Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Biorąc pod uwagę: -niski poziom płatności w działaniu 4.1 oraz 4.2 -niski poziom osiągnięć zakładanych wskaźników realizacji projektów -wyniki spotkania rocznego z Komisją Europejską -oraz bieżącą analizę stanu wdrażania 4 osi priorytetowej. Marszałek Województwa upoważnił dyrektora Departamentu Wdrażania RPO do powołania grupy ds. monitorowania 4 osi priorytetowej, która ma za zadanie zapewnić sprawną implementację projektów poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację. Określono miesięczną częstotliwość spotkań po 20 dniu każdego miesiąca. Biorąc pod uwagę: -niski poziom płatności w działaniu 4.1 oraz 4.2 -niski poziom osiągnięć zakładanych wskaźników realizacji projektów -wyniki spotkania rocznego z Komisją Europejską -oraz bieżącą analizę stanu wdrażania 4 osi priorytetowej. Marszałek Województwa upoważnił dyrektora Departamentu Wdrażania RPO do powołania grupy ds. monitorowania 4 osi priorytetowej, która ma za zadanie zapewnić sprawną implementację projektów poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację. Określono miesięczną częstotliwość spotkań po 20 dniu każdego miesiąca. Grupa ds. IV osi

3 Wartość projektów w stosunku do alokacji

4 Procent wykorzystania alokacji

5 Ilość zakontraktowanych projektów w osi 4 (w tym kluczowe)

6 Wartość zakontraktowanych projektów w osi 4 (konkursowe/kluczowe)

7 Ilość zakontraktowanych projektów w osi 4 (w tym własne)

8 Wartość zakontraktowanych projektów w osi 4 (własne/pozostałe)

9 Stosunek środków wypłaconych do zakontraktowanych

10 Procent środków wypłaconych do zakontraktowanych

11 Problemy Projekty kluczoweProjekty konkursowe duży rozmiar projektów duża ilość partnerów postęp technologii, który w trakcie realizacji projektu powoduje, że zakres rzeczowy staje się przestarzały technologicznie problemy z Pomocą Publiczną problemy z wyłanianiem wykonawców częste zmiany okr. realizacji projektu postęp technologii, który w trakcie realizacji projektu powoduje, że zakres rzeczowy staje się przestarzały technologicznie realizacja niezgodna z dokumentacją projektową zalecenia pokontrolne

12 Projekty własne przewyższają ponad 2-krotnie wszystkie projekty w osi 4. Uwaga

13 Prognozowana realizacja płatności

14 Realizacja na podstawie harmonogramów płatności

15 * w tym dotychczas wypłacono 3 mln zł. Realizacja na podstawie harmonogramów płatności

16 Realizacja na podstawie harmonogramów płatności - procent w stosunku do alokacji

17 Realizacja projektów

18 Projekt: RPKP.04.01.00-04-001/09 kluczowy Beneficjent: Gmina Miasta Toruń Tytuł projektu: Toruński Inkubator Technologiczny Całkowita wartość projektu: 16 839 000 zł. Dotacja UE: 12 629 250 zł Zakres rzeczowy: Projekt utworzenia Inkubatora zakłada stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części budynku poprzemysłowego dawnego młyna żytniego oraz budynku komór zbożowych, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”, o łącznej powierzchni 6498,56 mkw, oraz zakup środków trwałych. Postęp finansowy: 36,47% Postęp rzeczowy: Zrealizowano roboty rozbiórkowe, trwają roboty budowlane, wpłynął kolejny wniosek o płatność końcową. Projekt: RPKP.04.01.00-04-001/09 kluczowy Beneficjent: Gmina Miasta Toruń Tytuł projektu: Toruński Inkubator Technologiczny Całkowita wartość projektu: 16 839 000 zł. Dotacja UE: 12 629 250 zł Zakres rzeczowy: Projekt utworzenia Inkubatora zakłada stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części budynku poprzemysłowego dawnego młyna żytniego oraz budynku komór zbożowych, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”, o łącznej powierzchni 6498,56 mkw, oraz zakup środków trwałych. Postęp finansowy: 36,47% Postęp rzeczowy: Zrealizowano roboty rozbiórkowe, trwają roboty budowlane, wpłynął kolejny wniosek o płatność końcową. Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT

