Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

2 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r...o Świetokrzyskim Centrum Onkologii..

3 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. „..wymarzyłem sobie szpital, który będzie spełniał wszystkie niezbędne funkcje leczenia chorych na nowotwory złośliwe..” – Stanisław Góźdź Dyrektor

4 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest specjalistyczną jednostką służby zdrowia w regionie w zakresie chorób nowotworowych. Świadczone są kompleksowe usługi w zakresie leczenia nowotworów poczynając od programów przesiewowych, przez diagnostykę nowotworową, skojarzone leczenie (chirurgia, chemoterapia, radioterapia) do wieloletniej obserwacji pacjenta. 360 łóżek, 14 Ośrodków Lecznictwa Stacjonarnego, 90 gabinetów w ambulatorium. Aktualnie zatrudnionych jest blisko 200 lekarzy, 400 pielęgniarek, 100 sekretarek medycznych, 30 techników radiologii; w sumie ok. 1 400 pracowników.

5 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. ŚCO jest najmłodszym ośrodkiem onkologicznym i jednocześnie jednym z lepiej wyposażonych, nowoczesnym ośrodkiem w kraju. Ostanie inwestycje: PET - Pozytronowa Tomografia Emisyjna Pracownia Diagnostyki Molekularnej Ośrodek Produkcji Radiofarmaceutyków Pracownia Cytostatyków

6 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Rocznie: 20 tys. hospitalizacji, 170 tys. pacjentów ambulatoryjnych, 100 tys. badań obrazowych (RTG, TK, RM, USG, PET), 80 tys. badań histopatologicznych i cytologicznych, 600 tys. badań biochemicznych, 10 tys. badań mikrobiologicznych, 120 tys. badań markerów nowotworowych, 5 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe. Pod bieżącą opieką ŚCO jest 31 tys. pacjentów onkologicznych.

7 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny

8 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta Zintegowany Szpitalny System Informatyczny Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. - Szerokopasmowy dostęp do Internetu (e-świętokrzyskie) - Punkty sieci komputerowej ok.. 3 tys. - Serwery – 24 szt. - PACS – dwa różne + w cytomammobusie - Stacje robocze ok. 600 - Analizatory laboratoryjne (20) - Aparaty diagnostyki obrazowej (22) - Użytkownicy – ok. 1 tys. - Własna domena, poczta elektroniczna

9 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta systemy dziedzinowe Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Akronim i producentNazwa systemu CLININET (UHC Sp. z o.o.)Szpitalny System Informacyjny ENDOBASE (OLYMPUS)Badania video (np. endoskopia) NETRAAD (UHC Sp. z o.o.)Radiologiczny System Informacyjny STER (UHC Sp. z o.o.)Rozliczenia z NFZ SAKPRO (UHC Sp. z o.o.)System Ewidencji i Kalkulacji Kosztów LIS-TECH (DIAG System Sp. z o.o.)Laboratoryjny System Informacyjny Simple System V (SIMPLE SA)FK, Kadry,Płace, ST, GM, Sprzedaż + hurtownia danych Apteka (EUROSOFT)Apteka Szpitalna

10 Z czego składa się system HIS główny moduł Hospital Information System - CliniNET HIS główny moduł Hospital Information System - CliniNET RIS Radiology Information System - CliniNET PACS Picture Archive and Communication System - NetRAAD LIS Laboratory Information System – LIS-TECH PIS Pharmacy Information System – KS Apteka System liczenia kosztów - SakPRO ERP Enterprise Resource Planning with Businness Intelligence – Simple.ERP Systemy telemedyczne Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta systemy dziedzinowe

11 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta infrastruktura informatyczna Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

12 12 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta HL7 w modułach medycznych HIS LIS RIS PIS Zlecenie Zlecenia Zlecenie Wyniki HIS – Hospital Information System LIS – Laboratory Information System RIS – Radiology Information System PIS – Pharmcy Information System

13 13 Komunikacja z analizatorami HIS LIS Wyniki Pracownia A Pracownia B Wyniki Aparat po wykonaniu analizy materiału przesyła wyniki do LIS ASTM

14 14 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta DICOM 3 w systemach obrazowych PACS 1 PACS 2 Radiotherapy Record-and-Verify Computer Images

15 Zlecenie Worklista Obrazy Eksport i szyfrowanie Import Ewentualnie założenie zlecenia GSM

16 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Przykłady

17 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta zakres informacyjny Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Zlecenia medyczne Diagnoza Obserwacje lekarskie i pielęgniarskie Wyniki badań biochemicznych Markerów nowotworowych Opisy badań radiologicznych Wyniki obrazowe z TK, RM, RTG, USG,… Sekwencje filmowe badań panendoskopowych Zastosowane procedury i usługi medyczne

18 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta dane opisowe Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

19 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta zlecenia medyczne Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

20 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki badań laboratoryjnych Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

21 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki badań laboratoryjnych Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

22 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki laboratoryjne vs. leki Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

23 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta badania radiologiczne Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

24 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta badania radiologiczne Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

25 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta badania panendoskopowe Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

26 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta wyniki dla pacjenta Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

27 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta gotowość do wymiany Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

28 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Korzyści, doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne

29 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Dane medyczne pacjenta utrzymywane są w systemie przez cały okres leczenia i obserwacji pacjenta. Lekarz ma do nich swobodny dostęp na każdej stacji komputerowej pracującej w szpitalnej sieci komputerowej przez całą dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. W miarę rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w regionie dane pacjenta mogą być dostępne dowolnym miejscu. Pacjent z chorobą nowotworową ma kontakt ze szpitalem przez cały wieloletni czas trwania choroby.

