Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 W pierwszym etapie gry, Adam uzyska ł 215 punktów, w drugim o 168 punktów wi ę cej, a w trzecim o 97 punktów wi ę cej ni ż w drugim. Mistrzem zostaje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " W pierwszym etapie gry, Adam uzyska ł 215 punktów, w drugim o 168 punktów wi ę cej, a w trzecim o 97 punktów wi ę cej ni ż w drugim. Mistrzem zostaje,"— Zapis prezentacji:

1

2  W pierwszym etapie gry, Adam uzyska ł 215 punktów, w drugim o 168 punktów wi ę cej, a w trzecim o 97 punktów wi ę cej ni ż w drugim. Mistrzem zostaje, ten kto zdob ę dzie 1000 punktów. Sprawd ź, czy Adam zdoby ł ten tytu ł.

3  Iwona, Piotrek i Rafa ł s ą rodze ń stwem. Najwy ż szy Rafa ł ma 192 cm wzrostu, Piotrek jest od niego ni ż szy o 34 cm. Oblicz, o ile centymetrów Piotrek jest wy ż szy od Iwony, je ś li ma 125 cm wzrost.

4  W szkole Ma ć ka uczy si ę 597ch ł opców i 452 dziewczynki, a w szkole Beaty 586 dziewczynek i 563 ch ł opców. Do której szko ł y chodzi wi ę cej dzieci i o ile?

5  Pierwszy laptop powsta ł w 1986 roku. Oblicz, ile to by ł o lat temu i ile lat pó ź niej si ę urodzi ł e ś.

6 Woda mineralna jest pakowana w zgrzewki po 6 butelek. Na palecie znajduj ą si ę 84 zgrzewki. Ile butelek wody przywieziono do sklepu, je ś li dostarczono do niego: a) palet ę wody mineralnej, b) 4 palety wody mineralnej?

7  W szkole Dominika w ka ż dej sali lekcyjnej stoi po 18 ł awek szkolnych. Ka ż da z nich ma oko ł o 135cm d ł ugo ś ci. Jak d ł ugi b ę dzie "w ąż " ustawiony z tych ł awek? Oblicz d ł ugo ść "w ęż a", z ł o ż onego z ł awek z dwóch sal.

8  Za 6 laptopów szko ł a zap ł aci ł a 15300z ł. Jaka by ł a cena jednego laptopa?

9  W klasie jest 30 uczniów. Nauczyciel przyniós ł 150 kolorowych karteczek i rozdaje je wszystkie. Po ile karteczek dosta ł ka ż dy ucze ń, je ś li podzieli ł je po równo?

10  Ż yrafa ma wysoko ść 567cm. Ile wzrostu ma wy ż e ł {niemiecki), je ż eli jest 9 razy ni ż szy ni ż od ż yrafy?

11  Pani Kowalska spisa ł a planowane op ł aty. Oblicz, ile reszty otrzyma z 500z ł. ZA TELEFON – 152 ZŁ ZA PRĄD- 213 ZŁ ZA GAZ- 78 ZŁ


Pobierz ppt " W pierwszym etapie gry, Adam uzyska ł 215 punktów, w drugim o 168 punktów wi ę cej, a w trzecim o 97 punktów wi ę cej ni ż w drugim. Mistrzem zostaje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google