Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ponad podziałami politycznymi - dla Małej Ojczyzny Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego Rok powstania - 1993.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ponad podziałami politycznymi - dla Małej Ojczyzny Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego Rok powstania - 1993."— Zapis prezentacji:

1 Ponad podziałami politycznymi - dla Małej Ojczyzny Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego Rok powstania - 1993

2 NAJWAŻNIEJSZE CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA -Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i społeczny gmin i powiatu, -Wspieranie władz samorządowych gmin i powiatu wobec władz wojewódzkich i centralnych w ważnych sprawach dla mieszkańców, -Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, -Ochrona i promocja zdrowia, -Wspieranie edukacji i kultury, kultury fizycznej i sportu, -Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, -Działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej.

3 HISTORIA POWSTANIA Historia powstania Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego i jego protoplastów, tj. Społecznego Komitetu Obrony Powiatu Nowotomyskiego, a następnie Komitetu na Rzecz Powiatu Nowotomyskiego, sięga początku lat 90. XX wieku. Datę początkową stanowi rok 1993, gdy przedstawiono mapę z propozycją podziału kraju na województwa i powiaty. Rozpoczynając aktywną działalność zmierzającą do obrony nowo budowanej struktury powiatu nowotomyskiego powstał Społeczny Komitet Obrony Powiatu Nowotomyskiego. Na jego czele stanął Edmund Żurek. 27 lipca 2005r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego.

4 Spotkanie z premier Hanną Suchocką oraz Michałem Kuleszą - pełnomocnikiem rządu ds. reformy administracyjnej kraju. W dniu 12 sierpnia 1993 r., w czasie ich pobytu w Nowym Tomyślu udział wzięli przedstawiciele Komitetu: przy stole (drugi od lewej) Edward Zawierucha, (trzeci od lewej) Edmund Żurek, (za nimi) Wiktor Maciejewski, (pierwsza z prawej) premier Hanna Suchocka.

5 Upadek rządu Hanny Suchockiej spowodował pewne uśpienie reformy podziału administracyjnego państwa. Projekt reformy powrócił ponownie w 1997 r., z chwilą powstania rządu Jerzego Buzka. W roku 1998 miały być ostatecznie ustalone granice województw i powiatów, a także odbyć się wybory samorządowe. HISTORIA POWSTANIA HISTORIA POWSTANIA

6

7

8 Ostatecznie granice województw i powiatów ustalone zostały przed wyborami samorządowymi w 1998 r. W skład powiatu nowotomyskiego weszło 6 gmin i liczył on wówczas 72 tys. mieszkańców. Powiat grodziski posiadał 5 gmin i 48 tys. mieszkańców, natomiast powiat wolsztyński utworzony został z 3 gmin i liczył ok. 55 tys. mieszkańców. HISTORIA POWSTANIA HISTORIA POWSTANIA

9 DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W LATACH 1998 - 2014 Umacnianie powiatu poprzez starania, o brakujące instytucje i usprawnienie już działających. Sztandarowym zadaniem była podjęta wtedy inicjatywa przywrócenia do Nowego Tomyśla Sądu Rejonowego. W 1998 r. zebrano 3800 podpisów pod petycją do Ministra Sprawiedliwości.

10

11 Stowarzyszenie kierowało się też troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu nowotomyskiego. Każdego roku podejmowano starania mające na celu doposażenie i modernizację Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Praca odbywała się na spotkaniach otwartych, walnych, zebraniach i zebraniach członkowskich oraz podczas posiedzeń zarządu Stowarzyszenia, podczas których podejmowano temat wielu istotnych dla rozwoju powiatu spraw. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W LATACH 1998 - 2014

12 Delegacja Forum Obywatelskiego Powiatu Nowotomyskiego podczas uroczystości 3 Maja – Nowy Tomyśl; 2010 r. Na zdj. od lewej: Sławomir Adamiak, Halina Olekszy i Ryszard Nowak

13 Członkowie Stowarzyszenia podczas spotkania z kanclerzem WSPiA – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu (wrzesień 2012 r.)

14 DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W LATACH 1998 - 2014

15 Ważnym wydarzeniem dla członków Forum Obywatelskiego Powiatu Nowotomyskiego była uroczystość 15.lecia powstania Stowarzyszenia, obchodzona 24 października 2008 r. Po raz pierwszy wręczone zostały, przygotowane z tej okazji, legitymacje i odznaki członkowskie.

16 Członkowie i goście uroczystości 15.lecia Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego - 24 października 2008 r. Siedzą od lewej członkowie Zarządu: Janusz Dobryłko – skarbnik, Czesław Szułcik – sekretarz, Edmund Żurek – prezes, Zbigniew Markowski – wiceprezes, Leszek Mądry, Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Ryszard Nowak.

17 Zarząd podczas spotkania wigilijnego – 19.12.2008r. Siedzą od lewej: Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Edmund Żurek – Prezes, Zbigniew Markowski – Wiceprezes. Stoją od lewej: Leszek Mądry, Janusz Dobryłko – skarbnik, Czesław Szułcik – sekretarz, Ryszard Nowak.

