują z alkoholami tworząc estry i woski, Nienasycone kwasy ulegają reakcji addycji – przyłączenia (np. wodoru, bromu) Właściwości fizyczne : Związki nie rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, kwasy nasycone są ciałami stałymi i bez zapachu, nienasycone kwasy są oleistymi cieczami o gęstości mniejszej od wody i niskich temp. topnienia oraz posiadają zapach. Właściwości chemiczne: Związki palne (stearyna będąca mieszaniną kwasu stearynowego i palmitynowego stosowana jest do produkcji świec i zniczy), Reagują z zasadami tworząc sole (mydła), Reagują z alkoholami tworząc estry i woski, Nienasycone kwasy ulegają reakcji addycji – przyłączenia (np. wodoru, bromu)

5 Sole wyższych kwasów karboksylowych – mydła Wyższe kwasy karboksylowe ulegają rozpuszczeniu w wodnych roztworach mocnych zasad tworząc sole C 17 H 35 - COOH + NaOH  C1 7 H 35 -COONa + H 2 O Kwas stearynowy stearynian sodu Sole sodowe i potasowe dobrze rozpuszczają się w wodzie, ulegając hydrolizie anionowej – sól bardzo słabego kwasu i mocnej zasady (wodne roztwory mają odczyn zasadowy) C 17 H 35 – COONa + H 2 O  C 17 H 35 COOH + NaOH C 17 H 35 –COO - + Na + + H 2 O  C 17 H 35 COOH + Na + + OH - C 17 H 35 -COO - + H 2 O  C 17 H 35 -COO - + OH - Mydło sodowe jest białe i twarde, mydło potasowe jest szare i maziste, są głównymi składnikami mydeł stałych, płynnych oraz past myjących (np. pasta BHP). Wyższe kwasy karboksylowe ulegają rozpuszczeniu w wodnych roztworach mocnych zasad tworząc sole C 17 H 35 - COOH + NaOH  C1 7 H 35 -COONa + H 2 O Kwas stearynowy stearynian sodu Sole sodowe i potasowe dobrze rozpuszczają się w wodzie, ulegając hydrolizie anionowej – sól bardzo słabego kwasu i mocnej zasady (wodne roztwory mają odczyn zasadowy) C 17 H 35 – COONa + H 2 O  C 17 H 35 COOH + NaOH C 17 H 35 –COO - + Na + + H 2 O  C 17 H 35 COOH + Na + + OH - C 17 H 35 -COO - + H 2 O  C 17 H 35 -COO - + OH - Mydło sodowe jest białe i twarde, mydło potasowe jest szare i maziste, są głównymi składnikami mydeł stałych, płynnych oraz past myjących (np. pasta BHP).

6 Sole wyższych kwasów karboksylowych – mydła cd Kationy Ca 2+ i Mg 2+ nadają wodzie twardość, sole tych metali i wyższych kwasów karboksylowych są nierozpuszczalne w wodzie, stąd mydła powodują zmiękczenie wody – wytrąca się biały kłaczkowaty osad tych soli w twardej wodzie : 2C 17 H 35 -COO - + Ca 2+  ↓(C 17 H 35 -COO) 2 Ca Mydła oprócz zmiękczania wody, powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy (zjawisko przyjmowania przez ciecze kształtu o minimalnej powierzchni przy określonej objętości - zbliżonego do kuli) Cząsteczka zbudowana jest z dwóch grup– hydrofilowej (lipofobowej) – „lubiącej wodę” i hydrofobowej (lipofilowej) – „lubiącej tłuszcze” Grupa hydrofilowa (lipofobowa) – polarna część związku silnie oddziaływująca z wodą i innymi cząsteczkami o znacznej polarności przez tworzenie wiązań wodorowych Grupa hydrofobowa (lipofilowa) – mało polarna część związku słabo oddziaływująca z wodą i innymi związkami polarnymi ale o dużym powinowactwie do tłuszczów Kationy Ca 2+ i Mg 2+ nadają wodzie twardość, sole tych metali i wyższych kwasów karboksylowych są nierozpuszczalne w wodzie, stąd mydła powodują zmiękczenie wody – wytrąca się biały kłaczkowaty osad tych soli w twardej wodzie : 2C 17 H 35 -COO - + Ca 2+  ↓(C 17 H 35 -COO) 2 Ca Mydła oprócz zmiękczania wody, powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy (zjawisko przyjmowania przez ciecze kształtu o minimalnej powierzchni przy określonej objętości - zbliżonego do kuli) Cząsteczka zbudowana jest z dwóch grup– hydrofilowej (lipofobowej) – „lubiącej wodę” i hydrofobowej (lipofilowej) – „lubiącej tłuszcze” Grupa hydrofilowa (lipofobowa) – polarna część związku silnie oddziaływująca z wodą i innymi cząsteczkami o znacznej polarności przez tworzenie wiązań wodorowych Grupa hydrofobowa (lipofilowa) – mało polarna część związku słabo oddziaływująca z wodą i innymi związkami polarnymi ale o dużym powinowactwie do tłuszczów

