Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji położenia przestrzennego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji położenia przestrzennego,"— Zapis prezentacji:

1 1 Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji położenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP Podstawą modelu d.p. jest wybór podstawowych elementów geometrycznych stosowanych do reprezentacji przestrzennej obiektów. Wg. kryterium liczby wymiarów mamy następujące elementy geometryczne: 0-D wymiarowe – punkt 1-D wymiarowe – linia 2-D wymiarowe – obszar (płaski) 3-D wymiarowe – bryła (przestrzenna)

2 2 Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych Stosuje się dwa modele graficznej reprezentacji: wektorowy rastrowy Uporządkowane zbiory współrzędnych = punktów Macierzowo zorganizowane zbiory pikseli

3 3 Prosty model wektorowy każdy obiekt jest traktowany jako byt samodzielny elementy geometryczne: punkty, linie i powierzchnie położenie i kształt są definiowane przez uporządkowany zbiór współrzędnych A(x 0,y 0 ) B(x 1,y 1,x 2,y 2,…,x n,y n ) C(x 1,y 1,x 2,y 2,…,x n,y n, x 1,y 1 )

4 4 Prosty model wektorowy występują trudności z zapisem obiektów złożonych np. budynek z dziedzińcem wewnętrznym

5 5 Prosty model wektorowy występują trudności z zapisem obiektów złożonych Stosuje się dodatkowe połączenie granicy zewnętrznej z wewnętrzną

6 6 Prosty model wektorowy występują trudności z zapisem obiektów złożonych 1 23 4 5 6 78 Z(1,2,3,5,6,7,8,5,3,4,1) Zasada: punkty są porządkowane w takiej kolejności, aby kolejności aby obiekt (obszar) był zawsze zawsze po tej samej stronie licząc od odcinków granicznych

7 7 Prosty model wektorowy nazywany jest modelem spaghetti (brak przestrzennych relacji) jeśli dwa obiekty się stykają (np. działki) to te same punkty (współrzędne) są zapisywane w każdym obiekcie osobno związki przestrzenne trzeba ustalać na drodze analiz (np. sąsiednie działki nie wiedza o tym że sąsiadują)

8 8 Topologiczny model wektorowy oprócz informacji o położeniu i kształcie zawiera dodatkowo informacje o przestrzennych relacjach miedzy obiektami są trzy rodzaje elementów topologicznych: węzły, linie graniczne, obszary (0D,1D,2D) płaszczyzna jest podzielona liniami L1,L2,.. na obszary P1,P2,.. oraz na obszar P0 – zewnętrzny dla pozostałych

9 9 Topologiczny model wektorowy Węzeł: specjalny typ obiektów punktowych – występuje na końcach linii, w punktach przecięcia dwóch lub więcej linii. Linia: ciąg punktów, ma początek i koniec w węźle linie przecinają się tylko w węzłach pomiędzy węzłami są punkty pośrednie (wierzchołki linii/punkty załamania) linia jest skierowana, ma przypisane obszary po lewej i prawej stronie.

10 10 Topologiczny model wektorowy Przypisywanie relacji może być odniesione do elementów 0D,1D, 2D – przykład dla 1D

11 11 Topologiczny model wektorowy danym topologicznym towarzyszą dane geometryczne wykaz wsp. węzłówi punktów pośrednich linii

12 12 Topologiczny model wektorowy Nie występuje redundancja danych geometrycznych (jeden wykaz współrzędnych) Ułatwia zachowanie relacji przestrzennych podczas wprowadzania danych Daje wiedzę o: liniach i punktach węzłowych tworzących granice danego obszaru, jakie linie rozpoczynają się lub kończą w węźle, z jakimi obszarami graniczy dany obszar, co ułatwia analizy przestrzenne

13 13 podsumowanie… W GIS stosuje się dwa modele reprezentacji danych przestrzennych 1. rastrowy 2. wektorowy Modele wektorowe Model prosty Model topologiczny

