Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

2 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r...o Świetokrzyskim Centrum Onkologii..

3 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. „..wymarzyłem sobie szpital, który będzie spełniał wszystkie niezbędne funkcje leczenia chorych na nowotwory złośliwe..” – Stanisław Góźdź Dyrektor

4 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest specjalistyczną jednostką służby zdrowia w regionie w zakresie chorób nowotworowych. Świadczone są kompleksowe usługi w zakresie leczenia nowotworów poczynając od programów przesiewowych, przez diagnostykę nowotworową, skojarzone leczenie (chirurgia, chemoterapia, radioterapia) do wieloletniej obserwacji pacjenta. 360 łóżek, 14 Ośrodków Lecznictwa Stacjonarnego, 90 gabinetów w ambulatorium. Aktualnie zatrudnionych jest blisko 200 lekarzy, 400 pielęgniarek, 100 sekretarek medycznych, 30 techników radiologii; w sumie ok pracowników.

5 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. ŚCO jest najmłodszym ośrodkiem onkologicznym i jednocześnie jednym z lepiej wyposażonych, nowoczesnym ośrodkiem w kraju. Ostanie inwestycje: PET - Pozytronowa Tomografia Emisyjna Pracownia Diagnostyki Molekularnej Ośrodek Produkcji Radiofarmaceutyków Pracownia Cytostatyków

6 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Rocznie: 20 tys. hospitalizacji, 170 tys. pacjentów ambulatoryjnych, 100 tys. badań obrazowych (RTG, TK, RM, USG, PET), 80 tys. badań histopatologicznych i cytologicznych, 600 tys. badań biochemicznych, 10 tys. badań mikrobiologicznych, 120 tys. badań markerów nowotworowych, 5 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe. Pod bieżącą opieką ŚCO jest 31 tys. pacjentów onkologicznych.

7 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny

8 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta Zintegowany Szpitalny System Informatyczny Ożarów Mazowiecki, r. - Szerokopasmowy dostęp do Internetu (e-świętokrzyskie) - Punkty sieci komputerowej ok.. 3 tys. - Serwery – 24 szt. - PACS – dwa różne + w cytomammobusie - Stacje robocze ok Analizatory laboratoryjne (20) - Aparaty diagnostyki obrazowej (22) - Użytkownicy – ok. 1 tys. - Własna domena, poczta elektroniczna

9 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta systemy dziedzinowe Ożarów Mazowiecki, r. Akronim i producentNazwa systemu CLININET (UHC Sp. z o.o.)Szpitalny System Informacyjny ENDOBASE (OLYMPUS)Badania video (np. endoskopia) NETRAAD (UHC Sp. z o.o.)Radiologiczny System Informacyjny STER (UHC Sp. z o.o.)Rozliczenia z NFZ SAKPRO (UHC Sp. z o.o.)System Ewidencji i Kalkulacji Kosztów LIS-TECH (DIAG System Sp. z o.o.)Laboratoryjny System Informacyjny Simple System V (SIMPLE SA)FK, Kadry,Płace, ST, GM, Sprzedaż + hurtownia danych Apteka (EUROSOFT)Apteka Szpitalna

10 Z czego składa się system HIS główny moduł Hospital Information System - CliniNET HIS główny moduł Hospital Information System - CliniNET RIS Radiology Information System - CliniNET PACS Picture Archive and Communication System - NetRAAD LIS Laboratory Information System – LIS-TECH PIS Pharmacy Information System – KS Apteka System liczenia kosztów - SakPRO ERP Enterprise Resource Planning with Businness Intelligence – Simple.ERP Systemy telemedyczne Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta systemy dziedzinowe

11 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta infrastruktura informatyczna Ożarów Mazowiecki, r.

12 12 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta HL7 w modułach medycznych HIS LIS RIS PIS Zlecenie Zlecenia Zlecenie Wyniki HIS – Hospital Information System LIS – Laboratory Information System RIS – Radiology Information System PIS – Pharmcy Information System

13 13 Komunikacja z analizatorami HIS LIS Wyniki Pracownia A Pracownia B Wyniki Aparat po wykonaniu analizy materiału przesyła wyniki do LIS ASTM

14 14 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta DICOM 3 w systemach obrazowych PACS 1 PACS 2 Radiotherapy Record-and-Verify Computer Images

15 Zlecenie Worklista Obrazy Eksport i szyfrowanie Import Ewentualnie założenie zlecenia GSM

16 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Przykłady

17 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta zakres informacyjny Ożarów Mazowiecki, r. Zlecenia medyczne Diagnoza Obserwacje lekarskie i pielęgniarskie Wyniki badań biochemicznych Markerów nowotworowych Opisy badań radiologicznych Wyniki obrazowe z TK, RM, RTG, USG,… Sekwencje filmowe badań panendoskopowych Zastosowane procedury i usługi medyczne

18 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta dane opisowe Ożarów Mazowiecki, r.

19 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta zlecenia medyczne Ożarów Mazowiecki, r.

20 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki badań laboratoryjnych Ożarów Mazowiecki, r.

21 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki badań laboratoryjnych Ożarów Mazowiecki, r.

22 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki laboratoryjne vs. leki Ożarów Mazowiecki, r.

23 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta badania radiologiczne Ożarów Mazowiecki, r.

24 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta badania radiologiczne Ożarów Mazowiecki, r.

25 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta badania panendoskopowe Ożarów Mazowiecki, r.

26 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki dla pacjenta Ożarów Mazowiecki, r.

