Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ."— Zapis prezentacji:

1 GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA INFORMACJE O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD ZMIANAMI W STUDIUM I ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY INFORMACJE O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD ZMIANAMI W STUDIUM I ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

2 2001 2007 2017 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA

3 BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP)? to podstawowy instrument polityki przestrzennej gminy, uchwalany przez radę gminy; to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający lokalne zasady zagospodarowania; służy koordynacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być z nim zgodne; zawiera diagnozę aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju; określa kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej miasta.

4 BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK zaproszenie mieszkańców do współpracy; zapoznanie społeczeństwa ze złożonością i niejednoznacznością procesu planistycznego; budowa dialogu społecznego. CELE: Prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z udziałem mieszkańców

5 BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK ZAŁOŻENIA: konieczność wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami i planistami; zaangażowanie mieszkańców na wczesnym etapie prac planistycznych; aktywizujące mieszkańców metody współpracy; współpraca z radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi. Prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z udziałem mieszkańców

6 Kampania informacyjna Wyzwania/ problemy Założenia i uwarunkowania Projekt SUIKZP Uchwalenie SUIKZP Harmonogram prac nad SUIKZP z udziałem mieszkańców BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Luty 2015 Marzec 2015 Kwiecień 2015 Spotkanie z RMG Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie Strona internetowa Konferencja prasowa Spotkanie z NGO ‘s Strategia Gdańsk 2030 Plus - warsztaty

7 Kampania informacyjna Wyzwania/ problemy Założenia i uwarunkowania Projekt SUIKZP Uchwalenie SUIKZP BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Maj 2015 Czerwiec 2015 Lipiec 2015 Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Spotkania BRG z radami dzielnic SUIKZP - warsztaty z mieszkańcami Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej Sierpień 2015 Harmonogram prac nad SUIKZP z udziałem mieszkańców

8 Kampania informacyjna Wyzwania/ problemy Założenia i uwarunkowania Projekt SUIKZP Uchwalenie SUIKZP BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Wrzesień 2015 Październik 2015 Listopad 2015 Grudzień 2015 Kwiecień 2016 Warsztaty eksperckie nad modelami rozwoju przestrzennego miasta Spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów Publiczna prezentacja założeń do SUIKZP Składanie wniosków do SUIKZP Harmonogram prac nad SUIKZP z udziałem mieszkańców

9 Kampania informacyjna Wyzwania/ problemy Założenia i uwarunkowania Projekt SUIKZP Uchwalenie SUIKZP BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Grudzień 2016 Luty - marzec 2017 Maj - czerwiec 2017 Wrzesień 2017 Publiczna prezentacja projektu roboczego SUIKZP Wyłożenie projektu SUIKZP Dyskusja publiczna Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do SUIKZP Stanowiska RD na temat projektu SUIKZP Wnoszenie uwag do projektu SUIKZP Harmonogram prac nad SUIKZP z udziałem mieszkańców

10 Kampania informacyjna Wyzwania/ problemy Założenia i uwarunkowania Projekt SUIKZP Uchwalenie SUIKZP BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Listopad 2017 Styczeń 2018 Publikacja SUIKZP Konferencja naukowa – podsumowanie Publikacja SUIKZP w wersji popularyzatorskiej Uchwalenie SUIKZP Harmonogram prac nad SUIKZP z udziałem mieszkańców

11 Rada Studium jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zadania Rady Studium: wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Gdańska; społeczne propagowanie i wyjaśnianie zagadnień urbanistycznych; współpraca z BRG w zakresie zaangażowanie społeczeństwa w proces prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta Gdańska; rekomendowanie modeli rozwoju urbanistycznego miasta; wspieranie dialogu społecznego pomiędzy administracją samorządową, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK Rada Studium – rola i zadania

12 BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – PROFESOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ – PRZEWODNICZĄCY mgr inż. Maciej Berendt – WŁAŚCICIEL BIURA INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ prof. dr hab. Piotr Dominiak – PROFESOR ZWYCZAJNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Radna Aleksandra Dulkiewicz – PRZEWODNICZĄCA KLUBU PO dr hab. Małgorzata Dymnicka – SOCJOLOG POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ dr Jacek Friedrich – STARSZY WYKŁADOWCA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM mgr inż. arch. Paweł Wład. Kowalski – WŁAŚCICIEL W. M PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MIASTA dr hab. Iwona Sagan – PROFESOR UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO inż. Piotr Soyka – PREZES REMONTOWA HOLDING S.A Radny Grzegorz Strzelczyk – PRZEWODNICZĄCY KLUBU PIS dr inż. arch. Wojciech Targowski – ADIUNKT NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ Mateusz Hoppe – GDAŃSKA RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH przedstawiciel rad dzielnic Rada Studium – skład

13 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ! www.gdansk.pl/studium www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska BIURO ROZWOJU GDAŃSKA, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 GDAŃSK #gdnstudium #ilovegdn


Pobierz ppt "GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK W NOWEJ PERSPEKTYWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google