Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ip4inno.eu ip4inno1 QUIZ Pytania i odpowiedzi Egzekwowanie praw własności intelektualnej (Moduł 5A)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ip4inno.eu ip4inno1 QUIZ Pytania i odpowiedzi Egzekwowanie praw własności intelektualnej (Moduł 5A)"— Zapis prezentacji:

1 www.ip4inno.eu ip4inno1 QUIZ Pytania i odpowiedzi Egzekwowanie praw własności intelektualnej (Moduł 5A)

2 www.ip4inno.eu ip4inno2 Na mocy prawa wspólnotowego egzekwowanie praw własności intelektualnej obejmuje ogólnie następujące prawa: a)Patenty i znaki towarowe b)Wyłącznie wspólnotowe znaki towarowe i wzory c)Wspólnotowe znaki towarowe i wzory wspólnotowe d)Prawa własności intelektualnej zgodnie z prawem wspólnotowym i/lub prawem krajowym państw członkowskich

3 www.ip4inno.eu ip4inno3 Na mocy prawa wspólnotowego egzekwowanie praw własności intelektualnej obejmuje ogólnie następujące prawa: a)Patenty i znaki towarowe b)Wyłącznie wspólnotowe znaki towarowe c)Wspólnotowe znaki towarowe i wzory wspólnotowe d)Prawa własności intelektualnej zgodnie z prawem wspólnotowym i/lub prawem krajowym państw członkowskich

4 www.ip4inno.eu a)Naruszenie IP b)Rejestracja IP c)Uwolnienie d)Egzekwowanie IP e)Obrona a)„Określenie własności” b)„Złamanie prawa“ c)„Powstrzymanie naruszających” d)„Podanie dobrego powodu naruszenia” e)„Obrona aktywów IP” Połącz wyrażenia w prawej kolumnie z wyrażeniami po lewej stronie

5 www.ip4inno.eu a)Naruszenie IP b)Rejestracja IP c)Uwolnienie d)Egzekwowanie IP e)Obrona a)“Złamanie prawa” b)„Określenie własności” c)„Powstrzymanie naruszających” d)„Obrona aktywów IP” e)„Podanie dobrego powodu naruszenia” Połącz wyrażenia w prawej kolumnie z wyrażeniami po lewej stronie

6 www.ip4inno.eu Jakie działania dotyczące opatentowanego produktu są zabronione? a)Import i sprzedaż bez pozwolenia właściciela b)Wytwarzanie i magazynowanie z przeznaczeniem do sprzedaży bez pozwolenia właściciela c)Eksperymentowanie dla celów niekomercyjnych bez pozwolenia właściciela d)Wszystkie powyższe działania są zabronione + 1! (Więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź)

7 www.ip4inno.eu Jakie działania dotyczące opatentowanego produktu są zabronione? a)Import i sprzedaż bez pozwolenia właściciela b)Wytwarzanie i magazynowanie z przeznaczeniem do sprzedaży bez pozwolenia właściciela c)Eksperymentowanie dla celów niekomercyjnych bez pozwolenia właściciela d)Wszystkie powyższe działania są zabronione

8 www.ip4inno.eu Pośrednie naruszenie prawa autorskiego odnosi się do: a)Czynności nabycia przez konsumenta produktu chronionego prawami własności intelektualnej b)Korzystania ze znaku, który, choć wprowadza w błąd, nie jest taki sam jak chroniony znak towarowy (dla takiego samego produktu) c)Sprzedaży wytworu opatentowanego procesu d)Zapewniania pomocy lub możliwości innym osobom, a także zachęcania tych osób przez stronę trzecią do korzystania z prac chronionych prawami autorskimi bez zgody właściciela praw autorskich

9 www.ip4inno.eu Pośrednie naruszenie prawa autorskiego odnosi się do: a)Czynności nabycia przez konsumenta produktu chronionego prawami własności intelektualnej b)Korzystania ze znaku, który, choć wprowadza w błąd, nie jest taki sam jak chroniony znak towarowy (dla takiego samego produktu) c)Sprzedaży wytworu opatentowanego procesu d)Zapewniania pomocy lub możliwości innym osobom, a także zachęcania tych osób przez stronę trzecią do korzystania z prac chronionych prawami autorskimi bez zgody właściciela praw autorskich

10 www.ip4inno.eu W której z poniższych sytuacji nie dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej: a)Dekompilacja programu komputerowego, aby był zgodny z systemem informatycznym wykorzystywanym w mojej firmie b)Sprzedaż wytworu procesu, który został opatentowany c)Korzystanie ze znaku, który, choć wprowadza w błąd, nie jest taki sam jak chroniony znak towarowy (dla tego samego produktu) d)W żadnej z sytuacji nie dochodzi do naruszenia praw własności intelektualnej

11 www.ip4inno.eu W której z poniższych sytuacji nie dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej: a)Dekompilacja programu komputerowego, aby był zgodny z systemem informatycznym wykorzystywanym w mojej firmie b)Sprzedaż wytworu procesu, który został opatentowany c)Korzystanie ze znaku, który, choć wprowadza w błąd, nie jest taki sam jak chroniony znak towarowy (dla tego samego produktu) d)W żadnej z sytuacji nie dochodzi do naruszenia praw własności intelektualnej