27 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta gotowość do wymiany Ożarów Mazowiecki, r.

28 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Korzyści, doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne

29 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, r. Dane medyczne pacjenta utrzymywane są w systemie przez cały okres leczenia i obserwacji pacjenta. Lekarz ma do nich swobodny dostęp na każdej stacji komputerowej pracującej w szpitalnej sieci komputerowej przez całą dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. W miarę rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w regionie dane pacjenta mogą być dostępne dowolnym miejscu. Pacjent z chorobą nowotworową ma kontakt ze szpitalem przez cały wieloletni czas trwania choroby.

30 Korzyści z informatyzacji Ożarów Mazowiecki, r. Zmniejszenie pracochłonności: laboratoria – skrócony kilkakrotnie czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, natychmiastowy dostęp do tych wyników pacjenta Swobodny dostęp do dokumentacji medycznej 24h/dobę (Elektroniczny Rekord Pacjenta – historia choroby) Dostęp radiologów do archiwum z mechanizmem prefetching i outorouting Jednokrotne wprowadzanie danych do systemu – zmniejszona pracochłonność, zmniejszona liczba błędów Zmniejszenie kosztów przez ograniczenie liczby badań, uszczelnienie systemu zleceń – tylko dla pacjenta zarejestrowanego w systemie Pełna informatyzacja umożliwi budowę sensownego Systemu Informowania Kierownictwa w oparciu o hurtownie danych i rozwiązania klasy BI Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny Korzyści

31 Główne problemy związane z wdrożeniem Ożarów Mazowiecki, r. 1. Przyzwyczajenia, obawa przed zmianą (a w starym tak było) 2. Przebudowa procesów (zasady organizacji pracy -> ulepszenie działalności) 3. Kompetencje decyzyjne (zmiana w trakcie wdrażania) 4. Zmieniające się środowisko (NFZ, rozwój technologii) 5. Określony a stąd ograniczony budżet projektu 6. Nieuzasadnione żądania grup użytkowników (prawa autorskie, szczegółowość ewidencji) 7. Zmiana kierownictwa projektu ze strony ŚCO i Dostawcy 8. Komunikatywność i umiejętność argumentowania (Zlecenia leków, załącznik nr 4 do NFZ) 9. Konflikty wewnętrzne (żądnie użytkowników odsunięcia członka zespołu wdrożeniowego) 10. Naciski firm, których oprogramowanie było użytkowane w ŚCO na pozostawienie tego oprogramowania Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny Doświadczenia wdrożeniowe

32 Ożarów Mazowiecki, r. 1.Trudności w przekonywaniu decydentów o konieczności serwisowania systemów informatycznych 2.Wsparcie dla oprogramowania systemowego – już po podpisaniu umowy na dostawę i wdrożenie informacja z Microsoft nt. Win’98 3. Wydajność – w zakresie stacji roboczych, serwerów, systemów operacyjnych, silników baz danych 4. Rozwój technologii w zakresie systemów operacyjnych, silników baz danych, aplikacji np.. przeglądarka internetowa też się rozwija i ma coraz większe wymagania sprzętowe 5. Zmiany regulacji prawnych – np.. wprowadzenie JGP z miesiąca na miesiąc 6. Umiejętności użytkowników, błędy ludzkie, rotacja kadr Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny Problemy związane z eksploatacją

33 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, r. Projekt e-Zdrowie….

34 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, r. Projekt nr WND-RPSW /10 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

35 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Partnerzy Ożarów Mazowiecki, r. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

36 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, r. ZADANIA WSPÓŁNIE REALIZOWANE 1.Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia 2. Regionalny Węzeł Teleradiologiczny 3. Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe 4. Podpis niekwalifikowany – Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia

37 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, r.

38 Dostawa, rozbudowa i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym Zadania ŚCO w ramach projektu

39 Ożarów Mazowiecki, r. „Dostawa, rozbudowa i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym” (zadania) 1. Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji środowiska IT. 2. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych. 3. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Laboratoryjnego Systemu Informatycznego – rozszerzenie posiadanych modułów systemu o dostawę i wdrożenie nowych modułów do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz jego integracja z systemami pracującymi w Szpitalu.

40 Ożarów Mazowiecki, r. „Dostawa, rozbudowa i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym” (zadania) 4. Dostawa i wdrożenie oprogramowania: „e-Rejestracja” oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym 5. Dostawa i wdrożenie oprogramowania: „Ewidencja i rozliczanie czasu pracy (w tym grafiki, dyżury) personelu medycznego i pozostałych pracowników oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym. 6. Dostawa i wdrożenie oprogramowania: „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku” wraz z dostawą sprzętu do jego obsługi oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym. 7. Dostawa i wdrożenie systemu klasy Business Intelligence.

41 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, r. Zapisy w siwz

42 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I (zapisy w siwz) Ożarów Mazowiecki, r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uruchomienia na dostarczanym lub rozbudowywanym przez siebie systemie informatycznym interfejsów umożliwiających wymianę danych medycznych pomiędzy jednostkami. Ponadto, w celu przyszłej integracji systemu informatycznego z systemem centralnym wdrażanym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, w tym P1 i P2 oraz następne, Wykonawca przygotuje odpowiednie do tego celu interfejsy programowe z możliwością wymiany niezbędnych danych. Wykonawca zobowiązuje się także do współpracy w pracach integracyjnych z ww. systemami centralnymi.

43

44 Ożarów Mazowiecki, r. Dziękuję za uwagę Ryszard Mężyk Tel Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii


Pobierz ppt "Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google