14 14 Model rastrowy (gridowy/komórkowy) Dane o obiektach świata rzeczywistego przechowywane są w postaci regularnych elementów powierzchniowych zwanych pikselami (pixel od picture element). Model rastrowy ma cechy obrazu cyfrowego przy czym wartości pikseli mają określone znaczenie tematyczne – dlatego poprawniej jest mówić o modelu GRIDOWYM lepiej KOMÓRKOWYM Dla podkreślenia różnicy w stosunku do obrazu cyfrowego najmniejszy element grid-a nazywa się komórką (a nie pikselem) Złożony jest z wierszy i kolumn o określonych rozmiarach, elementy oznacza się jak w macierzy ale obok indeksów macierzowych komórki mają przypisane współrzędne terenowe ( poprzez tzw. georeferencje)

15 15 Obraz cyfrowy złożony z pikseli, wartość piksela = jasność (szeroki przedział, np..0-255) GRID, złożony z komórek, wartość komórki = atrybut tematyczny (krótszy przedział, np..1- 4) RASTER – obraz cyfrowyRASTER TEAMTYCZNY – GRID

16 16 Obraz cyfrowy złożony z pikseli, wartość piksela = jasność (szeroki przedział, np..0-255) GRID, złożony z komórek, wartość komórki = atrybut tematyczny (krótszy przedział, np..1- 4) RASTER – obraz cyfrowyRASTER TEAMTYCZNY – GRID Pole zdrenowane Pole nie zdrenowane Las

17 17 obraz zarejestrowany (nie pytaj o obiekty) obraz sklasyfikowany (znak odpowiada klasie obiektów) Źródło: A. Głażewski raster zarejestrowany (nie pytaj o obiekty) raster sklasyfikowany (znak odpowiada klasie obiektów)

18 18 Model gridowy Ograniczona do rozmiarów komórki rozdzielczość danych przestrzennych Dla każdego atrybutu trzeba budować osobny grid (warstwę) co zwiększa objętość danych Łatwość prowadzenia analiz przestrzennych

19 19 Model wektorowy a gridowy Wektorowy Możliwość zapisu źródłowych współrzędnych Mała objętość danych, możliwość przechowywania w DBMS Skomplikowane i ograniczone analizy przestrzenne Gridowy Dokładność danych ogranicza rozmiar komórki grid-a Duża objętość danych Proste i nieograniczone analizy przestrzenne

20 20 Model wektorowy a gridowy Dobre rozwiązanie Przechowywanie danych w modelu wektorowym Generowanie modelu gridowego tylko na potrzeby analiz przestrzennych

21 21 Po skanowaniu …

22 22 Raster czy grid ?

23 23 Obiekty proste są reprezentowane za pomocą jednego z elementów geometrycznych tj. albo 0-D, albo1-D, albo2-D, wtedy mamy: obiekty punktowe (np. punkt osnowy geodezyjnej obiekty liniowe (np. ogrodzenie, linia wysokiego napięcia) obiekty powierzchniowe (np. działka, budynek na mapie topograficznej) Obiekty złożone (kompleksowe) są reprezentowane przez kombinację obiektów prostych, np. budynek na mapie zasadniczej Obiekty ciągłe – występują na całym obszarze danego SIP, np. numeryczny model terenu

24 24 Metody pozyskiwania danych przestrzennych postać- pomiar bezpośredni (tachimetry elektroniczne) wektorowa- wykorzystanie istniejących materiałów kartograficznych -digitalizacja z wykorzystaniem digitalizatora (ręczna, strumieniowa) - wektoryzacja ekranowa zeskanowanych map (ręczna, pólautomatyczna) - metody fotogrametryczne: stereo, mono (na ortofotomapie) - konwersja raster-wektor postać- skanowanie map rastrowa- skanowanie zdjęć lotniczych - obrazy skanerowe - obrazy satelitarne - konwersja wektor - raster


Pobierz ppt "1 Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji położenia przestrzennego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google