19 Projekt: RPKP.04.01.00-04-001/10 konkursowy Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinformatycznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez budowę regionalnego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych KWP w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną chroniącą lokalne styki z siecią publiczną Internet Całkowita wartość projektu: 2 582 891,38 zł. Dotacja UE: 1 937 168,5 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest uruchomienie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy profesjonalnego regionalnego centrum zarządzania sieciami teleinformatycznymi Policji wraz z centralnym punktem przetwarzania danych informatycznych służących do zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz uruchomienie opartej o urządzenia UTM nowoczesnej platformy sprzętowej zapewniającej wysokie bezpieczeństwo w ruchu internetowym generowanym pomiędzy społeczeństwem a Policją. Postęp finansowy: 100% Postęp rzeczowy: Projekt zakończony, złożono wniosek końcowy. Projekt podlega kontroli na miejscu realizacji. Projekt: RPKP.04.01.00-04-001/10 konkursowy Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinformatycznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez budowę regionalnego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych KWP w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną chroniącą lokalne styki z siecią publiczną Internet Całkowita wartość projektu: 2 582 891,38 zł. Dotacja UE: 1 937 168,5 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest uruchomienie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy profesjonalnego regionalnego centrum zarządzania sieciami teleinformatycznymi Policji wraz z centralnym punktem przetwarzania danych informatycznych służących do zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz uruchomienie opartej o urządzenia UTM nowoczesnej platformy sprzętowej zapewniającej wysokie bezpieczeństwo w ruchu internetowym generowanym pomiędzy społeczeństwem a Policją. Postęp finansowy: 100% Postęp rzeczowy: Projekt zakończony, złożono wniosek końcowy. Projekt podlega kontroli na miejscu realizacji. Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT

20 Projekt: RPKP.04.01.00-04-006/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Solec Kujawski Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski Całkowita wartość projektu: 6 713 050 zł. Dotacja UE: 5 020 879 zł Zakres rzeczowy: Powstała w ramach projektu infrastruktura ma charakter otwarty i udostępniana będzie na zasadach niedyskryminacyjnych oraz nie będzie mieć charakteru komercyjnego. Zadaniem jej jest ułatwienie elektronicznego dostępu obywatela oraz innych podmiotów do urzędu oraz do przyłączanych jednostek. Projekt ma za zadanie podnieść i rozszerzyć działalność i świadczenie usług na medium jakim jest internet. Poprzez realizację projektu, Gmina nabędzie możliwość szerszego i bardziej kompleksowego wykonywania zadań własnych. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: W ramach wniosków sprawozdawczych Beneficjent wykazał, iż ponoszone są wydatki na opracowanie map i dokumentacji technicznej oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej bez okablowania. Zgodnie z WNP w kwietniu został ogłoszony przetarg na przebudowę pomieszczeń na potrzebę serwerowni. W maju ma zostać ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji teletechnicznej. Projekt: RPKP.04.01.00-04-006/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Solec Kujawski Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski Całkowita wartość projektu: 6 713 050 zł. Dotacja UE: 5 020 879 zł Zakres rzeczowy: Powstała w ramach projektu infrastruktura ma charakter otwarty i udostępniana będzie na zasadach niedyskryminacyjnych oraz nie będzie mieć charakteru komercyjnego. Zadaniem jej jest ułatwienie elektronicznego dostępu obywatela oraz innych podmiotów do urzędu oraz do przyłączanych jednostek. Projekt ma za zadanie podnieść i rozszerzyć działalność i świadczenie usług na medium jakim jest internet. Poprzez realizację projektu, Gmina nabędzie możliwość szerszego i bardziej kompleksowego wykonywania zadań własnych. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: W ramach wniosków sprawozdawczych Beneficjent wykazał, iż ponoszone są wydatki na opracowanie map i dokumentacji technicznej oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej bez okablowania. Zgodnie z WNP w kwietniu został ogłoszony przetarg na przebudowę pomieszczeń na potrzebę serwerowni. W maju ma zostać ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji teletechnicznej. Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT

21 Projekt: RPKP.04.01.00-04-007/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Miasta Toruń Tytuł projektu: Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia. Całkowita wartość projektu: 15 806 161,4 zł. Dotacja UE: 10 127 819,58 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie nowoczesnej sieci szerokopasmowej na potrzeby systemu informacyjnego miasta Torunia. Infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna powstała w wyniku realizacji projektu będzie bazą dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Zmiany w zakresie przedmiotowym. Beneficjent uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 31.12.2012 r. do 15.11.2014 r. Projekt: RPKP.04.01.00-04-007/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Miasta Toruń Tytuł projektu: Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia. Całkowita wartość projektu: 15 806 161,4 zł. Dotacja UE: 10 127 819,58 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie nowoczesnej sieci szerokopasmowej na potrzeby systemu informacyjnego miasta Torunia. Infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna powstała w wyniku realizacji projektu będzie bazą dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Zmiany w zakresie przedmiotowym. Beneficjent uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 31.12.2012 r. do 15.11.2014 r. Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT

