Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik architektury krajobrazu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik architektury krajobrazu"— Zapis prezentacji:

1 Technik architektury krajobrazu

2 Perspektywy Polak żyjący w XXI wieku dba o otoczenie.
Modne jest zlecać fachowcom urządzenie domu, ogrodu. Zieleń przed wejściem do domu, budynku jest wizytówką mieszkańców lub firmy. Trawa, krzewy i drzewa cały czas rosną- trzeba je zatem nieustannie pielęgnować.

3 Przydatne zdolności umiejętność organizacji pracy własnej lub zespołu,
wyobraźnia przestrzenna, dobra pamięć, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista i miła aparycja.

4 Wymagania zawodowe systematyczność i dokładność;
zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska; uzdolnienia plastyczne; odporność na zmienne warunki pracy; sprawność ruchowa; rozróżnianie barw; wyobraźnia przestrzenna.

5 Co robi technik architektury krajobrazu?
urządza i pielęgnuje tereny zieleni i zadrzewień; projektuje elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych; pielęgnuje i konserwuje istniejące i nowo projektowane elementów architektury krajobrazu; prowadzi uproszczoną rachunkowość, sporządza kosztorysy oraz stosuje zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

6 Zajęcia w szkolnych pracowniach:
Szkoła kształcąca w zawodzie technik architektury krajobrazu powinna posiadać pracownie: pracownię techniczną; pracownię przyrodniczą; pracownię kształtowania krajobrazu; pracownię ekonomiczną.

7 Modułowy program nauczania
dla zawodu technik architektury krajobrazu zawiera jeden moduł ogólnozawodowy Obiekty architektury krajobrazu i pięć modułów zawodowych: Podstawy projektowania architektury krajobrazu. Technologia produkcji i uprawy roślin stosowanych w kształtowaniu krajobrazu. Mechanizacja prac związanych z kształtowaniem krajobrazu. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Praktyka zawodowa.

8 Wybrane cele kształcenia
Uczeń powinien umieć: określać aktualny stan środowiska, stosować zasady ochrony środowiska, klasyfikować grunty, określać ich właściwości, korzystać z map i planów, wykonywać pomiary geodezyjne w terenie, przestrzegać przepisów prawa budowlanego, rozróżniać style sztuki ogrodowej, wykonać makiety i modele prezentujące obiekty architektury krajobrazu, wykonać inwentaryzację terenu, wykonać projekty konserwatorskie zieleni, wykonywać dekoracje z wykorzystaniem roślin.

9 Miejsca pracy Absolwent może być zatrudniony w:
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu; przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. lub prowadzić działalność gospodarczą w zakresie architektury krajobrazu.

10 Zawody pokrewne ogrodnik, producent warzyw, producent kwiatów, leśnik,
rolnik, ogrodnik, producent warzyw, producent kwiatów, leśnik,

11 Co dalej? Kształcenie wyższe
Studia na kierunku: Inżynieria środowiska, Geodezja i Kartografia, Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu.

12 ludzi do ich pielęgnacji.
Zawód z przyszłością  Człowiek nie potrafi sam wyprodukować tlenu, zatem potrzebuje roślin i terenów zielonych oraz ludzi do ich pielęgnacji.

13 Dziękuję za uwagę Mariola Kozak


Pobierz ppt "Technik architektury krajobrazu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google