Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Tradycyjna formuła wspierania rozwoju: dotacja na realizację projektu Konsekwencje:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Tradycyjna formuła wspierania rozwoju: dotacja na realizację projektu Konsekwencje:"— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Tradycyjna formuła wspierania rozwoju: dotacja na realizację projektu Konsekwencje: sektorowość strategia rozwoju jest tłem dla projektu centralnie określane schematy i procedury wiodąca rola administracji

2 2 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Formuła wspierania rozwoju w programach typu Leader: grant globalny dla Lokalnej Grupy Działania Konsekwencje wielosektorowe podejście do rozwoju zasadnicze znaczenie strategii rozwoju schematy i procedury określane lokalnie uspołecznienie procesu rozwoju

3 3 Cechy programu LEADER LGD – platforma współpracy lokalnej podejście oddolne (bottom-up) innowacyjność podejście zintegrowane decentralizacja zarządzania i finansowania sieć współpracy i wymiany doświadczeń LGD pilotażowy, eksperymentalny charakter Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER

4 4 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER LEADER+ - alokacja środków (1999-2004) Hiszpania - 467 mln € Włochy - 267 mln € Francja - 252 mln € Niemcy - 247 mln € Grecja - 172 mln € Portugalia - 152 mln € W. Brytania - 106 mln € Holandia - 78 mln € Austria - 71 mln € Finlandia - 52 mln € Irlandia - 45 mln € Szwecja - 38 mln € Dania - 16 mln € Belgia - 15 mln €

5 5 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Przykład (jeden z tysiąca): IRD Duhallow Ltd. Obszar działania: 1800 km 2 liczba mieszkańców: 30 000 liczba podmiotów miejsca Sektor w partnerstwie w radzie organizacje pozarządowe 16 8 sektor biznesu 290 4 społeczności lokalne 33 6 władze lokalne (county council) 2 2 agencje państwowe 13 4

6 6 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Przykład: IRD Duhallow Ltd. Temat wiodący strategii: „Starać się najlepiej wykorzystać lokalne zasoby naturalne i kulturowe” Misja: „Być instrumentem wzrostu dobrobytu, poprawy jakości życia i rozwiązywania problemów regionu Duhallow”

7 7 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Przykład: IRD Duhallow Ltd. Rada działa poprzez: grupy robocze do spraw: rolnictwa przedsiębiorczości wyrównywania szans kobiet i opieki nad dziećmi pomocy społecznej młodzieży i edukacji rozwoju lokalnego komitety: planowania budżetu oceny projektów (składanych) ewaluacji projektów (wykonanych)

8 8 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Przykład: IRD Duhallow Ltd. Budżet 2001-2006 – 3.54 mln € w tym: środki z UE 2.69 mln €, środki krajowe 0.85 mln € Plan wydatkowania środków (w tys. €): Koszty operacyjne – 955 Dofinansowanie projektów – 2585, z tego:  Szkolenia – 241  Opracowania i analizy – 127  Przedsiębiorczość – 548  Agrobiznes – 64  Społeczno-kulturalne – 589  Środowisko – 127  Współpraca krajowa – 52  Współpraca zagraniczna – 217  Turystyka wiejska – 437  Agroturystyka – 183

9 9 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Zalety działań typu LEADER (wyniki badań 330 partnerstw w UE) Koordynacja działań, łączenie zasobów, synergia Uzgadnianie i godzenie interesów Aktywizacja społeczności lokalnej Miejsce dla eksperymentu i innowacji Elastyczność i mniej biurokracji Zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach Wzajemne zrozumienie, więzi, wzrost zaufania

10 10 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Co oprócz Programu LEADER+ ? Co po Programie LEADER+ ? Inicjatywa Wspólnotowa EQAL Kolejny ogólnoeuropejski program LEADER? Program LEADER dla nowych członków UE? Zmiany w działaniach głównego nurtu? Europejski Fundusz Rozwoju Wsi? ??


Pobierz ppt "1 Fundusz Współpracy Program Agro-Info Inicjatywa Wspólnotowa LEADER Tradycyjna formuła wspierania rozwoju: dotacja na realizację projektu Konsekwencje:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google