Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska na lata 2007-2011 – edycja IV (projekt)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska na lata 2007-2011 – edycja IV (projekt)"— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska na lata 2007-2011 – edycja IV (projekt)

2 WPI na lata 2007-2011 Założenia  Zgodny ze Strategią Rozwoju Gdańska do 2015  Zbieżny z wstępnymi założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz programów sektorowych  Parametry finansowe bazują na dobrej kondycji budżetu gminy, wynikającej z konsekwentnej polityki finansowej Gdańska w ostatnich latach  Ofensywne aplikowanie o środki z funduszy unijnych w kolejnym okresie finansowania 2007-2013 WPI 2007-2011 (projekt)

3 WPI na lata 2007-2011 Wyzwania  partycypacja sektora prywatnego w rozbudowie infrastruktury komunalnej (PPP)  inwestowanie w nowe dziedziny gospodarki stwarzające warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta, wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej  rozpoczęcie większości przedsięwzięć warunkowane jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego WPI 2007-2011 (projekt)

4 Nazwa Projektu Wartość Projektu w mln Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Braci Lewoniewskich 12 Przebudowa wiaduktu „Błędnik” 35 Przebudowa ulicy Spacerowej 17,5 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinki od granicy z miastem Sopot do ul. Hallera 10 Inwestycje związane z zabezpieczeniem przed powodzią – (m.in. Zrzut Nr1 z Kanału Raduni do Opływu Motlawy, zbiornik Jeleniogórska, kanalizacja desczowa w ulicy Kaplicznej) 9 Infrastruktura techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku Stogach 6 Przebudowa mostu zwodzonego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku 3,5 Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 6,6 Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul.Elbląska 54/60 6 Większe inwestycje kończone w 2006

5 WPI 2007-2011 (projekt) Projekty finansowane w ramach ZPORR Wartość projektu w mln zł Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska 54,3 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej 196 Centrum "HEWELIANUM" : Budowa kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I 23,4 e-Gdańsk - europejska metropolia on-line 5,1 Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu (współfinansowanie z gminą Sopot) 234,4 Projekty kontynuowane - dofinansowane z funduszy UE

6 Projekty finansowane w ramach SPOT Wartość projektów w mln Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja – Wyzwolenia 49,4 Przebudowa ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie – Hucisko 32,6 Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projektach realizowanych przez ZMPG S.A. 149 WPI 2007-2011 (projekt) Projekty kontynuowane - dofinansowane z funduszy UE ( cd.) Projekt finansowany z Funduszu Spójności przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Gdański Projekt Wodno-Ściekowy506

7 Największe planowane inwestycje w latach 2007-2011 WPI 2007-2011 (projekt)

8 Projekty drogowe i komunikacyjne Nakłady w latach 2007-2011 - 1 330 mln w tym środki własne 276 mln WPI 2007-2011 (projekt)

9 Ważniejsze planowane inwestycje komunikacyjne WPI 2007-2011 (projekt) Nazwa projektu Nakłady w latach planu mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III 370 Trasa Słowackiego ( odc. „miejski”, Nowa Słowackiego, Nowa Kościuszki) 210 Węzeł Śródmieście - rejon ul. Okopowej i Targu Siennego 120 Budowa Trasy Sucharskiego do węzła drogowego "Olszynka" do ul. Marynarki Polskiej 420 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska – Otomińska 47,5 Budowa ulicy Nowa Wałowa 70 Program komunikacji rowerowej 40 Przebudowa układu drogowego w dz. Gdańsk Południe ( trasa P-P, Nowa Świętokrzyska, Nowa Łódzka) 86 Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku 60

10 WPI 2007-2011 (projekt) Obiekty sportowe, edukacyjne i rekreacyjne Nakłady w latach 2007-2011 - 928 mln W tym środki własne 208 mln

11 Ważniejsze planowane inwestycje sportowe, edukacyjne i rekreacyjne WPI 2007-2011 (projekt) Nazwa projektu Nakłady w latach planu w mln zł Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego "Baltic Arena„ 671 Budowa hali sportowej przy ZKPiG Nr 26 ul. VII Dwór- Gdańska Szkoła Floretu. 14 Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku Ujeścisku 27 Program budowy sal gimnastycznych 10 Program budowy boisk szkolnych 2,7 Program aktywizacji śródlądowych dróg wodnych Gdańska - projekt Delta Wisły 20 Rekreacyjne zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego – wydłużenie mola na Zaspie 8

12 Projekty rewitalizacyjne Nakłady w latach 2007-2011 - 386 mln w tym środki własne 86 mln WPI 2007-2011 (projekt)

13 Ważniejsze planowane inwestycje rewitalizacyjne WPI 2007-2011 (projekt) Nazwa projektu Nakłady w latach planu mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 260 Program"Hewelianum" - II etap ( budowa kolejki linowej) 6 Gdański program rewitalizacji ( rewitalizacja zabytkowych dzielnic Gdańska) 62 Rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych ( odtwarzanie i przebudowa infrastruktury technicznej ) 11

14 Wysokie technologie i innowacje Nakłady w latach 2007-2011 - 123 mln W tym środki własne 36 mln WPI 2007-2011 (projekt)

15 Ważniejsze planowane inwestycje innowacyjne WPI 2007-2011 (projekt) Nazwa projektu Nakłady w latach planu mln zł e-Gdańsk – kolejny etap 19 Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej 27 Inkubator przedsiębiorczości 27 System Inteligentnego Sterowania Ruchem 50

16 Inne przedsięwzięcia Nakłady w latach 2007-2011 - 866 mln W tym środki własne 380 mln WPI 2007-2011 (projekt)

17 Pozostałe ważniejsze planowane inwestycje WPI 2007-2011 (projekt) Nazwa projektu Nakłady w latach planu mln zł Gdański Program Przeciwpowodziowy 119 Program budowy 1000 mieszkań komunalnych 32 Rozbudowa cmentarza Łostowice 12

18 Struktura wydatków w latach 2007-2011 na poszczególne dziedziny WPI 2007-2011 (projekt)

19 Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku Projekt realizowany przez Zakład Utylizacyjny sp. zo.o Nakłady w latach 2007-2011 - 220,8 mln W tym środki spółki 70,4 mln WPI 2007-2011 (projekt)

20 WPI w liczbach WPI 2007-2011 (projekt)

21 Podstawowe parametry finansowe: (w mln zł) Nakłady w latach planu:3 633  Środki własne budżetu miasta: 986  Dotacje i subwencje (w tym UE, BP):1 986  Finansowanie pozabudżetowe: 661 Inwestycje spółek : 704  Środki własne spółek 123  Środki z Funduszu Spójności 581 WPI 2007-2011 (projekt)

22 Wydatki majątkowe w latach 2007-2011 WPI 2007-2011 (projekt) W mln zł

23 WPI 2007-2011 (projekt) WPI –źródeła finansowania w latach 2007-2011 W mln zł

24 WPI 2007-2011 (projekt) WPI – struktura źródeł finansowania w latach 2007-2011 ( z projektami spółek)

25 Zestawienie porównawcze wydatków wg WPI 2006-2010 i WPI 2007-2011 WPI 2007-2011 (projekt) Nakłady w latach 2006 - 2010 [mln] Nakłady w latach 2007 - 2011 [mln] Wydatki majątkowe z WPI / Źródła finansowania planu 1 922 3 633 Własne środki 762986 Dotacje i subwencje 7771 986 Finansowanie pozabudżetowe 383661

26 Dziękuję za uwagę Marcin Szpak Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 26 czerwca 2006r.


Pobierz ppt "Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska na lata 2007-2011 – edycja IV (projekt)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google