Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 12 marca 2012 r. – godz. 10.00 spotkanie Studentów z Mentorem w szkole (zbiórka przed sekretariatem szkoły)  Praktyki śródroczne: obserwacja lekcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 12 marca 2012 r. – godz. 10.00 spotkanie Studentów z Mentorem w szkole (zbiórka przed sekretariatem szkoły)  Praktyki śródroczne: obserwacja lekcji."— Zapis prezentacji:

1

2  12 marca 2012 r. – godz. 10.00 spotkanie Studentów z Mentorem w szkole (zbiórka przed sekretariatem szkoły)  Praktyki śródroczne: obserwacja lekcji oraz uczestnictwo w działaniach org.-wych. w czasie sesji studiów indywidualnych: 12.03. – 16.03. 2012 r. 30.04. – 04.05. 2012 r. 28.05. – 01.06. 2012 r. lub zgodnie z indywidualną umową z Mentorem  Praktyki ciągłe: 03.09. – 23.09. 2012 r. Zakończenie praktyk: do 31 października 2012 r.

3  Realizuje praktyki w wymiarze 180 h  Jest zaangażowany  Sumiennie przygotowuje zajęcia i wypełnia powierzone zadania  Korzysta z konsultacji z Opiekunem Praktyk i Mentorem  Prowadzi na bieżąco dokumentację praktyk (Indywidualny Program Praktyk)  Rozlicza się z odbytych praktyk do 31 października 2012 r.

4 40h lub 30h: 30h 10h 40h lub 30h Obserwacja lekcji: kierunkowych, pozakier., wychow. Samodzielnie prowadzenie zajęć - filologia 30h kierunkowych, - pedagogika 20h szkoła+20h przedszkole (kolejne 30 h zalicza się tytułem przygotowania materiałów) Uczestnictwo w działaniach wychowawczo- organizacyjnych szkoły: imprezy szkolne, zebrania, konkursy, wycieczki, dyżury, koła zainteresowań Zapoznanie się z dokumentacją szkolną w praktyce nauczycielskiej Tworzenie dokumentacji praktyk: - Indywidualny Program Praktyk zawierający Dziennik Praktyk, Scenariusze Lekcji, Karty Obserwacji Lekcji, materiały dydaktyczne, konsultacje ….

5  Indywidualny Program Praktyk  Dziennik Praktyk  Karta Obserwacji Lekcji (co najmniej 8)  Scenariusz Lekcji (fil. 4+4, ped. 5)  Arkusz Ewaluacji Praktyk

6 Student przedstawia Opiekunowi Praktyk kompletną dokumentację do zatwierdzenia: Indywidualny Program Praktyk zawierający: Dziennik Praktyk - wypełniony Karty Obserwacji Lekcji – 8 Scenariusze Zajęć – 8 lub 5 Karty Obserwacji i Oceny Lekcji (Mentor 4 i Opiekun 2) Opinię o Przebiegu Praktyk (Mentor) Arkusz Ewaluacji Praktyk Wykonane przez siebie materiały i pomoce dyd.

7


Pobierz ppt " 12 marca 2012 r. – godz. 10.00 spotkanie Studentów z Mentorem w szkole (zbiórka przed sekretariatem szkoły)  Praktyki śródroczne: obserwacja lekcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google