22 Projekt: RPKP.04.01.00-04-009/10 kluczowy Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie Tytuł projektu: Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego. Całkowita wartość projektu: 33 282 400 zł. Dotacja UE: 24 961 799,99 zł Zakres rzeczowy: Celem projektu jest stworzenie bazy materialnej dla instytucji i działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu powstanie szerokopasmowa sieć bezprzewodowa w standardzie WiMAX działająca w paśmie 3,6 - 3,8 GHz. Obejmie ona swoim zasięgiem większą część województwa. W ramach projektu powstanie Regionalny Ośrodek Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Zarządzania Regionalną Siecią Szerokopasmową. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: W ramach wniosków sprawozdawczych Beneficjent wykazał, iż poniósł wydatki na Planowanie Radiowe, opracowanie raportu środowiskowego, studium wykonalności oraz część wydatków związanych z częstotliwością WiMAX (opłata za rezerwację częstotliwości. Beneficjent złożył pismo z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zmiany realizacji inwestycji na formułę „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt: RPKP.04.01.00-04-009/10 kluczowy Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie Tytuł projektu: Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego. Całkowita wartość projektu: 33 282 400 zł. Dotacja UE: 24 961 799,99 zł Zakres rzeczowy: Celem projektu jest stworzenie bazy materialnej dla instytucji i działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu powstanie szerokopasmowa sieć bezprzewodowa w standardzie WiMAX działająca w paśmie 3,6 - 3,8 GHz. Obejmie ona swoim zasięgiem większą część województwa. W ramach projektu powstanie Regionalny Ośrodek Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Zarządzania Regionalną Siecią Szerokopasmową. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: W ramach wniosków sprawozdawczych Beneficjent wykazał, iż poniósł wydatki na Planowanie Radiowe, opracowanie raportu środowiskowego, studium wykonalności oraz część wydatków związanych z częstotliwością WiMAX (opłata za rezerwację częstotliwości. Beneficjent złożył pismo z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zmiany realizacji inwestycji na formułę „zaprojektuj i wybuduj”. Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT

23 Projekt: RPKP.04.02.00-04-001/09 kluczowy Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej Całkowita wartość projektu: 42 564 999,98 zł. Dotacja UE: 31 817 870,75 zł Zakres rzeczowy: Infostrada Kujaw i Pomorza jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa. Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego jak również budowa baz wiedzy o przestrzeni województwa z wykorzystaniem nowych technologii i wiedzy o obszarze, budowy, prowadzenia i udostępniania zbiorów danych obejmujących informacje z zakresu przestrzennego zobrazowania terenu oraz cech identyfikujących walory gmin, powiatów i województwa. Postęp finansowy: 7,56% Postęp rzeczowy: W ramach projektu zrealizowano: dostawę sprzętu (serwery, szafy serwerowe), ponadto ponoszone są wydatki na zarządzanie projektem. Beneficjentowi wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2013 r. Projekt: RPKP.04.02.00-04-001/09 kluczowy Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej Całkowita wartość projektu: 42 564 999,98 zł. Dotacja UE: 31 817 870,75 zł Zakres rzeczowy: Infostrada Kujaw i Pomorza jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa. Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego jak również budowa baz wiedzy o przestrzeni województwa z wykorzystaniem nowych technologii i wiedzy o obszarze, budowy, prowadzenia i udostępniania zbiorów danych obejmujących informacje z zakresu przestrzennego zobrazowania terenu oraz cech identyfikujących walory gmin, powiatów i województwa. Postęp finansowy: 7,56% Postęp rzeczowy: W ramach projektu zrealizowano: dostawę sprzętu (serwery, szafy serwerowe), ponadto ponoszone są wydatki na zarządzanie projektem. Beneficjentowi wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2013 r. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

24 Projekt: RPKP.04.02.00-04-001/10 kluczowy Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego Całkowita wartość projektu: 105 544 725,01 zł. Dotacja UE: 79 158 543,75 zł Zakres rzeczowy: W ramach Projektu zostaną uruchomione trzy internetowe portale usługowe. Ponadto zostanie dostarczona niezbędna infrastruktura oraz usługi niezbędne do świadczenia przez partnerów Projektu na tych portalach usług specyficznych dla każdego z poniższych modułów (Moduł e-Edukacja, Moduł e-Kultura, Moduł e-Zdrowie) Postęp finansowy: 29,03% Postęp rzeczowy: W ramach wniosków o płatność zrealizowano zakup tablic interaktywnych, stworzenie koncepcji i zakup studium wykonalności. Trwa rozliczanie wniosków o płatność na refundację kosztów poniesionych na ekspertyzy i wynagrodzenia. Projekt: RPKP.04.02.00-04-001/10 kluczowy Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego Całkowita wartość projektu: 105 544 725,01 zł. Dotacja UE: 79 158 543,75 zł Zakres rzeczowy: W ramach Projektu zostaną uruchomione trzy internetowe portale usługowe. Ponadto zostanie dostarczona niezbędna infrastruktura oraz usługi niezbędne do świadczenia przez partnerów Projektu na tych portalach usług specyficznych dla każdego z poniższych modułów (Moduł e-Edukacja, Moduł e-Kultura, Moduł e-Zdrowie) Postęp finansowy: 29,03% Postęp rzeczowy: W ramach wniosków o płatność zrealizowano zakup tablic interaktywnych, stworzenie koncepcji i zakup studium wykonalności. Trwa rozliczanie wniosków o płatność na refundację kosztów poniesionych na ekspertyzy i wynagrodzenia. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

