Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Priorytet dla wsparcia inwestycyjnego  Odchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych  Wsparcie większej liczby przedsiębiorców  Zapobieganie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Priorytet dla wsparcia inwestycyjnego  Odchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych  Wsparcie większej liczby przedsiębiorców  Zapobieganie."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4  Priorytet dla wsparcia inwestycyjnego  Odchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych  Wsparcie większej liczby przedsiębiorców  Zapobieganie naruszeniu zasad konkurencji  Budowanie trwalszego oddziaływania zaangażowanych środków publicznych  Zmniejszanie luki kapitałowej; budowanie spójnego systemu otoczenia finansowego podmiotów gospodarczych  Ukierunkowanie wsparcia: im wyższy poziom rozwoju beneficjenta tym bardziej zaawansowany instrument finansowy  Istotne zaangażowanie instytucji komercyjnych (głównie banków)  Pobudzenie rynku prywatnego do finansowania określonych, ważnych dla Państwa sektorów  Efekt edukacyjny

5 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007- 2013 (CIP): INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ Np. CIP PROGRAMY KRAJOWE: OGÓLNOKRAJOWE i PONAREGIONALNE 4 MAPA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W POLSCE 2007-2017 PROGRAMY RAMOWE UE PROGRAMY KRAJOWE: REGIONALNE Np. PO IG, PO RPW RPO PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNAR. Np. PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

6 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007- 2013 (CIP): Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 (CIP) Program „Inteligentna Energia – Program dla Europy” (IEE) Komponent Instrumenty finansowe dla MŚP Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) 4 Program CIP nie zapewnia bezpośredniego finansowania MSP, ale zawiera szereg działań zachęcających i wspierających instytucje finansowe w aktywniejszym i szerszym finansowaniu MSP. Budżet 3,62 mld EUR Budżet 1,13 mld EUR

7 7 Bank / Fundusz pożyczkowy/p. leasingowe Fundusz VC (w tym współprac. z sieciami BA) MSP inwestuje Europejski Fundusz Inwestycyjny Komisja Europejska inwestuje Fundusz poręczeniowy gwarantuje pożycza KPK CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” działania promocyjne, informacyjne, konsultacyjne zapewnia środki gwarantuje

8 8 ZAINTERESOWANIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Pierwsze projekty z Polski już zaakceptow ane przez KE!

9 9 Przykłady instytucji finansujących wspartych w ramach CIP (SMEG): 1.Fonds de Participation (Belgia) + Aneks zwiększający przyznaną gwarancję! Publiczna instytucja kredytowa zapewniająca pożyczki podporządkowane dla MŚP i pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, które nie są w stanie pozyskać kredytów komercyjnych w ramach systemu bankowego. Finansuje także osoby pracujące na własny rachunek, przedstawicieli wolnych zawodów, nowopowstałe firmy oraz osoby bezrobotne, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. 2.Slovene Enterprise Fund (Słowenia) Publiczny fundusz finansowy zapewniający MŚP dostęp do finansowania. Instytucja wspiera projekty inwestycyjne MŚP poprzez zapewnienie długoterminowego finansowania i gwarancji. 3.ADIE (Francja) Instytucja mikrokredytowa non-profit zajmująca się przede wszystkim kredytami/pożyczkami dla osób poszukujących pracy, które chcą założyć lub rozwinąć własną firmę. PRZYKŁADY WSPARCIA Z CIP

10 Możliwości pozyskania finansowania – wnioski: dla 42,9% firm kredyt gwarantowany w ramach SMEG był jedynym możliwym źródłem finansowania projektu Pytanie: Które z poniższych stwierdzeń najlepiej obrazuje sytuację Państwa firmy w momencie aplikowania o kredyt gwarantowany w ramach SMEG? Ankietowanych: 238 firm 10 OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z UE

11 11 Nazwa Programu / Mechanizmu Budżet Liczba wspartych przedsiębiorców, w tym MŚP, poprzez: a) dotacje, b) pośredników finansowych Liczba pośredników finansowych SPO WKP 2004-2006 2,91 mld EUR a) 5.940 b) ok. 11.000 (20.000 pożyczek i poręczeń) ponad 100 Instrumenty finansowe w Programie ramowym MAP 2001-2006 (poprzednik CIP) 504 mln EUR b) 234.000 MŚP (w tym 7.100 MŚP z PL) 50 /z 28 krajów/ (w tym 2 z PL) Porównanie potencjału oddziaływania poszczególnych form wsparcia PROGRAMY RAMOWE UZUPEŁNIENIEM PROGRAMÓW KRAJOWYCH

12 12 Nazwa Programu / Mechanizmu Budżet Prognozowana liczba wspartych MŚP PO IG 2007-2013 Instrumenty finansowe Priorytetu 3 i Działania 4.3 750 mln EUR1.700 MŚP Programie CIP 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP 1,13 mld EUR325.000 – 400.000 MŚP Porównanie potencjału oddziaływania poszczególnych form wsparcia PROGRAMY RAMOWE UZUPEŁNIENIEM PROGRAMÓW KRAJOWYCH

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 Komponent „Instrumenty finansowe MŚP” Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00 – 380 Warszawa tel/fax +48 22 696 64 95 Strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbpwww.cip.gov.pl/eip/kpkzbp Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl 13 Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. KONTAKT


Pobierz ppt " Priorytet dla wsparcia inwestycyjnego  Odchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych  Wsparcie większej liczby przedsiębiorców  Zapobieganie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google