Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej
Wdzydze Kiszewskie r.

2 KRAJOBRAZ LEŚNY I JEGO ELEMENTY
krajobraz leśny – przestrzenny układ elementów przyrodniczych i antropogenicznych drogi szlaki zrywkowe linie energetyczne infrastruktura turystyczno – rekreacyjna obiekty kultu religijnego pomniki roślinność rzeźba terenu wody powierzchniowe Fot. Ewelina Sobańska

3 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU
Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? Formy udostępniania lasu (np. młodnik, starodrzew, ciekawe kształty pni drzew i ich koron) Fot. Andrzej Schleser Fot. Andrzej Schleser

4 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU
Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 2. Zagospodarowanie rekreacyjne (np. architektura urządzeń, obiektów – parkingi) Fot. Nadleśnictwa Elbląg Fot. Nadleśnictwa Kwidzyn Fot. Andrzej Schleser

5 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU
Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 3. Projektowanie szlaków komunikacyjnych (profil, szerokość dróg; rodzaje nawierzchni ścieżek – gruntowa, asfaltowa, żwirowa) Fot. Ewelina Sobańska Fot. Ewelina Sobańska

6 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU
Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 4. Sposoby użytkowania hodowlanego (zręby zupełne – brak akceptacji społeczeństwa, zręby częściowe – akceptacja społeczeństwa; dobór gatunków do siedlisk) Fot. Andrzej Schleser Fot. Andrzej Schleser

7 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY?
Badaniami ankietowymi preferencji społecznych zajmują się uczelnie leśne. Według opinii respondentów: preferuje się drzewostany dojrzałe z podrostem i podszytem; Fot. Arkadiusz Marszałkowki

8 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY?
Według opinii respondentów: korzystnie odbierane są krajobrazy leśne z bujną, zazielenioną pokrywą runa; lasy mieszane lub liściaste urozmaicone pod względem składu gatunkowego Fot. Nadleśnictwa Kartuzy Fot. Nadleśnictwa Cewice

9 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY?
Według opinii respondentów: okazałe architektonicznie drzewa Fot. Nadleśnictwa Choczewo Fot. Nadleśnictwa Choczewo

10 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY?
Według opinii respondentów: małe ilości posuszu pozostawionego w lesie są lepiej odbierane niż duże, które wg respondentów redukują piękno krajobrazu Fot. Andrzej Schleser Fot. Ewelina Sobańska

11 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY? Fot. Nadleśnictwa Lubichowo
Według opinii respondentów: brak akceptacji dla rębni zupełnych połamane drzew są niekorzystnie odbierane przez społeczeństwo Fot. Andrzej Schleser Fot. Nadleśnictwa Lubichowo

12 LEŚNICTWO W PRAKTYCE Model polskiego leśnictwa oparty jest na idei trwałości i równowagi. Funkcje lasu: gospodarcza + przyrodnicza + społeczna = wielofunkcyjna gospodarka leśna Rośnie rola funkcji społecznych Istotne jest dostrzeganie roli lasu w kontekście krajobrazu zgodnie z preferencjami społecznymi. Liczą się nie tylko parametry gospodarcze i przyrodnicze, ale również doznania estetyczne. Fot. Ewelina Sobańska

13 PODSTAWY DZIAŁANIA LEŚNIKÓW W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZÓW
WIEDZA ELEMENTY TWORZĄCE KRAJOBRAZ PREFERENCJE ODBIÓR SPOŁECZNY KRAJOBRAZU Oczekiwania, funkcje społeczne w kontekście krajobrazu są realizowane i wynikają z idei wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Aspekty te zostały zawarte w najważniejszych dokumentach: Zasadach hodowli lasu, które stanowią załącznik do Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011 r. Wytycznych w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11A Dyrektora Generalnego LP z dnia 11 maja 1999r.) Od lewej: Fot. Nadleśnictw: Strzebielino, Kartuzy, Elbląg

14 ZASADY HODOWLI LASU - przykłady
Pozostawienie nasienników w formie grup i kęp wraz z innymi warstwami lasu oraz kęp drzew domieszkowych i dziuplastych; Zachowanie naturalnego brzegu lasu i kształtowanie ekotonowych, łagodnych stref przejściowych złożonych z wierzchniej warstwy drzew i zagęszczonej warstwy krzewów między różnymi ekosytemami. Ograniczenie powierzchni zrębów zupełnych; Nie stosowanie zrębów zupełnych w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, cieków, zbiorników wodnych, obszarów kultu religijnego, otulin rezerwatów przyrody i parków narodowych; Od lewej: Fot. N-ctwa Kwidzyn muchołówka mała – Fot. Ewelina Sobańska

15 CO MOŻNA ZMIENIĆ? Kształtowanie krajobrazu lasu to nie tylko zabiegi hodowlane ale także zagospodarowanie inżynieryjne Fot. Z zasobów Nadleśnictwa Cewice Fot. Z zasobów Nadleśnictwa Gdańsk Fot. Z zasobów Nadleśnictwa Kaliska Fot. Z zasobów Nadleśnictwa Lipusz Fot. Nadleśnictwa Lębork Fot. Nadleśnictwa Strzebielino

16 CZY NIE NALEŻAŁOBY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD STANDARYZACJĄ?
zasad inżynieryjnego kształtowania krajobrazu (architektura leśniczówek) infrastruktury rekreacyjnej budowy i modernizacji dróg leśnych oznakowania obszarów masowego wypoczynku (obecnie – rozrzut oznaczeń szlaków turystycznych)

17 ? WNIOSKI GOSPODARKA REKREACJA PRZYRODA
Czy można funkcje gospodarcze, przyrodnicze i społeczne zrealizować w jednym czasie i w jednym miejscu? GOSPODARKA REKREACJA PRZYRODA ? 17

18 WNIOSKI Czy możliwa jest skuteczna ochrona krajobrazu leśnego przy dzisiejszej definicji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej?

19 BĄDŹMY OPTYMISTAMI …las jest w dobrych rękach 19

20 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Dziękuję za uwagę Jerzy Fijas, Z-ca Dyrektora ds. Zagospodarowania Lasu tel Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku


Pobierz ppt "Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google