25 Projekt: RPKP.04.02.00-04-002/10 konkursowy Beneficjent: Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tytuł projektu: Rozwój usług dla klientów RW TBS Sp. z o.o. poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego Całkowita wartość projektu: 148 253,24 zł. Dotacja UE: 59 896,63 zł Zakres rzeczowy: Główny cel Projektu został określony jako "Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i sprawnego systemu zarządzania w usługach pełnionych przez RW TBS Sp. z o.o., skutkujące sprawniejszą obsługą klientów i odciążeniem pracowników – wzrost zadowolenia klientów i pracowników spółki". Postęp finansowy: 41,89% Postęp rzeczowy: Zakupiono sprzęt komputerowy i instalacje. Beneficjent złożył korektę wniosku o płatność końcową. Projekt: RPKP.04.02.00-04-002/10 konkursowy Beneficjent: Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tytuł projektu: Rozwój usług dla klientów RW TBS Sp. z o.o. poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego Całkowita wartość projektu: 148 253,24 zł. Dotacja UE: 59 896,63 zł Zakres rzeczowy: Główny cel Projektu został określony jako "Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i sprawnego systemu zarządzania w usługach pełnionych przez RW TBS Sp. z o.o., skutkujące sprawniejszą obsługą klientów i odciążeniem pracowników – wzrost zadowolenia klientów i pracowników spółki". Postęp finansowy: 41,89% Postęp rzeczowy: Zakupiono sprzęt komputerowy i instalacje. Beneficjent złożył korektę wniosku o płatność końcową. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

26 Projekt: RPKP.04.02.00-04-004/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Chełmża Tytuł projektu: „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie Chełmża” Całkowita wartość projektu: 212 402 zł. Dotacja UE: 157 471,5 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest Budowa platformy informacyjnej dla płatników podatków. Zadaniem Platformy będzie umożliwienie zainteresowanym osobom wglądu do danych dotyczących posiadanych przez nich nieruchomości i ruchomości będącym przedmiotem opodatkowania, zgromadzonych w bazie danych systemów podatkowych poprzez sieć Internet. Udostępniane dane będą dotyczyć m.in. przedmiotów opodatkowania i rozliczeń finansowych z urzędem (należności do zapłacenia, dokonane wpłaty, należne odsetki). Usługi informacyjne dostępne na Platformie obejmować będą informacje dotyczące podatków lokalnych (4 rodzaje). Dostęp do Platformy realizowany będzie tylko i wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową, których posiadanie jest niezbędne w dostępie do zasobów sieci Internet. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Beneficjent złożył wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy. Z analizy Beneficjenta wynika, iż wiele jednostek, które mogłyby zrealizować zadanie, ze względu ma braki w oprogramowaniu wymagałyby znacznego wydłużenia czasu realizacji projektu. Projekt: RPKP.04.02.00-04-004/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Chełmża Tytuł projektu: „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie Chełmża” Całkowita wartość projektu: 212 402 zł. Dotacja UE: 157 471,5 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest Budowa platformy informacyjnej dla płatników podatków. Zadaniem Platformy będzie umożliwienie zainteresowanym osobom wglądu do danych dotyczących posiadanych przez nich nieruchomości i ruchomości będącym przedmiotem opodatkowania, zgromadzonych w bazie danych systemów podatkowych poprzez sieć Internet. Udostępniane dane będą dotyczyć m.in. przedmiotów opodatkowania i rozliczeń finansowych z urzędem (należności do zapłacenia, dokonane wpłaty, należne odsetki). Usługi informacyjne dostępne na Platformie obejmować będą informacje dotyczące podatków lokalnych (4 rodzaje). Dostęp do Platformy realizowany będzie tylko i wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową, których posiadanie jest niezbędne w dostępie do zasobów sieci Internet. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Beneficjent złożył wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy. Z analizy Beneficjenta wynika, iż wiele jednostek, które mogłyby zrealizować zadanie, ze względu ma braki w oprogramowaniu wymagałyby znacznego wydłużenia czasu realizacji projektu. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

