Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA

2 POŁOŻENIE Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

3 POWIERZCHNIA I ZASIĘG ADMINISTRACYJNY  POWIERZCHNIA CAŁKOWITA – 11804 HA.  OBRĘB RUDA MALENIECKA – 7107 HA.  OBRĘB RADOSZYCE – 4697 HA.  WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  POWIATY KONECKI I KIELECKI  GMINY: RUDA MALENIECKA, RADOSZYCE, SŁUPIA KONECKA, KOŃSKIE, SMYKÓW, MNIÓW Dane z dnia 01.01.2008 r. NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA

4 WARUNKI PRZYRODNICZE Podział lasów według funkcji : 1.Lasy gospodarcze – 7483,5 ha 2.Lasy ochronne – 4030 ha w tym: Drzewostany wodochronne - 3685 ha Ostoje zwierząt – 280 ha Drzewostany nasienne – 507 ha Rezerwaty – 2,50 ha Podział lasów według siedlisk: 1.Żyzność: Borowe – 68,0 % Lasowe – 27,9 % Olsy i olsy jesionowe – 4,1 % 1.Stopień uwilgotnienia: Suche – 0,1% Świeże - 65,0 % Wilgotne i bagienne – 34,9 %

5 WARUNKI PRZYRODNICZE Skład gatunkowy: So – 86,00 % Jd – 4,14 % Brz – 2,69 % Db – 1,10 % Ol – 5,42 % Inne – 0,65 % Stan na dzień 1.01.2008 rok

6 RYS HISTORYCZNY Nadleśnictwo Ruda Maleniecka: Nadleśnictwo zostało utworzone po II wojnie światowej, w 1946 r., z majątków uwłaszczonych na mocy dekretu PKWN. W 1973 przyłączony został obręb leśny Radoszyce. Obecny kształt Nadleśnictwo uzyskało w 1987 r. W latach 2003 – 2006 do Nadleśnictwa Ruda Maleniecka włączono obręb leśny Snochowice, będący dotychczas pod zarządem Nadleśnictwa Kielce. W roku 2007 obręb leśny Snochowice wrócił pod zarząd Nadleśnictwa Kielce. Na dzień 1.01.2008 r. Nadleśnictwo Ruda Maleniecka składa się z dwóch obrębów leśnych: Ruda Maleniecka i Radoszyce administracyjnie podzielonych na 9 leśnictw.

7 Dworek – siedziba Nadleśnictwa Ruda Maleniecka (zdjęcie sprzed 100 lat)

8 Dworek – siedziba nadleśnictwa (stan obecny)

9 Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną „Czapla” Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 5,04 ha. Produkowane są wszystkie gatunki drzew lasotwórczych oraz gatunki domieszkowe. Produkowane jest rocznie około 1,5 mln szdzonek. Nadleśnictwo posiada własną bazę nasienną WDN – 17,3 ha GDN – 478,60 ha DZ – 11.20 ha Drzewa dorodne – 5 szt.So i 16 szt.Ol Źródła nasion – Lp, Kl, Jw NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA - szkółkarstwo i nasiennictwo

10 Rocznie Nadleśnictwo prowadzi odnowienia na powierzchni około 70 ha. (odnowienia zrębów zupełnych i w rębniach częściowych) Działania Nadleśnictwa w znacznym stopniu ukierunkowane są na podnoszenie bioróżnorodności ekosystemów leśnych poprzez przebudowę drzewostanów niezgodnych z TSL i wprowadzanie gatunków biocenotycznych. Nadleśnictwo założyło bloki upraw pochodnych: sosny, olszy, jodły. Co roku prowadzona jest: Pielęgnacja gleby – ok. 200 ha Czyszczenia wczesne – ok. 160 ha Czyszczenia późne – ok. 150 ha Nadleśnictwo corocznie zwiększa udział odnowień naturalnych w ogólne powierzchni upraw leśnych NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA - hodowla lasu

11 Roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie kształtuje się na poziomie ok. 42 tys m 3. W tym: użytków rębnych – 18 tys m 3 użytków przedrębnych - 24 tys m 3 NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA - pozyskanie drewna

12 Nadleśnictwo Ruda Maleniecka znajduje się w I kategorii zagrożenia pożarowego W zakresie zabezpieczenia pożarowego terenów leśnych Nadleśnictwo posiada: 1.Automatyczną stację meteorologiczną. 2.Dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe. 3.Samochód patrolowo - gaśniczy. 4.Dwie bazy sprzętu p.poż NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA - ochrona przeciwpożarowa

13 Na terenie Nadleśnictwa znajduje się: 1 rezerwat przyrody („Piekiełko Szkuckie”) 9 pomników przyrody ożywionej Strefy ochronne zwierząt chronionych (bociana czarnego, cietrzewia) Pd - zach część Nadleśnictwa należy do Przedborskiego Parku Krajobrazowego NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA - ochrona przyrody

14 Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Organizowane są zajęcia lekcyjne w lesie oraz w szkołach. Organizowane są konkursy oraz imprezy ekologiczne. W zakresie edukacji ekologicznej Nadleśnictwo współpracuje ze szkołami, samorządami oraz innymi jednostkami z terenu nadleśnictwa. NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA - edukacja leśna

15 NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka 116 26 – 242 Ruda Maleniecka tel.(041) 373 15 95, fax. (041) 373 15 45 http://www.radom.lasy.gov.pl/ruda/ e-mail: nadlesnictwo.ruda@radom.lasy.gov.pl

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google