Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier” Prezentacja podstawowych wniosków i rekomendacji Luty 2009

2 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 PRZEBIEG PREZENTACJI CELE BADANIA I METODOLOGIA PODSTAWOWE WNIOSKI REKOMENDACJE

3 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 CELE BADANIA Głównym celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie:  „Czy przyjęty system zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury jest zaprojektowany w sposób umożliwiający efektywną realizację Programu i skuteczne osiąganie jego celów?”

4 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 CELE BADANIA Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM prowadzona była w trzech podstawowych płaszczyznach:  Oceny struktury instytucjonalnej i rozwiązań organizacyjnych;  Oceny zasobów systemu;  Oceny procesów i regulujących je procedur z punktu widzenia sprawności realizacji Programu.

5 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 METODOLOGIA BADANIA

6 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 PERSPEKTYWY BADAWCZE  Perspektywy wewnętrznej - oceny systemu ze strony instytucji tworzących system (badanie potencjału IZ, IP, IP II i relacji pomiędzy nimi);  Perspektywy zewnętrznej - oceny systemu ze strony beneficjentów Programu (badanie relacji instytucji systemu z otoczeniem);  Perspektywy eksperckiej - czyli oceny systemu przez zespół ekspertów Wykonawcy, na podstawie zebranych w trakcie badania danych pierwotnych i wtórnych. Badanie prowadzone było z uwzględnieniem trzech uzupełniających się perspektyw badawczych:

7 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 ZASTOSOWANE TECHNIKI BADAWCZE  Desk Research;  Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);  Telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione (ITI);  Zogniskowana dyskusja grupowa (FGI);  Ankieta internetowa do samodzielnego wypełnienia (CAWI);  Case Study (studium przypadku);  Panel dyskusyjny.

8 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 ZASTOSOWANY SCHEMAT BADAWCZY MODU Ł 1: EKSPLORACJA NARZ Ę DZIA: DESK RESEARCH, IDI Z KIEROWNICTWEM (5), CASE STUDY (4) PERSPEKTYWA: EKSPERCKA PERSPEKTYWA: ZEWN Ę TRZNA PERSPEKTYWA: WEWN Ę TRZNA MODU Ł 2: DIAGNOZA NARZ Ę DZIA:  IDI z PRACOWNIKAMI (10)  FGI Z PRACOWNIKAMI (1)  CAWI Z PRACOWNIKAMI NARZ Ę DZIA:  ITI z BENEFICJENTAMI (10)  ITI Z FIRMAMI DORADCZYMI W ZAKRESIE POMOCY UNIJNEJ (4)  CATI Z BENEFICJENTAMI 200 PERSPEKTYWA: EKSPERCKA MODU Ł 3: WERYFIKACJA NARZ Ę DZIA: PANEL DYSKUSYJNY

9 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 WNIOSKI Z BADANIA

10 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 PODSTAWOWE WNIOSKI Z BADANIA (1)  Szczegółowe uregulowanie działalności systemu wdrażania RPO (instrukcje wykonawcze wraz z załącznikami).  Dobra komunikacja wewnątrz samych instytucji (IZ, IP i IP II); nieco słabsza pomiędzy instytucjami.  Konieczność budowy i doskonalenia systemu motywowania pracowników.  System szkoleń pracowników największej instytucji (IZ) powinien w nieco większym stopniu opierać się na badaniu potrzeb szkoleniowych, budowie ścieżek rozwoju pracowników; szkolenia nie powinny mieć charakteru wyłącznie szkoleń specjalistycznych.

11 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 PODSTAWOWE WNIOSKI Z BADANIA (2)  Zasoby materialne wszystkich instytucji są w zasadzie wystarczające do sprawnej realizacji programu.  System monitorowania – na ile połączenie systemu monitorowania finansowego i merytorycznego nie będzie sprawiać problemów.  Należy kontynuować wzmacnianie jednostki ewaluacyjnej RPO WiM oraz upowszechniać standardy ewaluacyjne.  Dość dobrze oceniane są działania promocyjne i informacyjne. Warto natomiast nadal doskonalić wybrane ich elementy.

12 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 REKOMENDACJE

13 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13 Rekomendacje (1) 1.Uprościć dokumentację konkursową i procedury z nią związane. Obecna dokumentacja wydaje się stanowczo zbyt skomplikowana, co powoduje i opóźnienia w procesie oceny. 2.Zrezygnować z wysokiego stopnia standaryzacji tej dokumentacji dla różnych Działań. Wysoki stopień standaryzacji ma wprawdzie pewne zalety, jednak powoduje małą przejrzystość dokumentacji, a także jej niekiedy słabe dostosowanie do specyfiki poszczególnych działań. 3.Stale działać na rzecz doskonalenia komunikacji na linii IZ- IP – IP II poprzez organizowanie bieżących, okresowych spotkań. Spotkania takie pozwalają na szybsze rozwiązywanie pojawiających się problemów. 4.Zwiększać rolę szkoleń o charakterze ogólnym, a także stworzyć system oceny potrzeb szkoleniowych. 5.Doprowadzić do stworzenia systemu premiowania i nagradzania pracowników.

14 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 Rekomendacje (2) 6.Dokonać zmianę sposobu doboru próby do kontroli projektów oraz formalne zaplanować realizowanie kontroli także w trakcie (np. w połowie) realizacji projektu. 7.Uzupełnić plan ewaluacji o kolejne ewaluacje: ewaluację systemu zarządzania i systemu oceny projektów (powtórzenie obecnie realizowanych ewaluacji) oraz ewaluację systemu informacji i promocji w celu analizy efektywności działania tego systemu i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji. 8.Doprowadzić do jak najszybszego uruchomienia Punktów Informacyjnych RPO w Ełku i w Elblągu. 9.Przedstawiać informację o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych na stronach www wszystkich 3 kluczowych dla zarządzania RPO instytucji, czyli IZ, IP oraz IP II. 10.Stworzyć kompleksowy system doskonalenia wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013.

15 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google