Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej Wdzydze Kiszewskie 12.10.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej Wdzydze Kiszewskie 12.10.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej Wdzydze Kiszewskie 12.10.2012 r.

2 2 KRAJOBRAZ LEŚNY I JEGO ELEMENTY krajobraz leśny – przestrzenny układ elementów przyrodniczych i antropogenicznych roślinność rzeźba terenu wody powierzchniowe drogi szlaki zrywkowe linie energetyczne infrastruktura turystyczno – rekreacyjna obiekty kultu religijnego pomniki Fot. Ewelina Sobańska

3 3 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 1. Formy udostępniania lasu (np. młodnik, starodrzew, ciekawe kształty pni drzew i ich koron) Fot. Andrzej Schleser

4 4 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 2. Zagospodarowanie rekreacyjne (np. architektura urządzeń, obiektów – parkingi) Fot. Nadleśnictwa Elbląg Fot. Nadleśnictwa Kwidzyn Fot. Andrzej Schleser

5 5 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 3. Projektowanie szlaków komunikacyjnych (profil, szerokość dróg; rodzaje nawierzchni ścieżek – gruntowa, asfaltowa, żwirowa) Fot. Ewelina Sobańska

6 6 WALORY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU Co wpływa na atrakcyjność krajobrazu? 4. Sposoby użytkowania hodowlanego (zręby zupełne – brak akceptacji społeczeństwa, zręby częściowe – akceptacja społeczeństwa; dobór gatunków do siedlisk) Fot. Andrzej Schleser

7 7 Badaniami ankietowymi preferencji społecznych zajmują się uczelnie leśne. Według opinii respondentów: preferuje się drzewostany dojrzałe z podrostem i podszytem; JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY? Fot. Arkadiusz Marszałkowki

8 8 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY? Według opinii respondentów: korzystnie odbierane są krajobrazy leśne z bujną, zazielenioną pokrywą runa; lasy mieszane lub liściaste urozmaicone pod względem składu gatunkowego Fot. Nadleśnictwa CewiceFot. Nadleśnictwa Kartuzy

9 9 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY? Według opinii respondentów: okazałe architektonicznie drzewa Fot. Nadleśnictwa Choczewo

10 10 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY? Według opinii respondentów: małe ilości posuszu pozostawionego w lesie są lepiej odbierane niż duże, które wg respondentów redukują piękno krajobrazu Fot. Andrzej Schleser Fot. Ewelina Sobańska

11 11 JAKI KRAJOBRAZ JEST ATRAKCYJNY? Według opinii respondentów: brak akceptacji dla rębni zupełnych połamane drzew są niekorzystnie odbierane przez społeczeństwo Fot. Nadleśnictwa Lubichowo Fot. Andrzej Schleser

12 12 LEŚNICTWO W PRAKTYCE Model polskiego leśnictwa oparty jest na idei trwałości i równowagi. Funkcje lasu: gospodarcza + przyrodnicza + społeczna = wielofunkcyjna gospodarka leśna Rośnie rola funkcji społecznych Istotne jest dostrzeganie roli lasu w kontekście krajobrazu zgodnie z preferencjami społecznymi. Liczą się nie tylko parametry gospodarcze i przyrodnicze, ale również doznania estetyczne. Fot. Ewelina Sobańska

13 13 PODSTAWY DZIAŁANIA LEŚNIKÓW W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZÓW Oczekiwania, funkcje społeczne w kontekście krajobrazu są realizowane i wynikają z idei wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Aspekty te zostały zawarte w najważniejszych dokumentach: Zasadach hodowli lasu, które stanowią załącznik do Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011 r. Wytycznych w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11A Dyrektora Generalnego LP z dnia 11 maja 1999r.) Od lewej: Fot. Nadleśnictw: Strzebielino, Kartuzy, Elbląg WIEDZA ELEMENTY TWORZĄCE KRAJOBRAZ PREFERENCJE ODBIÓR SPOŁECZNY KRAJOBRAZU

14 14 ZASADY HODOWLI LASU - przykłady Od lewej: Fot. N-ctwa Kwidzyn muchołówka mała – Fot. Ewelina Sobańska  Ograniczenie powierzchni zrębów zupełnych;  Nie stosowanie zrębów zupełnych w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, cieków, zbiorników wodnych, obszarów kultu religijnego, otulin rezerwatów przyrody i parków narodowych;  Pozostawienie nasienników w formie grup i kęp wraz z innymi warstwami lasu oraz kęp drzew domieszkowych i dziuplastych;  Zachowanie naturalnego brzegu lasu i kształtowanie ekotonowych, łagodnych stref przejściowych złożonych z wierzchniej warstwy drzew i zagęszczonej warstwy krzewów między różnymi ekosytemami.

15 15 CO MOŻNA ZMIENIĆ? Kształtowanie krajobrazu lasu to nie tylko zabiegi hodowlane ale także zagospodarowanie inżynieryjne Fot. Z zasobów Nadleśnictwa Cewice Fot. Z zasobów Nadleśnictwa Gdańsk Fot. Z zasobów Nadleśnictwa KaliskaFot. Z zasobów Nadleśnictwa Lipusz Fot. Nadleśnictwa Lębork Fot. Nadleśnictwa Strzebielino

16 16 CZY NIE NALEŻAŁOBY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD STANDARYZACJĄ? zasad inżynieryjnego kształtowania krajobrazu (architektura leśniczówek) infrastruktury rekreacyjnej budowy i modernizacji dróg leśnych oznakowania obszarów masowego wypoczynku (obecnie – rozrzut oznaczeń szlaków turystycznych)

17 17 WNIOSKI Czy można funkcje gospodarcze, przyrodnicze i społeczne zrealizować w jednym czasie i w jednym miejscu? PRZYRODA REKREACJA GOSPODARKA ?

18 18 WNIOSKI Czy możliwa jest skuteczna ochrona krajobrazu leśnego przy dzisiejszej definicji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej?

19 19 BĄDŹMY OPTYMISTAMI …las jest w dobrych rękach

20 20 Dziękuję za uwagę Jerzy Fijas, Z-ca Dyrektora ds. Zagospodarowania Lasu jerzy.fijas@gdansk.lasy.gov.pl tel. 58 32 12 220 jerzy.fijas@gdansk.lasy.gov.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku


Pobierz ppt "Ochrona krajobrazu w gospodarce leśnej Wdzydze Kiszewskie 12.10.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google