Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapotrzebowanie na kwalifikacje językowe w opinii pracodawców prof. dr hab. Z. Hasińska dr K. Gilga dr K. Sipurzyńska-Rudnicka Akademia Ekonomiczna im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapotrzebowanie na kwalifikacje językowe w opinii pracodawców prof. dr hab. Z. Hasińska dr K. Gilga dr K. Sipurzyńska-Rudnicka Akademia Ekonomiczna im."— Zapis prezentacji:

1 Zapotrzebowanie na kwalifikacje językowe w opinii pracodawców prof. dr hab. Z. Hasińska dr K. Gilga dr K. Sipurzyńska-Rudnicka Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

2 Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej Stan i perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

3 PRZEDMIOT PROJEKTU Badania i analizy dotyczące stanu aktualnego i perspektyw rynku pracy aglomeracji wrocławskiej CEL GŁÓWNY BADAŃ dostosowanie oferty edukacyjno – szkoleniowej do potrzeb rynku pracy

4 ZESPOŁY I OBSZARY BADAWCZE Potrzeby kadrowe System edukacji Mobilność pracowników

5 GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ W OBSZARZE POTRZEBY KADROWE Przewidywania dotyczące stanu zatrudnienia Przewidywane przyjęcia i zwolnienia pracowników: –w ujęciu ilościowym, –w ujęciu jakościowym. Zatrudnienie absolwentów i jego uwarunkowania Potrzeby szkoleniowe zakładów pracy Oczekiwania kwalifikacyjne pracodawców

6 Przekroje badań Przekrój terytorialny: Aglomeracja wrocławska M. Wrocław (powiat grodzki) i następujące powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski Przekrój czasowy: 200420052006-2007 Kategorie badanych firm: Mikro (1-9 osób) Małe i średnie (10-249 osób) Duże (powyżej 249 osób) Grupy zawodowe: Grupy wielkie (kod 1-cyfrowy) Grupy elementarne (kod 4-cyfrowy)

7 Oczekiwania kwalifikacyjne pracodawców w aglomeracji wrocławskiej 1.Miejsca pracy trudne do obsadzenia w roku 2004 według elementarnych grup zawodów oraz przyczyn nieobsadzenia 2. Braki w kwalifikacjach pracowników reprezentujących określone grupy zawodowe

8 Miejsca pracy trudne do obsadzenia wg wielkich grup zawodowych w aglomeracji wrocławskiej w roku 2004

9 Miejsca pracy trudne do obsadzenia w aglomeracji wrocławskiej w roku 2004 według przyczyn ich nieobsadzenia Typ firm Główna przyczyna trudności w obsadzeniu miejsca pracy Brak kandydatów do pracy Nieodpowiedni e kwalifikacje kandydatów do pracy Zbyt wysokie oczekiwania kandydatów zakresie płacy i warunków pracy Inne Brak odp. Miejsca pracy trudne do obsadzenia ogółem liczba miejsc pracy trudnych do obsadzenia Duże2015301654 MŚP60129301338270 Mikro27895827156 Firmy ogółem 107233382181480 Duże w % ogółu wskazanych miejsc pracy trudnych do obsadzenia 37,027,85,60,029,6100 MŚP22,247,811,14,814,1100 mikro17,357,13,25,117,3100 Firmy ogółem 22,348,57,94,416,9100

10 Ranking kategorii braków w kwalifikacjach pracowników ze względu na liczbę dokonanych przy nich wskazań Lp.KATEGORIA BRAKÓWLiczba wskazań Odsetek wskazań 1Wiedza specjalistyczna28411,2 2Umiejętności specjalistyczne2309,1 3Staż pracy, doświadczenie zawodowe, przygotowanie praktyczne 2048,1 4Poziom wykształcenia1997,9 5Inne formalne uprawnienia1797,1 6Sumienność, dyscyplina, odpowiedzialność, solidność, rzetelność, punktualność 1576,2 7Kreatywność, operatywność, inicjatywa, samodzielność1305,1 8Pracowitość, chęć do pracy, zaangażowanie1285,1 9Umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość, asertywność) 1224,8 10Inne postawy wobec pracy1084,3 11Inne (w obszarze formalnych uprawnień)893,5 12Dyspozycyjność i elastyczność753,0

11 Ranking kategorii braków w kwalifikacjach pracowników ze względu na liczbę dokonanych przy nich wskazań c.d. Lp.KATEGORIA BRAKÓW W KWALIFIKACJACHLiczba wskazań Odsetek wskazań 13Inne (w obszarze umiejętności ogólne i specjalistyczne)692,7 14Dokładność, staranność, precyzja662,6 15Uczciwość632,5 16Inne (w obszarze wiedza ogólna i specjalistyczna)612,4 17Inne (w obszarze cechy osobowościowe)612,4 18Kultura osobista (życzliwość, takt, sympatyczność, umiejętność zachowania się), 592,3 19Znajomość języka obcego572,3 20Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem562,2 21Prawo jazdy532,1 22Obsługa komputera401,6 23Wygląd zewnętrzny i kondycja fizyczna220,9 24Wykształcenie w zawodzie130,5 Dokonane wskazania na powyższe kategorie ogółem2525100

12 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW RYNKU PRACY W ZAKRESIE PODWYŻSZANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH BEZROBOTNYCH (NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WROCŁAWIU)

