Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadleśnictwo Kielce. Rys historyczny Nadleśnictwo Kielce w obecnych granicach działa od 2007 roku. W zbliżonych do obecnych granic zostało utworzone w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadleśnictwo Kielce. Rys historyczny Nadleśnictwo Kielce w obecnych granicach działa od 2007 roku. W zbliżonych do obecnych granic zostało utworzone w."— Zapis prezentacji:

1 Nadleśnictwo Kielce

2 Rys historyczny Nadleśnictwo Kielce w obecnych granicach działa od 2007 roku. W zbliżonych do obecnych granic zostało utworzone w 1918 roku. · W roku 1923 Nadleśnictwo uległo pierwszemu podziałowi, odłączono 4 tys. ha obejmujących dzisiejszy Obręb Snochowice. Na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 1 grudnia 1930 r. wyłączono z Nadleśnictwa południowe kompleksy leśne i utworzono Nadleśnictwo Dyminy o powierzchni około 6 169 ha, a do Nadleśnictwa Kielce przyłączono uroczyska Bobrza i Cisowa Góra z Nadleśnictwa Samsonów. · W roku 1945 na mocy dekretu PKWN do ówczesnego Nadleśnictwa Kielce przyłączono lasy byłej własności prywatnej w ilości 558 ha. · Z dniem 1 stycznia 1971 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora O.Z.L.P. w Radomiu zlikwidowano Nadleśnictwo Dyminy jako samodzielną jednostkę ALP i utworzono Obręb Dyminy w ramach Nadleśnictwa Kielce. · Z dniem 1 stycznia 1973 roku przyłączone zostały tereny b. Nadleśnictwa Snochowice do Nadleśnictwa Kielce. ·

3 - Z dniem 1 stycznia 1976 r. na podstawie Zarządzenia Nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15.11.1975 r. po likwidacji Nadleśnictwa Zagnańsk, tereny tego Nadleśnictwa zostały włączone do Nadleśnictwa Kielce. · Z dniem 1 stycznia 1973 roku przyłączone zostały tereny b. Nadleśnictwa Snochowice do Nadleśnictwa Kielce. · Z dniem 1 stycznia 1976 r. na podstawie Zarządzenia Nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15.11.1975 r. po likwidacji Nadleśnictwa Zagnańsk, tereny tego Nadleśnictwa zostały włączone do Nadleśnictwa Kielce. · Z dniem 1 lipca 1983 r. w związku z utworzeniem Nadleśnictwa Zagnańsk odłączono obręby leśne Samsonów i Zagnańsk, natomiast przyłączono z Nadleśnictwa Łagów Leśnictwa Marzysz i Niestachów. · Z dniem 01.01.1987 r. przyłączono do Nadleśnictwa Kielce Leśnictwo Radomice z Nadleśnictwa Łagów. · Z dniem 1.01.1993 r. w związku z utworzeniem Nadleśnictwa Daleszyce odłączono Obręb Marzysz. · W 2003 r. w związku z likwidacją Nadleśnictwa Daleszyce dołączono obręb Marzysz i odłączono obręb Snochowice · Z dniem 1.01.2007 r. w związku z utworzeniem Nadleśnictwa Daleszyce odłączono Obręb Marzysz. i dołączono obręb Snochowice.

4 Położenie Nadleśnictwa Kielce Nadleśnictwo Kielce podzielone jest na 12 leśnictw. Nasza miejscowość leży w leśnictwie Podzamcze. Nadzór nad nim sprawuje leśniczy p. Andrzej Kot, pomaga mu podleśniczy. Do zadań leśniczego należy:  sprawowanie nadzoru nad sadzeniem lasu,  zakładanie upraw leśnych „ szkółek”  ochrona lasu przed niszczycielską działalnością człowieka np. nielegalny wyrąb drzew, kłusownictwo  obserwowanie stanu zdrowotnego lasu – prognozowanie wystąpienia szkodników

5 Lasy nadleśnictwa Nasze lasy mają typową warstwową budowę. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką innych gatunków drzew np. brzoza, dąb, świerk, modrzew. Bogate jest runo i podszyt. Las najpiękniej wygląda wiosną, kiedy kwitną kobierce przylaszczek, zawilców, konwalii i pierwiosnków.

6 Walory przyrodnicze nadleśnictwa Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy W pobliżu naszej miejscowości znajdują się tereny cenne pod względem przyrodniczym, które zostały objęte różnymi formami ochrony. Są to: Chęcińsko – Kielecki Park krajobrazowy, Obszar Natura 2000 - Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie, pomnik przyrody – Jaskinia Piekło, rezerwaty przyrody nieożywionej – Góra Miedzianka, Jaskinia Raj, Góra Zelejowa, Góra Rzepka oraz rezerwat przyrody ożywionej (leśny) - Milechowy.

7 W lasach występują różne gatunki zwierząt, wśród nich gatunki łowne oraz objęte ochroną. Ssaki wiewiórka sarna z koźlęciem dzik bóbr

8 Ptaki sowa uszatka bażant myszołów dzięcioł czarny

9 Gady żmija zygzakowata padalec zaskroniec

10 Bibliografia Wikipedia Prezentacje wykonały - uczennice klasy piątej Ola Kot Nikola Krajewska Weronika Kołkiewicz SP. im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach ul. Kielecka 20 26-060 Chęciny Kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej Na terenie Nadleśnictwa Kielce znajduje się jedna z nielicznych szkół w Polsce - Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku


Pobierz ppt "Nadleśnictwo Kielce. Rys historyczny Nadleśnictwo Kielce w obecnych granicach działa od 2007 roku. W zbliżonych do obecnych granic zostało utworzone w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google