Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobrzy żołnierze, czy dobrzy aktorzy – zarządzanie własnym wizerunkiem w pracy – wykład 1 dr Aleksandra Spik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobrzy żołnierze, czy dobrzy aktorzy – zarządzanie własnym wizerunkiem w pracy – wykład 1 dr Aleksandra Spik."— Zapis prezentacji:

1 Dobrzy żołnierze, czy dobrzy aktorzy – zarządzanie własnym wizerunkiem w pracy – wykład 1 dr Aleksandra Spik

2 Literatura podstawowe: Spik, A. (2012) „Zachowania obywatelskie w organizacji, czyli o dobrych żołnierzach wśród pracowników”[w] red. Klincewicz, K., Grzywacz, W.Rozwój potencjału społecznego organzacji – wyzwania XXI wieku. Bergeron D. M. (2007) The potential paradox of organizational citizenship behavior. Good citizens at what cost? Academy of Management Review, 32( 4), 1079-1096. Takeuchi, R., Bolino M. C., Lin C.-C. (2015) Too many motives? The effects of multiple motives on organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology,100( 4), 1239-1248. dr Aleksandra Spik

3 Literatura c.d Grant, A. (2013)„Firmowi dawcy i biorcy” Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień. Smith, C. A., Near, J.W., Organ, D. (1983) Organizational Citizenship Behavior Its Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, nr 68/4, 653-663. George, J. M., Brief, A.P (1992) Feeling good- doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Psychological Bulletin, Nr112/2, 310-329. dr Aleksandra Spik

4 Bolino M. C., Turnley, W. H., Gilstrap J. B., & Suazo M. M. (2010). Citizenship under pressure: What’s a “good soldier” to do? Journal of Organizational Behavior, 31, 835– 855. Bolino M. C., Klotz A., C., Turnley W. H., Harvey, J. (2013) Exploring the dark side of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 34, 542-559. dr Aleksandra Spik

5 Warunki zaliczenia 2 możliwości zaliczenia wykładu: Kolokwium – ostatnie spotkanie 29 IV 2016 Praca zaliczeniowa: – Obecność – 50% obecności. dr Aleksandra Spik

6 Co to znaczy „dobry żołnierz” organizacji dr Aleksandra Spik

7 Tematyka zajęć 1.Zachowania obywatelskie w organizacji - rozwój koncepcji (D. Organ, P. Podsakoff) 1.przegląd najważniejszych/najciekawszych badań dotyczących OCB. 2.Badania nad OCB w Polsce. dr Aleksandra Spik

8 2. Związek zachowań obywatelskich i innych charakterystyk pracownika. OCB a cechy osobowości, płeć, stanowisko… Wpływ kultury i kultury organizacji. dr Aleksandra Spik

9 Tematyka zajęć 2.Paradoksy zachowań obywatelskich w organizacji. – Wpływ OCB na rozwój kariery. – OCB a życie osobiste (work-life balance). – Compulsory organizational citizenhip behavior (Vigoda-Gadot) Job creep (Van Dyne, Ellis). dr Aleksandra Spik

10 Tematyka zajęć 3. Jak odróżnić „dobrego żołnierza” od „dobrego aktora”? Różne motywy OCB – wnioski z badań. Techniki zarządzania wizerunkiem w pracy- wprowadzenie do impression management (M. Bolino). dr Aleksandra Spik

11 Tematyka zajęć 6. Autoprezentacja – co decyduje o skutecznym kształtowaniu wizerunku? Wyniki badań dotyczące taktyk wywierania wrażenia na innych (m.in.: atrybucje, zachowania niewerbalne, kontakty społeczne, konformizm). dr Aleksandra Spik

12 Tematyka zajęć 7. Osobowość makiavelisty i jego relacje z otoczeniem. „ Między tym, co dzieje się na świecie, a tym, co się dziać powinno, zachodzi tak wielka różnica. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków.” N. MACHIAVELLI: Książę, s. 66 i 76. dr Aleksandra Spik

13 Spektakularne oszustwa – osobowość makiawelisty i jego relacje z otoczeniem dr Aleksandra Spik

14 Osobowość makiavelisty dr Aleksandra Spik Victor Lustig - „Człowiek, który sprzedał Wieżę Eiffla. Dwa razy..” Clark Rockeffeler

15 1. OCB - Początki…. Zachowania kooperujące, spontaniczne i innowacyjne „Organizacja, która opiera się wyłącznie na kalkach nakazanych zachowań jest bardzo kruchym systemem społecznym”. „Nie ma takiego planu, w którym udałoby się prze- widzieć wszelkie możliwe wypadki, lub za pomocą którego można by poddać kompletnej kontroli zmienność zachowań ludzkich.” „ Zdolność ludzi do innowacji, spontanicznej kooperacji, przejawiania zachowań ochraniających i kooperatywnych jest zatem sprawą kluczową dla przetrwania i efektywności organizacji” Katz i Kahn (1979: 521) dr Aleksandra Spik

16 Obywatel organizacji?? A może „funkcjonariusz”? dr Aleksandra Spik

17 Satysfakcja z pracy a wydajność pracownika ??? dr Aleksandra Spik

18 Zachowania obywatelskie w organzacji - Organizational citienship behavior (OCB) „Willing to go the extra mile for the organization” 7 kategorii OCB (Podsakoff i in., 2006) dr Aleksandra Spik

19 Co odróżnia OCB od innych zachowań w organizacji 1.Konieczne lub wręcz niezbędna dla przetrwania organizacji. 2.Pracownicy wykonują je dobrowolnie. 3.Działania wykraczające ponad formalny zakres obowiązków dr Aleksandra Spik

20 Kategorie OCB 1.Pomaganie 2.Lojalność organizacyjna 3.Postawa obywatelska (civic virtue). 4.Posłuszeństwo. 5.Samorozwój. 6.Inicjatywa. 7.Wytrwałość. dr Aleksandra Spik

21 Kategorie OCBPrzykładowe pytania Pomaganie Chętnie pomagam nowym pracownikom zaznajomić się z ich zadaniami Lojalność organizacyjna Bronię organizacji, kiedy osoby z zewnątrz ją krytykują. Przestrzeganie wymogów organizacji Przestrzegam reguł i norm organizacyjnych, nawet wtedy, kiedy nikt mnie nie obserwuje. Samorozwój Jest dla mnie ważne by być na bieżąco z najnowszymi trendami związanymi. Wytrwałość Szukam wyzwań w pracy Inicjatywa Zgłaszam współpracownikom swoje sugestie jak grupa mogłaby funkcjonować lepiej. Postawa obywatelska* Nie uczestniczę w dodatkowych projektach, komisjach itp. jeśli nie jestem do tego zmuszony.


Pobierz ppt "Dobrzy żołnierze, czy dobrzy aktorzy – zarządzanie własnym wizerunkiem w pracy – wykład 1 dr Aleksandra Spik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google