Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny „Ciekawi świata – islam”. Poznajcie ludzi ciekawych świata. Ja nazywam się Krzysztof Poleszak. Po lewej jest Cezary Siurek i Adam Brodacz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny „Ciekawi świata – islam”. Poznajcie ludzi ciekawych świata. Ja nazywam się Krzysztof Poleszak. Po lewej jest Cezary Siurek i Adam Brodacz,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny „Ciekawi świata – islam”

2 Poznajcie ludzi ciekawych świata. Ja nazywam się Krzysztof Poleszak. Po lewej jest Cezary Siurek i Adam Brodacz, a po prawej Dominik Śmiech.

3 Od marca do kwietnia realizowaliśmy projekt „Ciekawi świata – islam”. Zobaczcie, jak wyglądała nasza praca. Oto cztery etapy działań.

4 Planowanie Podsumowani e Prezentacja Realizacja

5 Planowanie Wybraliśmy projekt edukacyjny „Ciekawi świata – islam”, ponieważ chcieliśmy zerwać ze stereotypami i dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy świat islamu. 7 marca 2014 r.

6 Zrobiliśmy burzę mózgów i pojawiły się pomysły na konkretne działania.

7 Podzieliliśmy się na dwa zespoły wg zainteresowań. Pierwszy (Dominik i Adam) miał przygotować o podbojach Arabów, zasadach islamu, Mahomecie, piśmie arabskim, osiągnięciach naukowych i kulturowych. Zadaniem drugiego (Cezary i ja) było opracowanie wiadomości o obyczajowości (np. kuchnia, ubiór, status społeczny kobiet i mężczyzn).

8 Termin realizacji: marzec 2014 r. Zadania: podpisanie deklaracji wyboru tematu projektu, zapoznanie z celami, harmonogramem, terminami konsultacji, kryteriami oceny, zaplanowanie podzia ł u zada ń, podpisanie kontraktu mi ę dzy opiekunem i uczniami Planowanie zasad wspó ł pracy Termin realizacji: marzec 2014 r. Zadania: szukanie informacji do przydzielonych zagadnie ń, selekcja i hierarchizacja zebranych materia ł ów, porz ą dkowanie wiadomo ś ci Wyszukiwanie i zbieranie informacji z ró ż nych ź róde ł Termin realizacji: kwiecie ń 2014 r. Zadania: wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem TIK Nasze działania zostały ujęte w harmonogramie

9 Termin realizacji: kwiecie ń 2014 r. Zadania: przeprowadzenie lekcji historii dla klas I i II, anga ż owanie uczniów do aktywnego udzia ł u w zaj ę ciach poprzez przygotowane ć wiczenia Realizacja lekcji „Ciekawi ś wiata – islam” Termin realizacji: kwiecie ń 2014 r. Zadania: ocena pracy uczniów wg ustalonych kryteriów, przygotowanie sprawozdania Podsumowanie i ocena projektu Termin realizacji: maj 2014 r. Zadania: prezentacja projektu edukacyjnego Szkolny Festiwal Projektów

10 Realizacja Praca nad projektem przebiegała zgodnie z harmonogramem. Zanim przystąpiliśmy do wyszukiwania informacji opiekun projektu – p. Agnieszka Chomicka przypomniała nam zasady Szkolnego Kodeksu 2.0. 21 marca – 4 kwietnia 2014 r.

11 Zbieraliśmy wiadomości w zasobach biblioteki szkolnej i Internecie. Korzystaliśmy m.in. ze stron: www.arabia.pl, www.islam.org.pl, www.muzulmanie.com, www.wikipedia.pl. Następnie dokonaliśmy selekcji materiału i przygotowaliśmy prezentację za pomocą TIK.

12 Prezentacja multimedialna nie stanowiłaproblemu, ponieważ wiele razy każdy z nas wykonywał taką pracę. Staraliśmy się, by była ona treściwa i zawierała ciekawe informacje. Poza tym chcieliśmy, by zachęcała uczniów do aktywnego odbioru. Na tym etapie okazało się, że co cztery głowy to nie jedna. Wszystkie nasze pomysły przedyskutowaliśmy i wybraliśmy najlepsze.

13 Prezentacja Publiczna prezentacja naszego projektu miała formę lekcji historii, podczas której wcieliliśmy się w rolę nauczycieli. Na zajęciach z I i II klasami zastosowaliśmy przygotowane materiały: prezentację multimedialną i ćwiczenia aktywizujące (krzyżówka, zadania matematyczne, pismo arabskie, degustacja suszonych owoców). 11 i 16 kwietnia 2014 r.

14 Na początku było trochę stresu, ale pozytywne reakcje naszych kolegów i koleżanek dodały nam pewności. Dominik świetnie radził sobie z mapą. Cezary przekonywał do smaków kuchni arabskiej. Adam uczył posługiwania się pismem arabskim. A ja zadziwiałem uczniów ciekawostkami o roli kobiet w świecie muzułmańskim.

15 Nasza lekcja bardzo podobała się. Wszyscy uważnie słuchali, zadawali pytania, wykonywali polecenia, a na koniec nagrodzili nas brawami.

16 Podsumowanie Pracę zespołów podsumowaliśmy na ostatnich konsultacjach. Opiekun wysoko nas ocenił, a także wskazał mocne i słabe strony, choć te drugie trudno było znaleźć. Stwierdziliśmy, że projekt był dla nas przygodą, podczas której poznaliśmy religię i kulturę muzułmanów. Na każdym kroku dowiadywaliśmy się interesujących rzeczy. 29 kwietnia 2014 r.

17 Zaskakujące były wiadomości np. o elementach strojów, zwyczajach religijnych, ograniczonej pozycji kobiet w społeczeństwie. Trudnym i zarazem ciekawym doświadczeniem były próby posługiwania się pismem arabskim. Dzięki temu, że wzięliśmy udział w projekcie, przekonaliśmy się o bogactwie świata arabskiego. Uważamy, że powinniśmy wykazywać się tolerancją wobec niego, a nie oceniać go poprzez stereotypowe myślenie.

18 Sprawozdanie z naszych działań oraz wnioski i refleksje przedstawiliśmy podczas Szkolnego Festiwalu Projektów, który odbył się 30 maja br.

19 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny „Ciekawi świata – islam”. Poznajcie ludzi ciekawych świata. Ja nazywam się Krzysztof Poleszak. Po lewej jest Cezary Siurek i Adam Brodacz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google