12 www.ip4inno.eu ip4inno12 „Podrobiony towar” to: a)Każdy towar konkurujący nieuczciwie z moimi towarami b)Towar opatrzony znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym bez pozwolenia c)Towar opatrzony znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym z pozwoleniem d)Towar wprowadzony do Wspólnoty, który nie przeszedł kontroli celnej

13 www.ip4inno.eu ip4inno13 „Podrobiony towar” to: a)Każdy towar konkurujący nieuczciwie z moimi towarami b)Towar opatrzony znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym bez pozwolenia c)Towar opatrzony znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym z pozwoleniem d)Towar wprowadzony do Wspólnoty, który nie przeszedł kontroli celnej

14 www.ip4inno.eu ip4inno14 „Towar piracki” to: a)Taki sam towar jak podrobiony b)Kopia nielegalna ze względu na brak płatności VAT c)Towar, który stanowi lub zawiera kopię wytworzoną bez zgody właściciela prawa autorskiego, prawa pokrewnego lub prawa do wzoru d)Nielegalna kopia towaru, który jednak nie kopiuje znaku towarowego

15 www.ip4inno.eu ip4inno15 „Towar piracki” to: a)Taki sam towar jak podrobiony b)Kopia nielegalna ze względu na brak płatności VAT c)Towar, który stanowi lub zawiera kopię wytworzoną bez zgody właściciela prawa autorskiego, prawa pokrewnego lub prawa do wzoru d)Nielegalna kopia towaru, który jednak nie kopiuje znaku towarowego

16 www.ip4inno.eu ip4inno16 Naruszenia prawa karnego niewątpliwie odpowiadają sytuacjom, w których istnieje dowód świadczący o tym, że: a)Naruszający nie posiada licencji na wprowadzanie produktu na rynek b)Naruszający ma przeszłość kryminalną c)Naruszenie było umyślne lub zamierzone i na skalę przemysłową d)Omawiane produkty to produkty lecznicze

17 www.ip4inno.eu ip4inno17 Naruszenia prawa karnego niewątpliwie odpowiadają sytuacjom, w których istnieje dowód świadczący o tym, że: a)Naruszający nie posiada licencji na wprowadzanie produktu na rynek b)Naruszający ma przeszłość kryminalną c)Naruszenie było umyślne lub zamierzone i na skalę przemysłową d)Omawiane produkty to produkty lecznicze

18 www.ip4inno.eu ip4inno18 Po zarejestrowaniu własnego wspólnotowego znaku towarowego, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dopilnuje, aby nie został on naruszony: a)Prawda b)Fałsz c)Prawda, jednak przy rejestracji będzie konieczne uiszczenie specjalnej opłaty d)Prawda, jednak konieczne będzie opłacenie kosztów procedury

19 www.ip4inno.eu ip4inno19 Po zarejestrowaniu własnego wspólnotowego znaku towarowego, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dopilnuje, aby nie został on naruszony: a)Prawda b)Fałsz c)Prawda, jednak przy rejestracji będzie konieczne uiszczenie specjalnej opłaty d)Prawda, jednak konieczne będzie opłacenie kosztów procedury

20 www.ip4inno.eu ip4inno20 Które z poniższych stwierdzeń jest/ są prawdziwe: a)Aby złożyć sprzeciw w OHIM (lub podobnym krajowym urzędzie ds. znaków towarowych), muszę to uczynić, zanim dojdzie do rejestracji znaku towarowego innych stron b)Aby złożyć sprzeciw w EPO, muszę to uczynić po tym, jak innym stronom zostanie udzielony patent c)Unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego może się opierać na tym, że znak nie był wykorzystywany przez 5 kolejnych lat d)Ujawnienie niewystarczające patentu europejskiego daje wystarczające podstawy do zgłoszenia sprzeciwu + 1! (Kilka prawidłowych odpowiedzi)

21 www.ip4inno.eu ip4inno21 Które z poniższych stwierdzeń jest/ są prawdziwe: a)Aby złożyć sprzeciw w OHIM (lub podobnym krajowym urzędzie ds. znaków towarowych), muszę posiadać wcześniejsze prawo i uczynić to, zanim dojdzie do rejestracji znaku towarowego innych stron b)Aby złożyć sprzeciw w EPO, muszę to uczynić po tym, jak innym stronom zostanie udzielony patent c)Unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego może się opierać na tym, że znak nie był wykorzystywany przez 5 kolejnych lat d)Ujawnienie niewystarczające patentu europejskiego daje wystarczające podstawy do zgłoszenia sprzeciwu

22 www.ip4inno.eu ip4inno22 Właściciel prawa własności intelektualnej może rozstrzygnąć sprawę naruszenia w drodze: a)Postępowania spornego b)Mediacji c)Negocjacji d)Arbitrażu + 1! (Kilka prawidłowych odpowiedzi)