7 Sole wyższych kwasów karboksylowych – mydła cd CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 – COO - „ ogonek” hdrofobowy „główka” hrdrofilowa Orientacja cząsteczek mydła Orientacja cząsteczek mydła na granicy woda – powietrze na granicy woda – tłuszcz (brud) Orientacja na granicy woda/powietrze powoduje zwiększenie powierzchni wody zwilżającej przedmiot, a orientacja na granicy woda/tłuszcz ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni mytej powierzchni (pranej tkaniny) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 – COO - „ ogonek” hdrofobowy „główka” hrdrofilowa Orientacja cząsteczek mydła Orientacja cząsteczek mydła na granicy woda – powietrze na granicy woda – tłuszcz (brud) Orientacja na granicy woda/powietrze powoduje zwiększenie powierzchni wody zwilżającej przedmiot, a orientacja na granicy woda/tłuszcz ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni mytej powierzchni (pranej tkaniny)

8 Sole wyższych kwasów karboksylowych – mydła cd Zastosowanie mydeł nierozpuszczalnych w wodzie: Mydło wapniowe jest komponentem w produkcji smarów (dodatek do olejów) Mydło glinowe – stosowane do impregnacji gęstych tkanin, otrzymuje się brezenty nieprzepuszczalne dla wody Mydła kobaltowe, ołowiowe, magnezowe są dodatkami w produkcji pokostów i farb szybkoschnących. Detergenty - środki powierzchniowo czynne, dzielą się na 4 grupy: anionowe, kationowe, obojętne i amfoteryczne: Anionowe – siarczany (>SO 4 )lub sulfoniany (-SO 3 H) alkilowe 15-17 atomów węgla w cząsteczce. Kationowe – zawierają sole amoniowe (sole amin i kwasów nieorganicznych) w których część alkilowa zwiera 15-17 atomów węgla w aminie. Zastosowanie mydeł nierozpuszczalnych w wodzie: Mydło wapniowe jest komponentem w produkcji smarów (dodatek do olejów) Mydło glinowe – stosowane do impregnacji gęstych tkanin, otrzymuje się brezenty nieprzepuszczalne dla wody Mydła kobaltowe, ołowiowe, magnezowe są dodatkami w produkcji pokostów i farb szybkoschnących. Detergenty - środki powierzchniowo czynne, dzielą się na 4 grupy: anionowe, kationowe, obojętne i amfoteryczne: Anionowe – siarczany (>SO 4 )lub sulfoniany (-SO 3 H) alkilowe 15-17 atomów węgla w cząsteczce. Kationowe – zawierają sole amoniowe (sole amin i kwasów nieorganicznych) w których część alkilowa zwiera 15-17 atomów węgla w aminie.


Pobierz ppt "Wyższe kwasy karboksylowe i mydła -Nasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Nienasycone wyższe kwasy karboksylowe, -Sole wyższych kwasów karboksylowych (mydła)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google