30 Korzyści z informatyzacji Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Zmniejszenie pracochłonności: laboratoria – skrócony kilkakrotnie czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, natychmiastowy dostęp do tych wyników pacjenta Swobodny dostęp do dokumentacji medycznej 24h/dobę (Elektroniczny Rekord Pacjenta – historia choroby) Dostęp radiologów do archiwum z mechanizmem prefetching i outorouting Jednokrotne wprowadzanie danych do systemu – zmniejszona pracochłonność, zmniejszona liczba błędów Zmniejszenie kosztów przez ograniczenie liczby badań, uszczelnienie systemu zleceń – tylko dla pacjenta zarejestrowanego w systemie Pełna informatyzacja umożliwi budowę sensownego Systemu Informowania Kierownictwa w oparciu o hurtownie danych i rozwiązania klasy BI Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny Korzyści

31 Główne problemy związane z wdrożeniem Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. 1. Przyzwyczajenia, obawa przed zmianą (a w starym tak było) 2. Przebudowa procesów (zasady organizacji pracy -> ulepszenie działalności) 3. Kompetencje decyzyjne (zmiana w trakcie wdrażania) 4. Zmieniające się środowisko (NFZ, rozwój technologii) 5. Określony a stąd ograniczony budżet projektu 6. Nieuzasadnione żądania grup użytkowników (prawa autorskie, szczegółowość ewidencji) 7. Zmiana kierownictwa projektu ze strony ŚCO i Dostawcy 8. Komunikatywność i umiejętność argumentowania (Zlecenia leków, załącznik nr 4 do NFZ) 9. Konflikty wewnętrzne (żądnie użytkowników odsunięcia członka zespołu wdrożeniowego) 10. Naciski firm, których oprogramowanie było użytkowane w ŚCO na pozostawienie tego oprogramowania Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny Doświadczenia wdrożeniowe

32 Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. 1.Trudności w przekonywaniu decydentów o konieczności serwisowania systemów informatycznych 2.Wsparcie dla oprogramowania systemowego – już po podpisaniu umowy na dostawę i wdrożenie informacja z Microsoft nt. Win’98 3. Wydajność – w zakresie stacji roboczych, serwerów, systemów operacyjnych, silników baz danych 4. Rozwój technologii w zakresie systemów operacyjnych, silników baz danych, aplikacji np.. przeglądarka internetowa też się rozwija i ma coraz większe wymagania sprzętowe 5. Zmiany regulacji prawnych – np.. wprowadzenie JGP z miesiąca na miesiąc 6. Umiejętności użytkowników, błędy ludzkie, rotacja kadr Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny Problemy związane z eksploatacją

33 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Projekt e-Zdrowie….

34 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Projekt nr WND-RPSW.02.02.00-26-020/10 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

35 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Partnerzy Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Świętokrzyskie Centrum Onkologii www.onkol.kielce.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach http://bip.wszzkielce.pl/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze www.czerwonagora.pl Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach www.scrmits.pl Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach www.chok.kielce.pl Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach www.womp.com.pl

36 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. ZADANIA WSPÓŁNIE REALIZOWANE 1.Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia 2. Regionalny Węzeł Teleradiologiczny 3. Automatyzacja zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe 4. Podpis niekwalifikowany – Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia

37 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r.

38 Dostawa, rozbudowa i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym Zadania ŚCO w ramach projektu

39 Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. „Dostawa, rozbudowa i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym” (zadania) 1. Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji środowiska IT. 2. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych. 3. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Laboratoryjnego Systemu Informatycznego – rozszerzenie posiadanych modułów systemu o dostawę i wdrożenie nowych modułów do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz jego integracja z systemami pracującymi w Szpitalu.

40 Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. „Dostawa, rozbudowa i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla ŚCO wraz ze sprzętem informatycznym” (zadania) 4. Dostawa i wdrożenie oprogramowania: „e-Rejestracja” oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym 5. Dostawa i wdrożenie oprogramowania: „Ewidencja i rozliczanie czasu pracy (w tym grafiki, dyżury) personelu medycznego i pozostałych pracowników oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym. 6. Dostawa i wdrożenie oprogramowania: „Automatyzacja ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku” wraz z dostawą sprzętu do jego obsługi oraz jego integracja z funkcjonującym Szpitalnym Systemem Informatycznym. 7. Dostawa i wdrożenie systemu klasy Business Intelligence.

41 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Zapisy w siwz

42 e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I (zapisy w siwz) Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uruchomienia na dostarczanym lub rozbudowywanym przez siebie systemie informatycznym interfejsów umożliwiających wymianę danych medycznych pomiędzy jednostkami. Ponadto, w celu przyszłej integracji systemu informatycznego z systemem centralnym wdrażanym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, w tym P1 i P2 oraz następne, Wykonawca przygotuje odpowiednie do tego celu interfejsy programowe z możliwością wymiany niezbędnych danych. Wykonawca zobowiązuje się także do współpracy w pracach integracyjnych z ww. systemami centralnymi.

43

44 Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Dziękuję za uwagę Ryszard Mężyk Ryszard.Mezyk@onkol.kielce.pl Tel. 694 498 027 Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii


Pobierz ppt "Elektroniczny Multimedialny Rekord Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Ożarów Mazowiecki, 16-17.02.2012 r. Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google