Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH FUNDUSZY VC PROGRAM CIP (instrument GIF 1, GIF2) oraz programy wsparcia realizowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH FUNDUSZY VC PROGRAM CIP (instrument GIF 1, GIF2) oraz programy wsparcia realizowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH FUNDUSZY VC PROGRAM CIP (instrument GIF 1, GIF2) oraz programy wsparcia realizowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

2 Ogólny schemat transakcji Umowa o zachowaniu poufności (NDA) Term sheet – warunki transakcji Due diligence – dokładna analiza podmiotu, ujawnienie ewentualnych ryzyk Umowa inwestycyjna

3 Schemat inwestycji w ramach GIF1, GIF2 oraz programów realizowanych przez KFK Inwestor prywatny Fundusz VC KFK/ EFI Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa Spółka portfelowa

4 Programy KFK struktura funduszu kapitałowego  Udział KFK w funduszu: nie może przekroczyć 50% kapitalizacji funduszu  Formy organizacyjno – prawne funduszu: Spółka: -komandytowa; -komandytowo – akcyjna; -z ograniczoną odpowiedzialnością; -akcyjna, lub fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych  Finansowanie dłużne: obejmowanie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych

5 Programy KFK struktura funduszu kapitałowego  Wniesienie wkładów do funduszu: KFK dokonuje wpłaty wkładu nie wcześniej niż w dniu zrealizowania wpłat do funduszu przez wszystkich inwestorów  Preferencje dla inwestorów prywatnych Wpływy z zakończenia inwestycji funduszu będą wypłacane w następującej kolejności: 1) inwestorom funduszu aż do momentu otrzymania kwot równych sumie dokonanych wpłat; 2) KFK, aż do momentu otrzymania kwoty równej udzielonemu wsparciu; 3) inwestorom funduszu, aż do momentu otrzymania stopy zwrotu w wysokości wskazanej w umowie inwestycyjnej; 4) KFK, aż do momentu otrzymania stopy zwrotu, określonej w umowie inwestycyjnej; 5) następnie, środki będą dzielone pomiędzy osoby lub podmiot zarządzający funduszem, inwestorów funduszu i KFK zgodnie z umową inwestycyjną.

6 Programy KFK inwestycja funduszu kapitałowego w spółkę  Forma inwestycji: -obejmowanie nowych udziałów lub nowych akcji -uczestnictwo w spółkach osobowych lub jednostkach nieposiadających osobowości prawnej (wyjątek: FIZ może wyłącznie obejmować akcje w spółkach komandytowo – akcyjnych) -obejmowanie instrumentów dłużnych  Struktura inwestycji: kapitał/dług – wartość objętych instrumentów dłużnych i udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 30% wszystkich środków finansowych

7 KFK - zasady inwestowania  innowacyjny przedsiębiorca  przedsiębiorca ma siedzibę na terytorium RP  przedsiębiorca nie posiada zaległości wobec US oraz ZUS  limit inwestycyjny- 1 500 000 Euro w jedną spółkę portfelową i 20% kapitalizacji funduszu  zakazy inwestycyjne: zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka (2006/C 194/02): -przedsiębiorca w trudnej sytuacji; -przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali.

8 GIF 1, GIF 2 struktura funduszu kapitałowego Charakter inwestycji: inwestycje udziałowe i quasi-udziałowe w fundusze Okres podpisania: umowy o finansowanie związane z inwestycjami EFI można podpisywać do 31.12. 2013 r. (później, w dniu wskazanym na piśmie EFI przez KE) Okres inwestycyjny:5- do 12-lat, maksymalnie do 22.11.2026 r. Kwota udziału EFI:max. 30 mln EUR lub równowartości 30 mln EUR w odpowiedniej walucie Udział EFI w funduszu: GIF 1GIF 2 Od 10% do 25% wkładów ogółemOd 7,5% do 15% wkładów ogółem Do 50% w przypadku nowego funduszu pełniącego rolę katalizatora Do 25%w przypadku nowego funduszu pełniącego rolę katalizatora lub funduszu utworzonego przez początkujący zespół zarządzający Jeśli przedsiębiorcy wdrażają eko innowacje: 1) do 50% wielkości funduszu przy inwestycjach >50% udziałów w spółkach 2) do 25% + dodatkowy uzgodniony udział na każdą inwestycję eko-innowacyjną przy inwestycjach <50% udziałów w spółkach Jeśli przedsiębiorcy wdrażają eko-innowacje: 1) do 25% wielkości Funduszu przy inwestycjach >50% udziałów w spółkach 2) do 15% + dodatkowy uzgodniony udział na każdą inwestycję eko-innowacyjną przy inwestycjach <50% udziałów w spółkach

9 Inwestycja EFI w ramach GIF 1, GIF 2 Klauzula pari passu „podobne ryzyko, podobna nagroda” Inwestycje EFI oraz inwestorów prywatnych prowadzone są na zasadzie równorzędności Inwestor nie korzysta z pomocy publicznej

10 Inwestycja fundszu w ramach GIF 1, GIF 2 GIF 1GIF 2  innowacyjne MSP  fundusz udostępnia długoterminowy kapitał udziałowy lub quasi-udziałowy  fundusz inwestuje w MSP będących w fazie zalążkowej lub w fazie startu – fundusz nie dokonuje transakcji w MSP w fazie od średniej do późnej (przed pierwszą ofertą publiczną lub wykupem menedżerskim (MBO i MBI) ani na refinansowaniu  innowacyjne MSP o wysokim potencjale wzrostu w fazie ich ekspansji z  fundusz udostępnia kapitał quasi- udziałowy lub udziałowy z uniknięciem wykupu udziałów kontrolnych (buy-out) lub refinansowania służącego wyprzedaży aktywów nabywanego przedsiębiorstwa (asset stripping)

11 GIF 1, GIF 2 zasady inwestowania  innowacyjny przedsiębiorca  przedsiębiorca ma siedzibę na terytorium: i) państw członkowskich EFTA będących członkami EOG, ii) państw przystępujących i kandydujących, iii) Bałkanów Zachodnich  limit inwestycyjny – max. 1 500 000 Euro w jedną spółkę portfelową okresie dwunastu miesięcy  zakazy inwestycyjne: zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka (2006/C 194/02): -przedsiębiorca w trudnej sytuacji; -przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali.

12 CBS (Capacity Building Scheme) - System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Działanie w zakresie kapitału zalążkowego Wsparcie(dotacje) instytucji finansowych (funduszy zalążkowych i funduszy na rozruch) inwestujących w innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym potencjale wzrostu. Wsparcie może być udzielane na długoterminowe zatrudnienie dodatkowego personelu posiadającego specjalistyczną wiedzę z zakresu inwestycji lub technologii.

13 Beata Karaś b.karas@brudkowski.com.pl Ewa Skrzypkowska e.skrzypkowska@brudkowski.com.pl Brudkowski i Wspólnicy ul. Postępu 15C, 02-674 Warszawa www.brudkowski.com.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH FUNDUSZY VC PROGRAM CIP (instrument GIF 1, GIF2) oraz programy wsparcia realizowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google