Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIE Ń CH Ł OPAKA 28 WRZE Ś NIA 2015r. DZIE Ń CH Ł OPAKA Jedną z pierwszych tradycji naszej świetlicy którą obchodzimy we wrześniu, jest Dzień Chłopaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIE Ń CH Ł OPAKA 28 WRZE Ś NIA 2015r. DZIE Ń CH Ł OPAKA Jedną z pierwszych tradycji naszej świetlicy którą obchodzimy we wrześniu, jest Dzień Chłopaka."— Zapis prezentacji:

1

2 DZIE Ń CH Ł OPAKA 28 WRZE Ś NIA 2015r.

3 DZIE Ń CH Ł OPAKA Jedną z pierwszych tradycji naszej świetlicy którą obchodzimy we wrześniu, jest Dzień Chłopaka. W tym roku również nie zapomnieliśmy o naszych „małych mężczyznach”. 28 września przygotowaliśmy chłopcom małą niespodziankę Główne cele uroczystości:  uczeń potrafi stosować zasady fair play podczas zabawy  uczeń szanuje i pamięta święta innych  Uczeń potrafi współpracowac w grupie

4 DZIE Ń CH Ł OPAKA POWITALIŚMY SIĘ NASZĄ KULTOWĄ PIOSENKĄ „WSZYSCY SĄ”

5 DZIE Ń CH Ł OPAKA DZIEWCZYNKI GOTOWE DO KIBICOWANIA, A CH Ł OPCY DO WYKONYWANIA SWOJEGO ZADANIA

6 DZIE Ń CH Ł OPAKA WSZYSTKIM CH Ł OPCOM Ż YCZENIA Z Ł O Ż YLA NATALIA „Niechaj Wam rado ś nie p ł yn ą szkolne dni. Niech si ę Wam spe ł niaj ą przygodowe sny. Uczcie si ę, jak mówi ą w „dech ę ”, by z Was ka ż dy mia ł pociech ę !”

7 „PRÓBA SPRAWNO Ś CI” KR Ę CENIE KO Ł EM HULA HOP

8 HULA HOP

9 „JESTE Ś MY D Ż ENTELMENAMI’ CH Ł OPCY OKAZALI SI Ę WSPANIA Ł YMI D Ż ENTELMENAMI I POPROSILI DZIEWCZYNKI DO „TYROLSKIEGO WALCZYKA”

10 „PRÓBA POWAGI” DZIEWCZYNKI PRÓBUJ Ą ROZ Ś MIESZY Ć SWOICH KOLEGÓW CH Ł OPCY DZIELNIE SI Ę TRZYMALI I ROZ Ś MIESZENIU NIE PODDALI

11 „PRÓBA WYTRZYMA Ł O Ś CI” PRZED WYKONANIEM PI Ę CIU ZADA Ń W KATEGORII „PRÓBA WYTRZYMA Ł O Ś CI”, CH Ł OPCY LOSOWALI KOLOROWE KARTECZKI, KTÓRE BY Ł Y PRZEPUSTK Ą DO OKRE Ś LONEGO ZADANIA

12 NIEBIESKIE KARTECZKI: 10 PRZYSIADÓW

13 CZERWONE KARTECZKI: 10 PAJACYKÓW

14 ZIELONE KARTECZKI: 5 WYSKOKÓW OBUNÓ Ż

15 BR Ą ZOWE KARTECZKI: 5 SKOKÓW NA LEWEJ NODZE

16 POMARA Ń CZOWE KARTECZKI: 5 SKOKÓW NA PRAWEJ NODZE

17 Ż Ó Ł TE KARTECZKI: WYKONYWANIE POMPEK

18 „PRÓBA M Ą DRO Ś CI” ch ł opcy numer zagadki wybierali – super je odgadywali i przy okazji si ę przedstawiali

19

20

21 „kto szybciej” przepustk ą do zadania dla czterech ch ł opców by ł o wylosowanie karteczki z bu ź k ą. MIELI 30 SEKUND (WSZYSCY LICZYLI Ś MY) NA WYPICIE WODY MINERALNEJ

22 „kto szybciej”

23 „kto szybciej” Symbolicznie wygra ł ten ch ł opiec, który szybciej wypi ł niegazowan ą wod ę mineraln ą ZA CO OTRZYMA Ł DU Ż E BRAWA

24 Wspólna zabawa przy d ź wi ę kach piosenki „stary donald farm ę mia ł ” wspólnie si ę bawili ś my i g ł osy zwierz ą t wyst ę puj ą cych w piosence na ś ladowali ś my

25 „DYSKOTEKOWA SZKO Ł A”

26

27 „dyskotekowa szko ł a” to piosenka, przy której razem si ę bawili ś my

28 „SUPER CH Ł OPAK” DLA NASZYCH MI Ł YCH CH Ł OPCÓW KOLEJN Ą NIESPODZIANK Ę PRZYGOTOWA Ł Y Ś MY, BO KRAWATY „SUPER CH Ł OPAK” WR Ę CZY Ł Y Ś MY

29 PRZYSZED Ł CZAS NA ZAKO Ń CZENIE I KRAWATÓW Z NAPISEM „SUPER CH Ł OPAK” WR Ę CZENIE

30 „SUPER CH Ł OPAK”

31

32 PRZYJEMNO Ś CI TEGO SPOTKANIA S Ł ODKIMI LIZACZKAMI SI Ę ZAKO Ń CZY Ł Y. DOSTALI JE NIE TYLKO CH Ł OPCY ALE I DZIEWCZYNY

33 WSZYSCY Ś WIETNIE SI Ę BAWILI Ś MY Uroczysto ść zako ń czyli ś my I jeszcze raz ż yczenia naszym ch ł opcom z ł o ż y ł y ś my Osoba odpowiedzialna: Maria My Ś lak Opracowanie: Maria My Ś lak Grafika: ź ród ł o: Internet


Pobierz ppt "DZIE Ń CH Ł OPAKA 28 WRZE Ś NIA 2015r. DZIE Ń CH Ł OPAKA Jedną z pierwszych tradycji naszej świetlicy którą obchodzimy we wrześniu, jest Dzień Chłopaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google