Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu ul. J. Gen. Sowińskiego 1 tel./fax: 36 410 48

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu ul. J. Gen. Sowińskiego 1 tel./fax: 36 410 48"— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu ul. J. Gen. Sowińskiego 1 tel./fax: 36 410 48 e-mail: psp5@radom.home.pl www.psp5.edu.pl Dyrektor: mgr Wojciech Nalberski Wicedyrektor: mgr Ewa Czerwiec "Wychowuje się siebie w pracy z drugimi i dla drugich.” M. Dąbrowska

2 W naszej szkole PSP nr 5 w Radomiu : Zapewniamy uczniom: możliwość zdobycia wielu wiadomości i umiejętności pod czujnym okiem fachowców, którzy doskonalą posiadane umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe, doskonałe przygotowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych do podjęcia nauki w szkole, dzięki różnorodnym zajęciom umożliwiającym im poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących, osiąganie sukcesów rozwojowych dzieci w sposób twórczy i aktywny. Indywidualne podejście do każdego dziecka (podmiotowość, indywidualizacja), możliwość wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,a także realizację programu wspomagającego rozwój dzieci, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, czas zajęć dzieci nie przekraczający godziny 14.00, opiekę doskonale wyposażonej świetlicy szkolnej, możliwość korzystania z obiadów szkolnych pod opieka nauczycieli- wychowawców, monitoring na zewnątrz szkoły, udział dzieci w wielu konkursach, imprezach szkolnych, akcjach charytatywnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim ( Najlepsze Szkolne Koło Caritas w 2015 r., Matematyczne Potyczki – II miejsce, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514 od Cedynii do Orszy". )

3 Dbałość o bezpieczeństwo uczniów szkolny Program Profilaktyczny stała współpraca z MOPS bezpieczne przejście przez ulice budynek szkoły oraz teren boisk „Orlik” objęty nadzorem kamer CCTV Tradycje szkoły Międzyszkolny Turniej Regionalny Dzień Sportu Dzień Ziemi Dzień Jabłka Ślubowanie klas I Przekazanie Sztandaru Szkoły

4 Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania, poszanowania praw innych ludzi. Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców. Naszymi działaniami wychowawczymi chcemy wspierać rodziców w spełnianiu ich obowiązków. Ukazując wartość rodziny w życiu człowieka, dbamy jednocześnie by: wzajemne kontakty charakteryzowała otwartość i szczerość, rodzice w miarę potrzeby mogli znaleźć życzliwą i fachową pomoc, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły, przedstawiając także swoje oczekiwania.

5 NASZE ATUTY W Naszej Szkole żadne dziecko nie jest anonimowe Mało liczne oddziały. - w klasach pierwszych max. 25 uczniów Większość zajęć odbywa się przed południem Nauczanie poziomowe - innowacyjny program języka angielskiego rozwijający umiejętności komunikowania się Zajęcia języka angielskiego dla kl. IV-VI w pracowni komputerowej rozwijające umiejętności IT Innowacyjny program wychowania fizycznego Innowacyjny program nauczania matematyki w klasach IV i V Zajęcia na basenie i gimnastyka korekcyjna Pielęgniarka – stała opieka zdrowotna nad uczniami Psycholog dla uczniów we współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi Logopeda zapewnia: diagnozę logopedyczną terapię wad i zaburzeń wymowy uczniów indywidualnie lub w formie zajęć grupowych Pedagog udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych

6 POSIADAMY DOBRE WARUNKI DO NAUKI, PRACY I ZABAWY Nasza Szkoła dysponuje: pracowniami dla klas I – III pracowniami przedmiotowymi pracownią komputerową ze stałym łączem z Internetem 2 salami gimnastycznymi kompleksem boisk szkolnych Orlik” 2 nowoczesnymi placami zabaw stołówką oferującą własne obiady sklepikiem szkolnym ze zdrową żywnością biblioteką szkolną z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), 2 świetlicami organizującą zajęcia w grupach wychowawczych (świetlica dla dzieci młodszych). Świetlice szkoły zapewniają opiekę w dniach zajęć dydaktycznych w godz.6.30 - 16.30. Cyklicznie organizowane są w szkole - konkursy, - wycieczki edukacyjne, - zawody sportowe - przedstawienia teatralne - dyskoteki - wyjścia do kina i teatru ZAPEWNIAMY KSZTAŁCENIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu ul. J. Gen. Sowińskiego 1 tel./fax: 36 410 48"

Podobne prezentacje


Reklamy Google