Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

90 lat Zak ? aduGeomatykii Gospodarki Przestrzennej ZILiM, ZM,SZGLiF, ZGL,ZGiFL,ZSIPiGL, ZGiGP 90 lat Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "90 lat Zak ? aduGeomatykii Gospodarki Przestrzennej ZILiM, ZM,SZGLiF, ZGL,ZGiFL,ZSIPiGL, ZGiGP 90 lat Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra."— Zapis prezentacji:

1 90 lat Zak ? aduGeomatykii Gospodarki Przestrzennej ZILiM, ZM,SZGLiF, ZGL,ZGiFL,ZSIPiGL, ZGiGP 90 lat Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie Heronim Olenderek, Dariusz Korpetta Rogów, 14-15 września 2010 roku

2 1920Zakład Inżynierii Leśnej i Geodezji 1956 1967 1970 1977 Katedra Inżynierii Leśnej Zakład Inżynierii Leśnej Zakład Miernictwa Samodzielny Zakład Geodezji Leśnej i Fotogrametrii Instytut Organizacji Gospodarstwa Leśnego Zespół Geodezji Leśnej Instytut Organizacji Gospodarstwa Leśnego Zakład Geodezji i Fotogrametrii Leśnej

3 1982 1994 2000 2010 Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Zakład Geodezji i Fotogrametrii Leśnej Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej Zawsze na WYDZIALE LEŚNYM SGGW

4 Marceli Marcichowski Stefan Biedrzycki Witold Wierzbicki Stanisław Jachimowski Zbigniew Łabęcki, pracował od 1930 (1945-1975) Heronim Olenderek, pracuje od 1963 (1975-2002) Grażyna Kamińska, pracuje od 1979 (2003 do dzisiaj)

5 Pracowali: Czesław Baczewski (1949-1979) Jan Kieś (1945-1983) Stanisław Dmochowski (1959-1963) Wiesław Kosiński (1957-1979) Edward Piekarski (1961-2004) i inni (19 osób)

6 miernictwo – geodezja – geomatyka

7

8

9 Rozwój dyscypliny determinowały: zmiany w rozumieniu funkcji lasu rozwój techniki i technologii

10 Metody zbierania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem lasów różnej własności, parków zabytkowych a także szeroko rozumianego krajobrazu

11 Obszary badań w przestrzeni: geometrycznej przyrodniczej ekonomicznej (katastralnej)

12 Właściwości techniczne i ekonomiczne lądowych komunikacji leśnych Habilitacje: 1938 Stanisław Jachimowski Powierzchniowa sieć ciągów azymutalnych dla różnych obszarów leśnych 1974 Wiesław Kosiński Metody inwentaryzacji drzew przy użyciu tachimetru BRT-006 Metodologiczne podstawy wykorzystania fotointerpretacji do modelowania systemowego w drzewostanach Fotogrametryczna metoda oceny stanu i zmian wysokościowej struktury warstwy koron w drzewostanach 1984 Heronim Olenderek 1985 Jerzy Mozgawa 2005 Krzysztof Będkowski

13 Wiesław Kosiński – Sposób zwiększania dokładności wyników pomiaru osnów poligonowych przy zastosowaniu długich boków i instrumentu typu Redta (promotor prof. Z. Łabęcki, 1968) Edward Piekarski – Badanie użyteczności stereoskopowych metod fotogrametrycznych do określania wysokości drzew i drzewostanów na terenach górzystych (promotor doc. S. Dmochowski, 1970) Heronim Olenderek – Zastosowanie dalmierza BRT 006 do określania niektórych wymiarów drzewa stojącego (promotor prof. Z. Łabęcki, 1971) Jerzy Mozgawa – Próba wykorzystania światła spolaryzowanego w przyrządzie do wyznaczania przekrojów terenu (promotor prof. Z. Łabęcki 1973) Dariusz Korpetta – Zastosowanie dalmierza elektrooptycznego EOT 2000 do budowy numerycznego modelu terenu w warunkach leśnych (promotor prof. H. Olenderek, 1989) Krzysztof Będkowski – Zastosowanie numerycznej analizy zdjęć lotniczych w statystycznej metodzie taksacji lasu (promotor prof. H. Olenderek, 1989) Doktoraty:

14 Grażyna Kamińska – Rastrowy model danych w badaniach struktury przestrzennej kompleksów leśnych (promotor prof. H. Olenderek, 1996) Roman Michalak – Metody integracji wieloźródłowych i diachronicznych danych inwentaryzacyjnych w systemie informacji przestrzennej dla leśnego, częściowego rezerwatu przyrody (promotor prof. H. Olenderek, 1996) Krzysztof Kosiński – Metody analizy zmian przestrzennych terenów leśnych w Sudetach Zachodnich z zastosowaniem techniki interpretacji (promotor prof. J. Mozgawa, 1999) Tomasz Olenderek – Ocena leśnych map obrazowych (promotor prof. J. Mozgawa, 2000) Włodzimierz Karaszkiewicz – Numeryczna metoda badania zmian terenów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych (promotor prof. H. Olenderek, 2001) Wiktor Tracz – Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi (promotor prof. J. Mozgawa, 2003)

15 Joanna Adamczyk – System informacji przestrzennej dla rezerwatów biosfery (promotor prof. J. Mozgawa, 2003) Jarosław Krawczyk – Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w analizie występowania pożarów lasów na obszarze nadleśnictwa (promotor prof. H. Olenderek, 2004) Ewelina Grzegorzewicz – Zmiany dendrologiczno-przestrzenne w wybranych parkach zabytkowych (promotor prof. H. Olenderek, 2005) Zdzisława Widawska – Lasy prywatne w katastrze wielozadaniowym (promotor prof. H. Olenderek, 2007) Maciej Dawidziuk – Mapa numeryczna jako narzędzie badania zmian obszarów leśnych (promotor prof. H. Olenderek, 2007) Hubert Norman – Mapy obrazowe w systemie monitoringu obszarów pohuraganowych Puszczy Piskiej (promotor prof. J. Mozgawa, 2008) Michał Brach – Kombinowana metoda inwentaryzacji terenów zadrzewionych (promotor prof. H. Olenderek, 2008)

16 Dydaktyka na kierunkach: leśnictwo gospodarka przestrzenna ochrona środowiska architektura krajobrazu turystyka i rekreacja informatyka technika rolnicza i leśna

17 Pierwsi uczestnicy fakultatywnych zajęć z SIP na Wydziale Leśnym SGGW (1992)

18 Prace dyplomowe: 1 – przed II wojną światową 100 – do 1970 roku 654 – do 2009 roku 100 prac - Studium podyplomowe „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody”

19 Prezentacja pracowników: 2 - profesorów tytularnych, 1 - doktor habilitowany prof. SGGW, 7 - doktorów 1 - magister inżynier 5000 godzin rocznie


Pobierz ppt "90 lat Zak ? aduGeomatykii Gospodarki Przestrzennej ZILiM, ZM,SZGLiF, ZGL,ZGiFL,ZSIPiGL, ZGiGP 90 lat Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google