Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych Odmiany alotropowe węgla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych Odmiany alotropowe węgla."— Zapis prezentacji:

1 Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych Odmiany alotropowe węgla

2 Gaz ziemny  Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca od 39% do 99% metanu (CH 4 )  Domieszki:  etan - C 2 H 6  propan – C 3 H 8  butan – C 4 H 10  azot, CO, CO 2, hel, siarkowodór (H 2 S)  Występowanie gazu ziemnego:  samodzielne złoża,  złoża ropy naftowej w której w/w węglowodory mogą być rozpuszczone, z  łoża węgla kamiennego,  w postaci zestalonej (wodziany) na dnie oceanów

3 Właściwości metanu (warunki ciśnienia i temperatury pokojowej)  Właściwości fizyczne:  Gaz bezbarwny, bezwonny, bez smaku (w sieci jest sztucznie nawaniany),  Gęstość mniejsza od gęści powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych (benzyna, nafta)  Właściwości chemiczne: gaz palny (5 -15% metanu w powietrzu stanowi mieszaninę wybuchową  CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O + energia cieplna  2CH 4 + 3O 2  2CO + 4H 2 O + energia cieplna  CH 4 + O 2  C + 2H 2 O + energia cieplna  Zastosowanie:  podstawowy surowiec energetyczny i w przemyśle chemicznym.

4 Ropa naftowa i jej właściwości  Jednorodna mieszanina węglowodorów ciekłych zawierających od 5 do 14 at. C w cząsteczkach (C 5 H 12 – C 14 H 30, pentan heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, undekan, dodekan, tridekan, tetradekan) wzajemnie rozpuszczających się oraz rozpuszczone w nich węglowodory gazowe i stałe (parafiny, lepiki, smoły, asfalty)  Właściwości fizyczne:  gęsta, mazista ciecz barwy brunatnej o charakterystycznym zapach,  gęstość mniejsza od gęstości wody, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszcza się w węglowodorach ciekłych (benzyna, nafta)

5 Ropa naftowa i jej właściwości  Właściwości chemiczne:  ciecz palna, temperatura zapłonu zależy do temp zewnętrznej oraz składu ropy,  w powietrzu atmosferycznym spala się żółtym kopcącym płomieniem (do gaszenia nie należy używać strumienia wody)  Zastosowanie:  surowiec do otrzymywania paliw płynnych, lepików, asfaltów, smoły,  do otrzymywania związków organicznych dla przemysłu chemicznego, kosmetycznego i farmaceutycznego

6 Węgle kopalne i ich właściwości Antracyt – odmiana węgla kamiennegoWłaściwości  Zawiera od 94 – 97% węgla pierwiastkowego  Twardy, barwy czarnej z silnym połyskiem  Odmiana węgla o największej zawartości węgla  Wysokokaloryczne paliwo, przemysł hutniczy, produkcja koksu

7 Węgle kopalne i ich właściwości Węgiel kamiennyWłaściwości  Zawiera 75 -92% węgla pierwiastkowego  Twardy ale kruchy, barwy czarnej  Zastosowanie: surowiec energetyczny, otrzymywanie koksu, w procesie pirolizy otrzymuje się różnorodne związki organiczne i nieorganiczne stosowane w przemyśle chemicznym

8 Węgle kopalne i ich właściwości Węgiel brunatnyWłaściwości  Zawiera 63 -78% węgla pierwiastkowego  kruchy, barwy brunatnej lub czarnej  Zastosowanie: surowiec energetyczny, domieszki stosowane do otrzymywanie podłoży w uprawie roślin

9 Węgle kopalne i ich właściwości Torf wysokiWłaściwości  Zawiera do 60% węgla pierwiastkowego  kruchy, barwy brunatnej lub czarnej o dużej pojemności wodnej  Zastosowanie: surowiec energetyczny (po wysuszeniu), podłoża w uprawie roślin, nawóz organiczny, medycyna (kąpiele borowinowe)

10 Zadanie domowe Odmiany alotropowe węgla (diament, grafit, fulereny) Właściwości fizyczne i chemiczne Zastosowanie w/w odmian alotropowych wegla Grafen i karbin Podręcznik str. 46 – 49

11 Odmiany alotropowe węgla - diament

12  Właściwości fizyczne  Budowa krystaliczna, twardy (10 w skali Mohsa) ale kruchy, bezbarwny, duży współczynniki załamania światła,  Nierozpuszczalny w wodzie, nie przewodzi prądu elektrycznego, dobrze przewodzi ciepło  Właściwości chemiczne:  bierny chemicznie, spala się w temp. 850 o C  sztuczne diamenty otrzymuje się z grafitu w warunkach wysokich temperaturach i ciśnieniach  Zastosowanie:  jubilerstwo (brylanty) – diament można ciąć i szlifować tylko w określonych płaszczyznach  materiały ścierne i tnące oraz wiertła geologiczne

13 Odmiany alotropowe węgla - grafit

14  Właściwości fizyczne  Budowa krystaliczna warstwowa, miękki (1 w skali Mohsa), tłusty w dotyku, ciemnoszary  Nierozpuszczalny w wodzie, dobrze przewodzi prąd elektryczny,  Właściwości chemiczne:  bierny chemicznie, duża odporność termiczna spala się w wysokich temperaturach  Zastosowanie:  wkłady do ołówków, tygle żaroodporne, suchy smar do łożysk, szczotki do silników elektrycznych  elektrody w ogniwach i elektrolizerach, bomby grafitowe, pręty w reaktorach atomowych,

15 Odmiany alotropowe węgla – fulereny

16 Odmiany alotropowe węgla - fulereny  Właściwości fizyczne  Budowa krystaliczna (C 60, C 70, C 960 ), barwy od żółtej do czerwono-brązowej i metalicznym połysku,  nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w benzynie, dobrze przewodzi prąd elektryczny, (półprzewodnik i nadprzewodnik)  Właściwości chemiczne:  bierny chemicznie ale aktywniejszy niż grafitu i diamentu  reaguje z litowcami, palny, ulega rozkładowi pod wpływem światła,  Zastosowanie:  Elektronika, fotooptyka, przewodniki prądu, projektowanie leków, metalurgia.

17 Odmiany alotropowe węgla - grafen

18  Właściwości fizyczne  budowa krystaliczna – pojedyncza warstwa grafitu (grubość jednego atomu węgla)  bezbarwny, wytrzymałość większa od stali, bardzo dobry przewodnik prądu  połączony krawędziami – nanorurka o średnicy 1nm (10 -9 m)  Właściwości chemiczne:  reaguje z wodorem, produkt reakcji jest izolatorem – nie przewodzi prądu elektrycznego  Zastosowanie:  elektronika, elektrody dotykowe monitorów, przewodniki prądu,


Pobierz ppt "Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych Odmiany alotropowe węgla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google