Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015/2016.  określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci  pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci podczas zajęć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015/2016.  określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci  pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci podczas zajęć."— Zapis prezentacji:

1 2015/2016

2  określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci  pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci podczas zajęć przedszkolnych  rozwijanie aktywności własnej dzieci  pozyskanie informacji o stwarzaniu warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju

3  Trafność i częstotliwość stosowania różnorodnych metod i form pracy w aktywizowaniu dzieci;  Możliwości przedszkola w zwiększaniu aktywności dzieci;  Akceptowalność proponowanych form aktywności przez dzieci;  Aktywność dzieci we wszystkich sferach rozwojowych;

4 PYTANIA KLUCZOWE :

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

6 OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI:

7 1.CZY DZIECI W PANI GRUPIE CHĘTNIE UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA ?

8 2. JAKIE FORMY AKTYWNOŚCI PREFEROWANE SĄ PRZEZ DZIECI ?

9 3. JAKIE FORMY PRACY STOSUJE PANI W CELU AKTYWIZACJI DZIECI ?

10 4. PROSZĘ PODKREŚLIĆ LUB WYMIENIĆ PREFEROWANE PRZEZ PANIĄ METODY PRACY Z DZIEĆMI

11 5. KTÓRE Z WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZAJĘĆ METOD NAJBARDZIEJ ANGAŻUJĄ DZIECI DO DZIAŁANIA ?

12 6. CZY WEDŁUG PANI WYMIENIONE CZYNNIKI MAJĄ WPŁYW NA AKTYWNOŚĆ DZIECI ?

13 7. CZY WEDŁUG PANI DZIECI W GRUPIE PRZEJAWIAJĄ DZIAŁANIA ŚWIADCZĄCE O ICH WSZECHSTRONNEJ AKTYWNOŚCI ?

14 8. CO WEDŁUG PANI AKTYWIZUJE WYCHOWANKÓW DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ? Nauczyciele twierdzą, żestarannie opracowany przebieg zajęć dostosowany do możliwości dziecka, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i odpowiednio dobrane metody aktywizujące najbardziej aktywizują dzieci do działania ( 4 nauczycieli ). Istotne znaczenie ma. również życzliwa atmosfera na zajęciach i ciekawy temat ( 3 nauczycieli) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Ciekawy tematStarannie opracowany przebieg zajęć dostosowany do możliwości dziecka Atrakcyjne pomoce dydaktyczne Życzliwa atmosfera na zajęciach Odpowiednio dobrane metody aktywizujace

15 9. W JAKI SPOSÓB WSPIERA PANI, ROZWIJA I MOTYWUJE AKTYWNOŚĆ DZIECI ? W celu wspierania aktywnośc i dzieci wszystkie nauczycielki :  stosują cie kawe formy i metody pracy (5)  wprowadzają elementy zabawy  organizują ciekawe zajęcia (4 )  stosują odpowiedni e środki i pomoce dydaktyczne w celu uatrakcyjnienia zajęć (3 ) Ciekawe zajęcia Zajęcia plastyczno - muzyczne konkursów Organizowanie i metody pracy Ciekawe formy Dobór środków dydaktycznych i pomocy 6 4 2 0 Poprzez zabawę (5)

16 10. W JAKI SPOSÓB WSPÓŁPRACUJE PANI Z RODZICAMI W CELU ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI ?

17 11. W JAKI SPOSÓB WSPÓŁPRACUJE PANI Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W CELU ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI ?

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Analiza dokumentacji przedszkola pokazała, że nauczycielki planując pracę wychowawczo- dydaktyczną uwzględniają i systematycznie planują oraz przeprowadzają różnorodne działania, sprzyjające rozwijaniu aktywności dzieci, a także stwarzają warunki do bycia aktywnym i samodzielnym. Świadczą o tym między innymi zapisy: w dziennikach zajęć, miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej w poszczególnych grupach, rocznym planie pracy przedszkola.

30

31 SFORMUŁOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE

32

33

34

35

36

37

38


Pobierz ppt "2015/2016.  określenie poziomu i rodzaju aktywności dzieci  pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci podczas zajęć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google