18 24 czerwca 2009r. podczas Walnego Zgromadzenia prezes E. Żurek postanowił nie kandydować na to stanowisko. Nowym Prezesem został Zbigniew Markowski Nowym Prezesem został Zbigniew Markowski, wiceprezesem Andrzej Wilkoński, sekretarzem Ryszard Nowak, skarbnikiem Janusz Dobryłko. Walne zgromadzenie w uznaniu zasług za 15.letnią aktywną działalność nadało E. Żurkowi tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

19 Zarząd Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego wybrany 6 czerwca 2013 r. Siedzą od lewej: Sławomir Adamiak – sekretarz, Andrzej Wilkoński – wiceprezes, Edmund Żurek – prezes honorowy, Zbigniew Markowski – prezes, Małgorzata Misztal, Janusz Dobryłko – skarbnik. Stoją od lewej: Ryszard Nowak – przew. Komisji Rewizyjnej, Piotr Weihs, Edwin Pigla, Paweł Kasprowicz, Grzegorz Cecuła, Tomasz Szulc.

20 DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W LATACH 1998 - 2014

21 Pamiątkowa fotografia wykonana z okazji jubileuszu 20 – lecia działalności (1993 – 2013) Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego.

22 RADNI STOWARZYSZENIA W RADZIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Komitet na Rzecz Powiatu Nowotomyskiego -1998 rok - Mirosław Bąk – Nowy Tomyśl - Ewa Kupś-Kaczmarek – Opalenica - Romuald Szczepaniak – Zbąszyń - Edward Zawierucha – Bolewice, gmina Miedzichowo - Edmund Żurek – Nowy Tomyśl Edmund Żurek wybrany został na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego na lata 1998-2002.

23 RADNI STOWARZYSZENIA W RADZIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Komitet na Rzecz Powiatu Nowotomyskiego - 2002 rok - Mirosław Bąk – Nowy Tomyśl - Ewa Kupś-Kaczmarek – Opalenica - Andrzej Wilkoński – Zbąszyń - Ireneusz Witkowski – Chmielinko, gmina Lwówek Ireneusz Witkowski wybrany został na stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek. W Radzie Powiatu Nowotomyskiego jego miejsce zajął Rafał Mroczkiewicz z Lwówka, który objął funkcję Członka Zarządu Powiatu. Andrzej Wilkoński został Przewodniczącym Rady Powiatu Nowotomyskiego na lata 2002-2006.

24 RADNI STOWARZYSZENIA W RADZIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego - 2006 rok - Grzegorz Cecuła – Opalenica - Renata Gruszka – Nowy Tomyśl - Zbigniew Markowski- Nowy Tomyśl - Edwin Pigla – Wąsowo, gmina Kuślin - Andrzej Wilkoński – Zbąszyń Zbigniew Markowski wybrany został na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego na lata 2006-2010. Andrzej Wilkoński objął z kolei stanowisko Starosty Nowotomyskiego.

25 Ulotka wyborcza zamieszczona w tygodniku „Nasz Dzień Po Dniu” (31.10.2006r.)

26 RADNI STOWARZYSZENIA W RADZIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego - 2010 rok - Grzegorz Cecuła – Opalenica - Renata Gruszka – Glinno, gmina Nowy Tomyśl - Zbigniew Markowski – Nowy Tomyśl - Rafał Mroczkiewicz – Zębowo, gmina Lwówek - Edwin Pigla, Wąsowo, gmina Kuślin - Dariusz Sobczak – Zbąszyń - Tomasz Szczechowicz – Zbąszyń - Andrzej Wilkoński – Zbąszyń Na Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego ponownie wybrany został Zbigniew Markowski, a wiceprzewodniczącymi zostali Renata Gruszka i Dariusz Sobczak. Andrzeja Wilkońskiego ponownie obdarzono zaufaniem i po raz kolejny wybrano go na Starostę Nowotomyskiego. Ponadto Członkami Zarządu Powiatu zostali: Edwin Pigla (ponownie) i Rafał Mroczkiewicz. Należy dodać, że w 2010 roku Stowarzyszenie odniosło największy sukces w wyborach, gdyż - do 19.osobowej Rady Powiatu Nowotomyskiego wprowadziło 8 radnych.

27 Kandydaci do Rady Powiatu Nowotomyskiego z miasta i gminy Nowy Tomyśl – rok 2010

28 Kandydaci do Rady Powiatu Nowotomyskiego z miasta i gminy Opalenica – rok 2010

29 Kandydaci do Rady Powiatu Nowotomyskiego z miasta i gminy Lwówek oraz gmin Kuślin i Miedzichowo – rok 2010

30 Kandydaci do Rady Powiatu Nowotomyskiego z miasta i gminy Zbąszyń – rok 2010

31 RADNI STOWARZYSZENIA W RADZIE MIEJSKIEJ NOWEGO TOMYŚLA W latach 1994-2002 Stowarzyszenie miało również radnych w Radzie Miejskiej Nowego Tomyśla. Radnymi byli: Zbigniew Markowski, Henryk Gołek, Renata Gruszka, Józef Łukaszyk i Michał Kasper.


Pobierz ppt "Ponad podziałami politycznymi - dla Małej Ojczyzny Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego Rok powstania - 1993."

Podobne prezentacje


Reklamy Google