Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc publiczna Case study Iwona Chojnowska-Haponik 22.06.2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc publiczna Case study Iwona Chojnowska-Haponik 22.06.2005."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc publiczna Case study Iwona Chojnowska-Haponik

2 Parametry inwestycji: firma amerykańska x branża metalowa wartość inwestycji: 156 mln EUR zatrudnienie: 1320 osób Projekt x

3 Firma amerykańska x Współpraca z firmami konsultingowymi

4 Branża metalowa Pomoc publiczna w sektorach wrażliwych

5 Wartość inwestycji Wartość inwestycji a koszty kwalifikowane

6 Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą -cena nabycia gruntów -cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych: * budowle i budynki * maszyny i urządzenia * narzędzia, przyrządy i aparatura * wyposażenie techniczne dla prac biurowych * infrastruktura techniczna - cena nabycia używanych środków trwałych -cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych Pomoc publiczna

7 Wartość inwestycji Wartość inwestycji a koszty kwalifikowane Środki trwałe: zakup działki: budynki i budowle maszyny i urządzenia Wartości niematerialne i prawne: patenty oprogramowanie RAZEM

8 Intensywność dla dużych projektów inwestycyjnych I = R x (50 mln + 0,5 x B + 0,34 x C) Gdzie: I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego R – intensywność pomocy dla danego regionu B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomiędzy 50 a 100 mln € C - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 100 mln € I = 50% x (50 + 0,5 x ,34 x 48) = 45,66 mln EUR dopuszczalna intensywność: 30,85% Pomoc publiczna

9 Wartość inwestycji Koszty kwalifikowane w rozbiciu na lata (mln EUR) Razem Działka11 11 Budynki Maszyny Niematerialne12 3 Łącznie

10 Zatrudnienie Informacje o zatrudnieniu w rozbiciu na lata: ogólna liczba pracowników liczba pracowników z wyższym wyształceniem liczba pracowników zrekrutowanych spośród zarejestrowanych bezrobotnych średnia płaca brutto pracowników umysłowych i fizycznych

11 Zatrudnienie Informacje o zatrudnieniu Razem ogółem z dyplomem bezrobotni

12 Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą -wydatek na utworzenie nowych miejsc pracy, na który składają się koszty pracy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem ((285 x ( (3500 x 21,39%)) x ( (1500 x 21,39%))) x 24 miesiące = PLN ( EUR) Pomoc publiczna

13 Wsparcie finansowe z tytułu utworzenia miejsc pracy Dwuletnie koszty pracy x intensywność pomocy dla danego regionu EUR x 50% = EUR Pomoc publiczna

14 Dostępne zachęty inwestycyjne: - zwolnienie z CIT (Specjalne Strefy Ekonomiczne) -grant na zatrudnienie (MGiP) -zwolnienie z podatków lokalnych - podatku od nieruchomości podatku od środków transportu (Rada Gminy) -wsparcie na zatrudnienie nowych pracowników (Powiatowy Urząd Pracy) Pomoc publiczna

15 Inne formy wsparcia: - wsparcie finansowe w ramach ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) - wsparcie działalności badawczo – rozwojowej (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) -instrumenty wsparcia dla MSP (PARP) Pomoc publiczna


Pobierz ppt "Pomoc publiczna Case study Iwona Chojnowska-Haponik 22.06.2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google