27 Projekt: RPKP.04.02.00-04-006/10 konkursowy Beneficjent: Inspekcja Ochrony Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Tytuł projektu: Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Całkowita wartość projektu: 523 845,36 zł. Dotacja UE: 392 884,02 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ w Bydgoszczy. W zakres rzeczowy projektu wchodzą 3 etapy realizacji: 1. Modernizacja serwerowni, 2. Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ, 3. Modernizacja systemu on-line i geoprzestrzennej bazy zanieczyszczeń środowiska Postęp finansowy: 84,64% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona. Skierowano do kontroli. Projekt: RPKP.04.02.00-04-006/10 konkursowy Beneficjent: Inspekcja Ochrony Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Tytuł projektu: Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Całkowita wartość projektu: 523 845,36 zł. Dotacja UE: 392 884,02 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ w Bydgoszczy. W zakres rzeczowy projektu wchodzą 3 etapy realizacji: 1. Modernizacja serwerowni, 2. Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ, 3. Modernizacja systemu on-line i geoprzestrzennej bazy zanieczyszczeń środowiska Postęp finansowy: 84,64% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona. Skierowano do kontroli. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

28 Projekt: RPKP.04.02.00-04-007/10 konkursowy Beneficjent: Gmina - miasto Grudziądz Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej - GSIP Całkowita wartość projektu: 4 873 480 zł. Dotacja UE: 3 655 110 zł Zakres rzeczowy: Po zakończeniu realizacji projektu powstanie Grudziądzki System Informacji Przestrzennej stanowiący bazę podstawowych danych znajdujących się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie których następuje wykonywanie ustawowych zadań tych jednostek w postaci świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych. Postęp finansowy: 9,21% Postęp rzeczowy: Zakupiono sprzęt komputerowy, trwa wdrażanie systemu. W trakcie weryfikacji kolejny wniosek o płatność pośrednią. Projekt: RPKP.04.02.00-04-007/10 konkursowy Beneficjent: Gmina - miasto Grudziądz Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej - GSIP Całkowita wartość projektu: 4 873 480 zł. Dotacja UE: 3 655 110 zł Zakres rzeczowy: Po zakończeniu realizacji projektu powstanie Grudziądzki System Informacji Przestrzennej stanowiący bazę podstawowych danych znajdujących się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie których następuje wykonywanie ustawowych zadań tych jednostek w postaci świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych. Postęp finansowy: 9,21% Postęp rzeczowy: Zakupiono sprzęt komputerowy, trwa wdrażanie systemu. W trakcie weryfikacji kolejny wniosek o płatność pośrednią. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

29 Projekt: RPKP.04.02.00-04-008/10 konkursowy Beneficjent: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu sp. z o. o. w Świeciu, Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o. o. oraz Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie sp. z o. o. Całkowita wartość projektu: 2 489 771,2 zł. Dotacja UE: 1 867 328,4 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie w Nowym Szpitalu sp. z o.o. w Świeciu, Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. oraz Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie sp. z o.o. zintegrowanego systemu udostępniającego e-usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia. System obejmuje w szczególności: - e-rejestrację; - e-zlecenia; - zintegrowany system informatyczny, w skład którego wchodzą wszystkie oddziały, przychodnie i poradnie specjalistyczne w poszczególnych Szpitalach; - system usprawniający ruch chorych w zakresie rejestracji procedur i rozpoznań wraz z rozliczeniem z NFZ i elektroniczną kartą pacjenta z hospitalizacji. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Z wniosków sprawozdawczych wynika, iż nie rozpoczęto realizacji projektu. Beneficjent uzyskał zgodę IZ RPO WK-P na zmianę parametrów sprzętu. Zgodnie z informacją od Beneficjenta, zostały już rozpisane przetargi na zadania zaplanowane w ramach projektu. Projekt: RPKP.04.02.00-04-008/10 konkursowy Beneficjent: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu sp. z o. o. w Świeciu, Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o. o. oraz Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie sp. z o. o. Całkowita wartość projektu: 2 489 771,2 zł. Dotacja UE: 1 867 328,4 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie w Nowym Szpitalu sp. z o.o. w Świeciu, Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. oraz Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie sp. z o.o. zintegrowanego systemu udostępniającego e-usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia. System obejmuje w szczególności: - e-rejestrację; - e-zlecenia; - zintegrowany system informatyczny, w skład którego wchodzą wszystkie oddziały, przychodnie i poradnie specjalistyczne w poszczególnych Szpitalach; - system usprawniający ruch chorych w zakresie rejestracji procedur i rozpoznań wraz z rozliczeniem z NFZ i elektroniczną kartą pacjenta z hospitalizacji. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Z wniosków sprawozdawczych wynika, iż nie rozpoczęto realizacji projektu. Beneficjent uzyskał zgodę IZ RPO WK-P na zmianę parametrów sprzętu. Zgodnie z informacją od Beneficjenta, zostały już rozpisane przetargi na zadania zaplanowane w ramach projektu. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

