Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo w Programie Leader od kuchni na przykładzie IRD Duhallow Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo w Programie Leader od kuchni na przykładzie IRD Duhallow Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo w Programie Leader od kuchni na przykładzie IRD Duhallow Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki

2 STRATEGIA IRD DUHALLOW – Leader+ Zasoby naturalne i kultura Ekonomiczne Kulturowe Naturalne Ludzkie Aktywny wypoczynek Ekoturystyka Edukacja przyrodnicza Odnowa wsi Rozwój społeczności Gospodarka społeczna Edukacja szkolenia Sieciowanie Technologia rzemiosło Tradycja Sztuka Tożsamość Nowe miejsca pracy Dywersyfikacja Nowe usługi Nowe produkty spożywcze Ożywione obszary wiejskie Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów Wspieranie tworzenia dziedzictwa Rozwój możliwości wędkowania Świadomość ekologiczna Promocja turystyki pieszej Zarządzanie dziedzictwem Ochrona i odbudowa Trwały wzrost gospodarczy Pomoc techniczna Inwestycje Pomoc w rekrutacji Rozwój produktów Sieciowanie Wsparcie kreatywności Wsparcie centrów kultury Społeczne programy kulturalne Wsparcie rękodzielnictwa Szkolenia Marketing i promocja Badania i dokumentacja Poprawa jakości życia Rozwój gospodarki społecznej Poprawa dostępności usług Współpraca międzynarodowa Możliwości kształcenia Kontakty Poprawa umiejętności społecznych

3 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki POCZĄTKOWA STRUKTURA IRD DUHALLOW Rada Partnerstwa – 20 reprezentantów Grupy doradcze/konsultacyjne Menedżer3 koordynatorów1 pracownik administracyjny TurystykaPrzedsiębiorczość (wspólna dla 2 LAGów) Rolnictwo Rada myślała, że pełni funkcję menedżera ! Źle dobrane grupy pod względem osobowości Brak integracji Niesprecyzowane funkcje grup doradczych i grup tematycznych

4 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki OBECNA STRUCTURA IRD DUHALLOW Reprezentacja społeczności RADA IRD DUHALLOW 90 członków - 24 osoby Partnerzy Sektor Społeczni Biznesu Organizacje Agendy Lokalne Rządowe Ocena wniosków (przed udzieleniem dofinansowania) Ocena projektów (po udzieleniu dofinansowania) Finanse Planowanie Sieć przedsiębiorstw Rolnictwo MAŁE GOSPODARSTWA POLITYKA BYDŁO I OWCE ŚRODOWISKO Przedsiębiorczość Równość szans Kobiety i opieka nad dziećmi Gospodarka społeczna Młodzież i edukacja Rozwój społeczeństwa MŁODZIEŻ NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIE MIGRANCI I UCHODŹCY ODNOWA WSI GEOGRAFIA WSPIERANIE SIEROT OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNI KOBIETY OSOBY STARSZE SAMOTNI RODZICE Zatrudnienie i szkolenia

5 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zasady reprezentacji  Członkowie Rady są delegowani przez społeczność i wybierani w wyborach  Członkowie Rady reprezentują 5 grup członków partnerstwa (fora społeczne – geograficzne, agendy rządowe, biznes, grupy tematyczne, partnerzy społeczni)  25% składu Rady musi się zmieniać w ciągu 2 lat  Reprezentacja kobiet w radzie docelowo musi osiągnąć pułap 40% (na rok 2003 IRD wyznaczyło sobie za cel - 30%)  Reprezentacja grup docelowych w Radzie i na wszystkich szczeblach organizacji wymagana

6 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zarządzanie operacyjne IRD Duhallow Ltd.  1- osobowy zarząd – menedżer  Zatrudnienie łącznie 18 osób - w tym 4,6 etatu finansuje Leader, reszta z pozostałych programów  Spośród zatrudnionych osób 3 są kompetentne do prowadzenia badań i analiz, dodatkowo czasowo zatrudnia się studentów do realizacji badań ankietowych, itp.  koszty administracyjne – max. 15 % budżetu LAG (co miesiąc, po zatwierdzeniu raportu przez Radę IRD przeksięgowuje środki z konta głównego na bieżące)  2,5 % kosztów administracyjnych decyzją Rady odkłada się na „ciężkie czasy”

7 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Zadania personelu IRD Duhallow animacja społeczności, budowanie potencjału pomoc w przygotowaniu wniosków wskazanie źródła finansowania projektów nie objętych Leaderem ewaluacja wniosków (sprawdzenie zgodności z zasadami programu) – 2 tyg. rekomendowanie projektów na posiedzenia Rady rozmowy z bankami – promesa kredytowa rozliczanie projektów (kontraktowanie środków, dokonywanie płatności, przygotowywanie raportów na Radę) pozyskiwanie funduszy monitoring realizacji strategii organizacja szkoleń marketing i promocja IRD Duhallow

8 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Proces zatwierdzania projektów  Złożenie wniosku  Potwierdzenie przyjęcia  Ocena wniosku, rekomendacja  Akceptacja Rady (około 10-30 projektów jest ocenianych w ciągu 1 spotkania Rady)  Zawarcie umowy (w ciągu 2 lat IRD Duhallow przyznało ok. 100 grantów – większość otrzymuje akceptację)  Realizacja projektu  Ewaluacja porealizacyjna projektu  Dokonanie płatności (częściowo w trakcie realizacji projektu – wnioskodawca przedstawia oryginalne faktury – IRD stawia na nich pieczęć, dokonuje refundacji)

9 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Promocja IRD Duhallow  wydawanie i dystrybucja IRD Duhallow Community News  szkolenia, spotkania z przedstawicielami społeczności  współpraca z mediami lokalnymi  współpraca z innymi LAGami  współpraca międzynarodowa  publikacje: broszury, ulotki  przejrzystość: publikacja sprawozdań finansowych i merytorycznych

10 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Jak wygląda sukces IRD Duhallow? Budynek sfinansowany w ramach Leadera Śpiew tradycyjny Wielopokoleni -owe tradycje muzyczne Nauka tradycyjnego tańca Storyteller Nie widać kuchni – domowe ciasto Goście z Polski/Finlandii i innych krajów


Pobierz ppt "Partnerstwo w Programie Leader od kuchni na przykładzie IRD Duhallow Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google