13 Stopa ponownego zatrudnienia netto (S1) Liczba bezrobotnych, którzy w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu programu wyrejestrowani zostali z powodu podjęcia pracy S1 = -----------------------------------------------------x100% Ogólna liczba bezrobotnych, którzy program ukończyli Stopa ponownego zatrudnienia brutto (S2) Liczba bezrobotnych, którzy w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu programu wyrejestrowani zostali z różnych powodów S2 = ---------------------------------------------------------x100% Ogólna liczba bezrobotnych, którzy program ukończyli

14 Stopa ponownego zatrudnienia uczestników szkoleń indywidualnych i grupowych Typ szkolenia Liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenie Stopa ponownego zatrudnienia netto S1 W % Stopa ponownego zatrudnienia brutto S2 W % Ogółem szkolenia 549653,154,5 Szkolenia grupowe 534337,453,9 Szkolenia indywidualne 15361,475,2

15 Stopa ponownego zatrudnienia uczestników szkoleń zawodowych i miękkich Typ szkoleniaLiczba bezrobotnych skierowanych na szkolenie Stopa ponownego zatrudnienia netto S1 W % Stopa ponownego zatrudnienia brutto S2 W % Ogółem szkolenia 549638,154,5 Szkolenia zawodowe 329443,558,3 Szkolenia tzw. mi ę kkie 220230,048,8

16 Ranking szkoleń z blokiem językowym Temat szkolenia Liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenie Stopa ponownego zatrudnienia netto S1 W % Stopa ponownego zatrudnienia brutto S2 W % Spawanie stali węglowych metodą MAG (135 W01) i metodą E(111 W01) z umiejętnością czytania rysunków technicznych i znajomością podstaw języka angielskiego lub niemieckiego 407585 Przedstawiciel handlowy z blokiem językowym 296290 Kompleksowa obsługa biura z blokiem językowym (sekretariat, księgowość, kadry i płace) + praktyka 6-tygodniowa u pracodawcy 645567 Asystent menedżera ds. mediów i reklamy w specjalnościach projektant komunikacji w mediach oraz projektant reklamy z minimum dwumiesięczną praktyką, w zakładach pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy) i blokiem językowym-język angielski 355474

17 Ranking szkoleń z blokiem językowym c.d. Temat szkolenia Liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenie Stopa ponownego zatrudnienia netto S1 W % Stopa ponownego zatrudnienia brutto S2 W % Specjalista ds. promocji i sprzedaży produktu z obsługa komputera, kas fiskalnych oraz blokiem językowym. WORK SHOP - zajęcia praktyczne 265073 Spedytor - logistyk z 2-tygodniowa praktyka u pracodawcy oraz blokiem językowym 345074 Asystent ds. obsługi klienta w punkcie sprzedaży detalicznej i hurtowej z fakturowaniem, obsługa komputera, kasy fiskalne + blok językowy 294862 Kompleksowa obsługa biura z blokiem językowym (sekretariat, księgowość, kadry i płace) 234865 Spedytor-logistyk z obsługą komputera, znajomością programu użytkowego CELINA, blokiem językowym oraz 4-tygodniową praktyką u pracodawcy 164450

18 Ranking szkoleń z blokiem językowym c.d. Temat szkolenia Liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenie Stopa ponownego zatrudnienia netto S1 W % Stopa ponownego zatrudnienia brutto S2 W % Prowadzenie recepcji z elementami zarządzania hotelem pensjonatem z miesięczną praktyką w hotelu (w pełnym wymiarze czasu pracy) + język Angielski 194253 Sekretarka-asystentka szefa z 2-miesięczną praktyką, zawodową u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy) i blokiem językowym 204060 Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia księgowości (z kadrami) i pomocą publiczną w małej firmie z elementami pracy w biurze rachunkowym z 2-miesięczną praktyką w biurze rachunkowym (w pełnym wymiarze czasu pracy) i blokiem językowym 204065 Asystent ds. obsługi klienta w punkcie sprzedaży detalicznej i hurtowej ze znajomością obsługi komputera,kas fiskalnych, fakturowaniem oraz blokiem językowym i praktyką 6-tygodniową u pracodawcy 1436

19 Ranking szkoleń z blokiem językowym c.d. Temat szkolenia Liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenie Stopa ponownego zatrudnienia netto S1 W % Stopa ponownego zatrudnienia brutto S2 W % Projektant medialny w specjalnościach: doradca medialny, operator DTP, technik medialny w środowisku Mac OS z blokiem językowym + 2- miesięczna praktyka w zakładzie pracy 383468 Mikroprzedsiębiorca-menadżer na rynku krajowym i unii Europejskiej z blokiem językowym + certyfikat EBC*L 362853 Asystent ds. promocji, mikroprzedsiębiorca z blokiem językowym 1002751 Florystyka z przedsiębiorczością i obsługą kas fiskalnych, znajomością technik sprzedaży, blokiem językowym i 4-tygodniową praktyką u pracodawcy lub w postaci warsztatów 362239 Jak założyć i prowadzić własną firmę z blokiem językowym 12825

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zapotrzebowanie na kwalifikacje językowe w opinii pracodawców prof. dr hab. Z. Hasińska dr K. Gilga dr K. Sipurzyńska-Rudnicka Akademia Ekonomiczna im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google