30 Projekt: RPKP.04.02.00-04-009/10 konkursowy Beneficjent: Powiat Lipnowski Tytuł projektu: „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” Całkowita wartość projektu: 1 395 606,68 zł. Dotacja UE: 1 041 785,98 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest założenie pełnych komputerowych baz danych przy prowadzeniu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego. Projekt będzie zawierał mapy powiatu lipnowskiego dzięki którym użytkownik posiadający Internet będzie mógł zaczerpnąć informacje dotyczące: granic działek, nazw obrębów numerów działek i budynków, nazw ulic, numerów adresowych, urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych (w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych), dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych, konturów klasyfikacyjnych, ortofotomapy, NATURY 2000. Postęp finansowy: 75,45% Postęp rzeczowy: Zakupiono serwery do obsługi programów i stron internetowych, program EWOPIS, usługę archiwizacji dowodów zmian ewidencji gruntów budynków i pozostałych dokumentów, zakupiono plotery i przeprowadzono szkolenia pracowników. Projekt: RPKP.04.02.00-04-009/10 konkursowy Beneficjent: Powiat Lipnowski Tytuł projektu: „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” Całkowita wartość projektu: 1 395 606,68 zł. Dotacja UE: 1 041 785,98 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest założenie pełnych komputerowych baz danych przy prowadzeniu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego. Projekt będzie zawierał mapy powiatu lipnowskiego dzięki którym użytkownik posiadający Internet będzie mógł zaczerpnąć informacje dotyczące: granic działek, nazw obrębów numerów działek i budynków, nazw ulic, numerów adresowych, urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych (w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych), dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych, konturów klasyfikacyjnych, ortofotomapy, NATURY 2000. Postęp finansowy: 75,45% Postęp rzeczowy: Zakupiono serwery do obsługi programów i stron internetowych, program EWOPIS, usługę archiwizacji dowodów zmian ewidencji gruntów budynków i pozostałych dokumentów, zakupiono plotery i przeprowadzono szkolenia pracowników. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

31 Projekt: RPKP.04.02.00-04-010/10 konkursowy Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Tytuł projektu: Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego Całkowita wartość projektu: 10 985 913,07 zł. Dotacja UE: 8 239 434,8 zł Zakres rzeczowy: Projekt polega na zbudowaniu i wdrożeniu systemu obiegu dokumentów w jednostkach administracji zespolonej działających na terenie województwa kujawskiego-pomorskiego oraz uruchomieniu wspólnego dla tych jednostek portalu tematycznego. Postęp finansowy: 14,34% Postęp rzeczowy: Projekt w trakcie realizacji. W związku z weryfikacją procedury przetargowej w ramach złożonego wniosku o płatność na Beneficjenta została nałożona 5% korekta finansowa. Projekt: RPKP.04.02.00-04-010/10 konkursowy Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Tytuł projektu: Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego Całkowita wartość projektu: 10 985 913,07 zł. Dotacja UE: 8 239 434,8 zł Zakres rzeczowy: Projekt polega na zbudowaniu i wdrożeniu systemu obiegu dokumentów w jednostkach administracji zespolonej działających na terenie województwa kujawskiego-pomorskiego oraz uruchomieniu wspólnego dla tych jednostek portalu tematycznego. Postęp finansowy: 14,34% Postęp rzeczowy: Projekt w trakcie realizacji. W związku z weryfikacją procedury przetargowej w ramach złożonego wniosku o płatność na Beneficjenta została nałożona 5% korekta finansowa. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

