Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa finansowania przedsięwzięć w Wielkopolsce Leszno dnia 23 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa finansowania przedsięwzięć w Wielkopolsce Leszno dnia 23 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa finansowania przedsięwzięć w Wielkopolsce Leszno dnia 23 maja 2012 r.

2 JESSICA… Celem Inicjatywy JESSICA jest rewitalizacja obszarów miejskich oraz ich wsparcie rozwoju (zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i społecznym) w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniające się do ich wzrostu i atrakcyjności. JOSEFIN… Celem Inicjatywy JOSEFIN jest koordynowanie współpracy w ramach projektów i inicjatyw związanych z innowacyjnością i finansowaniem MiŚP w regionie Morza Bałtyckiego poprzez szkolenie, doradztwo w zakresie wprowadzania nowych technologii i innowacji (know how), organizację spotkań kooperacyjnych, indywidualny coaching oraz udostępnianie środków finansowych przez lokalne instytucje wsparcia biznesu JEREMIE… ???

3 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Wspólna Inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego stworzona w 2007r. W 75 % finansowana z Budżetu Unii Europejskiej i w 25 % z Budżetu Państwa mająca na celu optymalne wykorzystanie i przekierowanie środków dla MŚP. Misją jest finansowanie MŚP, które mają utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego m.in. z uwagi na krótki okres działalności gospodarczej, brak wystarczających prawnych zabezpieczeń.

4

5 5 Lp.Inicjatywa na poziomie krajowymKwota w Mln. €Inicjatywa na poziomie regionalnymMenadżer Funduszu Powierniczego 1Bułgaria200Europejski Fundusz Inwestycyjny 2Cypr20Europejski Fundusz Inwestycyjny 330Langwedocja - RoussillonEuropejski Fundusz Inwestycyjny 425OwerniaSOFIMA/Chambre de Comerce 5Grecja100Europejski Fundusz Inwestycyjny 6Węgry699Venture Finance Hungary plc 790CampaniaEuropejski Fundusz Inwestycyjny 830LombardiaFinlombardia S.p.A. 960SycyliaEuropejski Fundusz Inwestycyjny 10Łotwa92Europejski Fundusz Inwestycyjny 11Litwa210Europejski Fundusz Inwestycyjny 1258INVEGA 13Malta10Europejski Fundusz Inwestycyjny 14Rumunia100Europejski Fundusz Inwestycyjny 15Słowacja100Europejski Fundusz Inwestycyjny 16Słowenia35Sloveenian Investment Found 17Hiszpania120ICO 18235AndaluzjaIDEA 1950KataloniaICF 20210Północno Zachodnia AngliaNorthwest Fund 21171WaliaFinance Wales plc 22143Północno Wschodnia AngliaOne North East 23103Yorkshire i HumberYorkshire Forward Wolsztyn, 28 lipca 2011 r.

6 Realizacja inicjatywy w Polsce Lp.RegionKwota przeznaczona na wsparcie w mln. € Menadżer Funduszu Powierniczego 1 Na poziomie krajowym 180KFK 2 Woj. Wielkopolskie 126BGK 3 Woj. Dolnośląskie 102BGK 4 Woj. Pomorskie 72BGK 5 Woj. Zachodniopomorskie 70BGK 6 Woj. Łódzkie 47BGK 7 Woj. Kujawsko - Pomorskie 10 Kujawsko - pomorski Fundusz Pożyczkowy * od grudnia 2010r. 8 PO RPW 25BGK Łącznie w mln. €632

7 Fundusze Powiernicze zarządzane przez BGK 1.Dolnośląski Fundusz Powierniczy 2.Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy 3.Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego 4.Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego 5.Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

8 Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach WojewództwoData zawarcia umowy Kwota wynikająca z zawartej umowy (w mln PLN) Wielkopolskie21.07.2009501,30 Pomorskie07.08.2009287,39 Dolnośląskie23.09.2009405,73 Łódzkie25.09.2009188,63 Zachodniopomorskie29.09.2009280,00 Łącznie1 663,05

9 Pośrednicy Finansowi fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe, fundusze transferu technologii, parki technologiczne fundusze mezzanine itp.

10 Na jaki cel ? finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych tworzenie nowych miejsc pracy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

11 A JAKIE SĄ OGRANICZENIA ? Środki nie mogą być przeznaczony na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej cele konsumpcyjne spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych spłatę zobowiązań publiczno – prawnych.

12 Produkty finansowe uruchomione w ramach przeprowadzonych konkursów 1.Pożyczka globalna Menadżera Funduszu Powierniczego (MFP) na rzecz funduszy pożyczkowych (Fundusz pożyczkowy) w celu udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 2.Reporęczenie Menadżera Funduszu Powierniczego (MFP) na rzecz funduszy poręczeniowych (Fundusz poręczeniowy) w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych prze banki pożyczek lub kredytów – wypłacane przez MFP w przypadku poręczenia wchodzącego w skład reporęczanego portfela. 3.Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – udostępniane przez MFP w przypadku wpisania poręczenia do rejestru poręczeń portfelowych.

13 Produkty finansowe przewidziane do uruchomienia w ramach planowanych konkursów 4. Linia finansowa Linia finansowa Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, udostępniona w celu udzielania przez pożyczek i kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

14 Pożyczka globalna Podstawowe parametry produktu

15 maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy, Maksymalna, możliwa kwota jednostkowej pożycz ki : do 1.000,00 tys. PLN

16 Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia – Fundusze Pożyczkowe Wielkopolska Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

17 Reporęczenie Podstawowe parametry produktu W

18 maksymalny okres trwania poręczenia: do 66 miesięcy, maksymalna kwota jednostkowych poręczeń: - do 500.000,00 PLN - wartość reporęczenia - 80 % kwoty poręczenia, - od 500.0000,01 PLN do 1.000.000,00 PLN – wartość reporęczenia - 70 % kwoty poręczenia. np. Kwota kredytu: 200.000,00 PLN Kwota poręczenia Funduszu Poręczeniowego: 160.000,00 PLN (80 % kwoty kredytu) Kwota reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego: 128.000,00 PLN (80 % kwoty poręczenia)

19 Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia – Fundusze Poręczeniowe Wielkopolska Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

20 Dane kontaktowe dotyczące Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Biuro Regionalne Romuald Fabisiak ul. Murawa 12 - 18, 61-655 Poznań tel. 61 885 31 05 e-mail: romuald.fabisiak@bgk.com.pl www.jeremie.com.pl Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Biuro Główne Bank Gospodarstwa Krajowego al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa tel. 22 599 81 00; fax 22 823 88 25 e-mail: diif@bgk.com.pl www.jeremie.com.pl

21 Dziękujemy za uwagę ! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa finansowania przedsięwzięć w Wielkopolsce Leszno dnia 23 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google