23 www.ip4inno.eu ip4inno23 Właściciel prawa własności intelektualnej może rozstrzygnąć sprawę naruszenia w drodze: a)Postępowania spornego b)Mediacji c)Negocjacji d)Arbitrażu

24 www.ip4inno.eu Pierwszym krokiem, jaki firma podejmuje, gdy dowie się o naruszeniu, jest zwykle: a)Wezwanie policji b)Rozmowa z kolegami z innych firm c)Napisanie artykułu do gazety na temat naruszenia d)Uzyskanie porady prawnej

25 www.ip4inno.eu Pierwszym krokiem, jaki firma podejmuje, gdy dowie się o naruszeniu, jest zwykle: a)Wezwanie policji b)Rozmowa z kolegami z innych firm c)Napisanie artykułu do gazety na temat naruszenia d)Uzyskanie porady prawnej

26 www.ip4inno.eu Przyczyny przemawiające na korzyść postępowania spornego: a)Jest dużo tańsze niż mediacje i arbitraż. b)Pozwala dużo szybciej rozwiązać konflikt. c)Firma jest pewna wygranej. d)Faktycznie pomaga zagrozić stronie naruszającej i zapobiega ponownemu naruszeniu przez tę stronę. + 1! (Kilka prawidłowych odpowiedzi)

27 www.ip4inno.eu Przyczyny przemawiające na korzyść postępowania spornego: a)Jest dużo tańsze niż mediacje i arbitraż. b)Pozwala dużo szybciej rozwiązać konflikt. c)Firma jest pewna wygranej. d)Faktycznie pomaga zagrozić stronie naruszającej i zapobiega ponownemu naruszeniu przez tę stronę.

28 www.ip4inno.eu Koszty postępowania spornego obejmują: Koszty prawników Opłaty sądowe, w tym koszty tłumaczeń Koszty należne prawnikom, sądowi, ekspertom, tłumaczom (choć się do nich nie ograniczają) Wyłącznie opłaty sądowe

29 www.ip4inno.eu Koszty postępowania spornego obejmują : a)Koszty prawników b)Opłaty sądowe, w tym koszty tłumaczeń c)Koszty należne prawnikom, sądowi, ekspertom, tłumaczom (choć się do nich nie ograniczają) d)Wyłącznie opłaty sądowe

30 www.ip4inno.eu „Działania organów celnych” to: a)Działania podejmowane przez sąd w celu powstrzymania wejścia na rynek UE towarów naruszających b)Działania podejmowane przez organy celne na podstawie wniosku właściciela praw IP lub z urzędu c)Działania podejmowane przez prokuratorów w czasie gromadzenia dowodów w sprawie karnej dotyczącej IP

31 www.ip4inno.eu „Działania organów celnych” to: a)Działania podejmowane przez sąd w celu powstrzymania wejścia na rynek UE towarów naruszających b)Działania podejmowane przez organy celne na podstawie wniosku właściciela praw IP lub z urzędu c)Działania podejmowane przez prokuratorów w czasie gromadzenia dowodów w sprawie karnej dotyczącej IP

32 www.ip4inno.eu Na mocy prawa wspólnotowego wniosek o rozpoczęcie działań organów celnych można składać w: a)Organach celnych b)Organach celnych i/lub Komisji Europejskiej c)Organach celnych i OHIM d)Organach celnych, OHIM i EPO

33 www.ip4inno.eu Na mocy prawa wspólnotowego wniosek o rozpoczęcie działań organów celnych można składać w: a)Organach celnych b)Organach celnych i/lub Komisji Europejskiej c)Organach celnych i OHIM d)Organach celnych, OHIM i EPO

34 www.ip4inno.eu Możliwe sposoby obrony w przypadku oskarżenia o naruszanie czyjegoś znaku towarowego to: a)Nie wiedziałeś, że naruszasz znak b)Znak towarowy nie został zarejestrowany c)Inne firmy również używają znaku towarowego bez zgody właściciela d)Planowałeś zwrócić się do właściciela o zgodę na późniejszym etapie

35 www.ip4inno.eu Możliwe sposoby obrony w przypadku oskarżenia o naruszanie czyjegoś znaku towarowego to: a)Nie wiedziałeś, że naruszasz znak b)Znak towarowy nie został zarejestrowany c)Inne firmy również używają znaku towarowego bez zgody właściciela d)Planowałeś zwrócić się do właściciela o zgodę na późniejszym etapie

36 www.ip4inno.eu Aby unieważnić znak towarowy, składasz wniosek w: a)OHIM b)EPO c)Właściwym sądzie krajowym lub we właściwym krajowym urzędzie ds. patentów i znaków towarowych d)Wszystkie powyższe odpowiedzi + 1! (Kilka prawidłowych odpowiedzi)

37 www.ip4inno.eu Aby unieważnić znak towarowy, składasz wniosek w: a)OHIM b)EPO c)Właściwym sądzie krajowym lub we właściwym krajowym urzędzie ds. patentów i znaków towarowych d)Wszystkie powyższe odpowiedzi


Pobierz ppt "Www.ip4inno.eu ip4inno1 QUIZ Pytania i odpowiedzi Egzekwowanie praw własności intelektualnej (Moduł 5A)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google