32 Projekt: RPKP.04.02.00-04-011/10 konkursowy Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł projektu: „Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu” Całkowita wartość projektu: 1 836 438,8 zł. Dotacja UE: 1 377 329,1 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest utworzenie i wyposażenie, w ramach bazy lokalowej Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu. W ramach projektu przewiduje się wyposażenie nowo budowanej części Centrum w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające realizację na najwyższym poziomie zajęć dydaktycznych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-learningowej, przy szczególnym uwzględnieniu narzędzi informatycznych wspierających proces kształcenia osób niepełnosprawnych. Planowane jest też utworzenie pracowni multimedialnej, która umożliwi tworzenie profesjonalnych materiałów edukacyjnych. Postęp finansowy: 45,94% Postęp rzeczowy: Zrealizowano większość zadań zakładanych we wniosku o dofinansowanie. W trakcie realizacji są prace nad utworzeniem kursów e-learningowych oraz przygotowaniem portalu edukacyjnego, wygłuszeniem studia nagrań i reżyserki. W trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 6. Projekt: RPKP.04.02.00-04-011/10 konkursowy Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł projektu: „Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu” Całkowita wartość projektu: 1 836 438,8 zł. Dotacja UE: 1 377 329,1 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest utworzenie i wyposażenie, w ramach bazy lokalowej Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu. W ramach projektu przewiduje się wyposażenie nowo budowanej części Centrum w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające realizację na najwyższym poziomie zajęć dydaktycznych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-learningowej, przy szczególnym uwzględnieniu narzędzi informatycznych wspierających proces kształcenia osób niepełnosprawnych. Planowane jest też utworzenie pracowni multimedialnej, która umożliwi tworzenie profesjonalnych materiałów edukacyjnych. Postęp finansowy: 45,94% Postęp rzeczowy: Zrealizowano większość zadań zakładanych we wniosku o dofinansowanie. W trakcie realizacji są prace nad utworzeniem kursów e-learningowych oraz przygotowaniem portalu edukacyjnego, wygłuszeniem studia nagrań i reżyserki. W trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 6. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

33 Projekt: RPKP.04.02.00-04-012/10 konkursowy Beneficjent: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Tytuł projektu: e- Pogotowie: zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa nowoczesnej strony www dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Całkowita wartość projektu: 243 786 zł. Dotacja UE: 173 787,46 zł Zakres rzeczowy: W ramach projektu realizowane będą zadania: 1. ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 2. ZAKUP I WDROŻENIE APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA ELEKTRONICZNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW 3. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona, nierozliczona. Nie podlega kontroli. Oczekiwanie na uzupełnienie dokumentów. Projekt: RPKP.04.02.00-04-012/10 konkursowy Beneficjent: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Tytuł projektu: e- Pogotowie: zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa nowoczesnej strony www dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Całkowita wartość projektu: 243 786 zł. Dotacja UE: 173 787,46 zł Zakres rzeczowy: W ramach projektu realizowane będą zadania: 1. ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 2. ZAKUP I WDROŻENIE APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA ELEKTRONICZNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW 3. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona, nierozliczona. Nie podlega kontroli. Oczekiwanie na uzupełnienie dokumentów. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

34 Projekt: RPKP.04.02.00-04-013/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Miasta Rypina Tytuł projektu: Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych Całkowita wartość projektu: 526 500,45 zł. Dotacja UE: 374 999,99 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem zgłaszanego projektu jest realizacja 3 segmentów teleinformatycznych na terenie Urzędu Miasta Rypin: a) Rozbudowa, modernizacja i uruchomienie sieci komputerowej urzędu; b) Wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających pracę urzędu; c) Utworzenie Internetowego Portalu Miasta. Postęp finansowy: 43,81% Postęp rzeczowy: Zakończono dostawę infomatu oraz uruchomienie sieci komputerowej Urzędu; instalacja systemów dziedzinowych oraz stworzenie portalu miejskiego w trakcie realizacji. Beneficjent otrzymał zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2012 r. Projekt: RPKP.04.02.00-04-013/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Miasta Rypina Tytuł projektu: Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych Całkowita wartość projektu: 526 500,45 zł. Dotacja UE: 374 999,99 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem zgłaszanego projektu jest realizacja 3 segmentów teleinformatycznych na terenie Urzędu Miasta Rypin: a) Rozbudowa, modernizacja i uruchomienie sieci komputerowej urzędu; b) Wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających pracę urzędu; c) Utworzenie Internetowego Portalu Miasta. Postęp finansowy: 43,81% Postęp rzeczowy: Zakończono dostawę infomatu oraz uruchomienie sieci komputerowej Urzędu; instalacja systemów dziedzinowych oraz stworzenie portalu miejskiego w trakcie realizacji. Beneficjent otrzymał zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2012 r. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

35 Projekt: RPKP.04.02.00-04-014/10 konkursowy Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Tytuł projektu: Zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznej poprzez uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w jednostkach Policji woj. Kujawsko-Pomorskiego Całkowita wartość projektu: 1 755 000 zł. Dotacja UE: 1 316 250 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest uruchomienie w wybranych jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów) i urzędomatu oraz budowa nowego, funkcjonalnego Portalu informacyjnego na potrzeby jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. KWP w Bydgoszczy oraz wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji. Ponadto przedmiotem projektu jest również przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej KWP w Bydgoszczy do wdrożenia usług i narzędzi z zakresu e-Administracji, z szczególnym uwzględnieniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poprzez stworzenie dla wszystkich stanowisk komputerowych i użytkowników jednolitego, zarządzanego, bezpiecznego środowiska pracy (włączenie komputerów do domeny KWP w Bydgoszczy). Postęp finansowy: 53,13% Postęp rzeczowy: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Został ogłoszony ostatni przetarg. Projekt: RPKP.04.02.00-04-014/10 konkursowy Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Tytuł projektu: Zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznej poprzez uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w jednostkach Policji woj. Kujawsko-Pomorskiego Całkowita wartość projektu: 1 755 000 zł. Dotacja UE: 1 316 250 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest uruchomienie w wybranych jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów) i urzędomatu oraz budowa nowego, funkcjonalnego Portalu informacyjnego na potrzeby jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. KWP w Bydgoszczy oraz wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji. Ponadto przedmiotem projektu jest również przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej KWP w Bydgoszczy do wdrożenia usług i narzędzi z zakresu e-Administracji, z szczególnym uwzględnieniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poprzez stworzenie dla wszystkich stanowisk komputerowych i użytkowników jednolitego, zarządzanego, bezpiecznego środowiska pracy (włączenie komputerów do domeny KWP w Bydgoszczy). Postęp finansowy: 53,13% Postęp rzeczowy: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Został ogłoszony ostatni przetarg. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

36 Projekt: RPKP.04.02.00-04-015/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Białe Błota Tytuł projektu: Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem Całkowita wartość projektu: 216 206,4 zł. Dotacja UE: 162 154,8 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie systemu raportującego oraz aplikacji umożliwiających przekazywanie na bieżąco informacji o sytuacji w gminie oraz o przebiegu spraw administracyjnych w oparciu o rozwiązania e- urzędu. W ramach systemu zakupiony będzie również nowy sprzęt: serwer i dwa infomaty. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona, nierozliczona. Nie podlega kontroli. Wniosek końcowy w trakcie weryfikacji. Projekt: RPKP.04.02.00-04-015/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Białe Błota Tytuł projektu: Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem Całkowita wartość projektu: 216 206,4 zł. Dotacja UE: 162 154,8 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie systemu raportującego oraz aplikacji umożliwiających przekazywanie na bieżąco informacji o sytuacji w gminie oraz o przebiegu spraw administracyjnych w oparciu o rozwiązania e- urzędu. W ramach systemu zakupiony będzie również nowy sprzęt: serwer i dwa infomaty. Postęp finansowy: 0% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona, nierozliczona. Nie podlega kontroli. Wniosek końcowy w trakcie weryfikacji. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

37 Projekt: RPKP.04.02.00-04-017/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Białe Błota Tytuł projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota Całkowita wartość projektu: 971 640 zł. Dotacja UE: 684 810 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest zbudowanie i wdrożenie zintegrowanego, informatycznego systemu wspomagania zarządzania oświatą w gminie Białe Błota, w następujących instytucjach: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny (GZEAS) wraz z podlegającymi czterema placówkami oświatowymi. Projekt obejmuje swym zakresem ujednolicenie procedur oraz narzędzi wspomagających zarządzanie placówkami oświatowymi poprzez informatyzację procesów zarządzania oświatą z obszaru back- office oraz wdrożenie usług zaliczanych do front Office w obszarze oświaty. W wyniku realizacji projektu powstanie 7 aplikacji, osiem usług teleinformatycznych, zostanie zakupionych 100 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, utworzony zostanie 1 portal oraz 1 system archiwizacji danych. Postęp finansowy: 100% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona, nierozliczona. Nie podlega kontroli. W przygotowaniu pismo z uwagami. Projekt: RPKP.04.02.00-04-017/10 konkursowy Beneficjent: Gmina Białe Błota Tytuł projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota Całkowita wartość projektu: 971 640 zł. Dotacja UE: 684 810 zł Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest zbudowanie i wdrożenie zintegrowanego, informatycznego systemu wspomagania zarządzania oświatą w gminie Białe Błota, w następujących instytucjach: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny (GZEAS) wraz z podlegającymi czterema placówkami oświatowymi. Projekt obejmuje swym zakresem ujednolicenie procedur oraz narzędzi wspomagających zarządzanie placówkami oświatowymi poprzez informatyzację procesów zarządzania oświatą z obszaru back- office oraz wdrożenie usług zaliczanych do front Office w obszarze oświaty. W wyniku realizacji projektu powstanie 7 aplikacji, osiem usług teleinformatycznych, zostanie zakupionych 100 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, utworzony zostanie 1 portal oraz 1 system archiwizacji danych. Postęp finansowy: 100% Postęp rzeczowy: Realizacja zakończona, nierozliczona. Nie podlega kontroli. W przygotowaniu pismo z uwagami. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

38 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google