Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi logistyczne Rynek usług TSL w Polsce Prof. zw. dr hab. W. Rydzkowski Sopot 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi logistyczne Rynek usług TSL w Polsce Prof. zw. dr hab. W. Rydzkowski Sopot 2011."— Zapis prezentacji:

1 Usługi logistyczne Rynek usług TSL w Polsce Prof. zw. dr hab. W. Rydzkowski Sopot 2011

2 Przesłanki rozwoju usług logistycznych Rynek usług logistycznych przed 1990 rokiem Ewolucja rynku po 1990 roku 3 PL, 4 PL

3 Rozwój rynku kreujący zmiany w logistyce:  hipermarkety,  centra handlowe,  sieci dyskontowe,  Przemysł motoryzacyjny,  Przedsiębiorstwa sektora high-tech. Przedsiębiorstwa wchodzą na krajowy rynek z własnymi działami logistyki lub z zagranicznymi usługodawcami logistycznymi Rynek usług logistycznych zorientowany na kompleksową obsługę globalnych łańcuchów dostaw. Konkurencyjność osłabiona przez złą jakość infrastruktury transportu Dominacja samoobsługi logistycznej. Rynek usług logistycznych Zdominowany przez transport i spedycję 1989199020042010lata Proces konsolidacji w branży Logistycznej: fuzje, wykupy. Wejście na rynek światowej czołówki usługodawców logistycznych

4 Ranking jakości usług logistycznych. Polska na tle świata

5 Ranking jakości usług logistycznych. Polska na tle Europy

6 Otoczenie gospodarcze rynku usług logistycznych Konsekwencje wejścia Polski do UE Konsolidacja rynku TSL Światowy kryzys gospodarczy a rynek TSL w Polsce

7 Rok 2009 w branży TSL w Polsce spadek morskich przewozów kontenerowych o ok. 30- 40%, spadek przeładunków kontenerów w terminalach lotniczych o ok. 23%, spadek liczby przewiezionych pasażerów linii lotniczych o ok. 10-12%, spadek ilości towarów przewożonych koleją o ok. 20%, spadek liczby przewożonych pasażerów koleją o ok. 7- 8%,

8 Rok 2009 w branży TSL w Polsce malejące zyski operatorów międzynarodowych z powodu zmian kursów walut w Europie Środkowej i Wschodniej, trudności w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych.

9 Trendy rynkowe spadek popytu na przesyłki całopojazdowe zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, nasilenie konkurencji cenowej, eliminacja wielu przedsiębiorców o profilu transportowym,

10 Trendy rynkowe stabilizacja cen i popytu w okresie letnim 2009 r., wzrost popytu na przewozy drobnicowe – mniejsze partie ładunków lub paczki, stabilny wzrost przesyłek paletowych, przewozy specjalne.

11 Przedsiębiorstwa TSL w kryzysie PKP Cargo: restrukturyzacja spółki, redukcja zatrudnienia o ponad 5 tys. pracowników – od maja 2009 ponowny wzrost przewozów, od czerwca – zysk ze sprzedaży, armatorzy: tzw. „slow steaming” – powolne żeglowanie dla oszczędności kosztów, mniejsza liczba jednostek, zmniejszenie liczby połączeń, rezygnacja z budowy nowych jednostek, łączenie serwisów, terminale kontenerowe – wobec gwałtowanego spadku obrotów nastąpiło nagłe nasilenie konkurencji wewnątrzkrajowej.

12 Tendencje w roku 2010 Stabilizacja relacji podaż-popyt Stabilizacja kursu euro Wzrost konsumpcji Spadek zapasów Nowe inwestycje (rewizja kosztów => optymalizacja kosztów) EURO 2012 Leasing (wzrost leasingu pojazdów dostawczych lekkich o 8% na początku 2010) Auta „z kratką” (Komisja Europejska – przedłużenie odliczania VAT na 2010) Outsourcing (efekt synergii) Wzrost wyników branży TSL o kilka procent.

13 Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej osiągnięta przez firmy TSL w latach 1997– 2009 (w mld zł)

14 Porównanie wartości przychodów ze sprzedaży na 1 zatrudnionego i rentowności zatrudnienia w 2009 r. Wysokość przychodów (w mln zł) Liczba spółek w grupie Średnia wartość przychodów ze sprzedaży na 1 zatrudnionego (w tys. zł) powyżej 10037377,62 50-10013279,86 10-5024407,43 poniżej 106124,89

15 Porównanie wielkości przychodów przedsiębiorstw z pierwszej dziesiątki rankingu firm TSL w Polsce w 2009 r

16 NAZWA FIRMY Przychody 2008 (mln zł) Dynamika 2008/2007 (w %) Przychody 2009 (mln zł) Dynamika 2009/2008 (w %) Grupa Raben1062,00115,951108,26104,36 Schenker sp. z o.o.1086,43107,441016,0393,54 Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o.o. 1303,9886,10577,1744,27 DPD Polska sp. z o.o.412,10133,97470,15115,09 Grupa DSV383,00105,48404,00105,48 FM Logistics568,71126,95396,4969,72 Lotos Kolej sp. z o.o.337,40Bd361,91107,25 PEKAES385,7698,6333,9495,06 ND Polska sp. o.o.255,9197,33320,62126,06 Equus SA300,98Bd291,4796,84

17 Zestawienie firm TSL o największych przychodach w 2009 r

18 Zmiany w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw rankingu firm TSL w Polsce w 2009 roku oraz rentowność netto (w %) i zmiany w wielkości zatrudniania

19 Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2008 Rentowność netto 2009 (w %) Dynamika zatrudnienia 2008/2007 (w %) Dynamika zatrudnienia 2009/2008 (w %) Liczba zatrudnionych 2009 ogółem Grupa Raben3bd106,15101,453500 Schenker sp. z o.o. 25,2111,0495,431651 Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o.o. 10,5107,2086,34373 DPD Polska sp. z o.o. 9bd139,29111,551400 Grupa DSV119,4111,0397,39745 FM Logistics60,4115,6786,093126 Lotos Kolej sp. z o.o. –4,8bd107,65549 Pekaes 10bd83,3379,801169 ND Polska sp. z o.o. 19bd90,3489,05691 Equus SA –bd 80,5391

20 Kapitał zagraniczny oraz struktura prowadzonych usług w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw rankingu firm TSL w Polsce w 2009 roku

21 Nazwa firmy Kapitał zagraniczny (w %) – kraj pochodzeni a kapitału Rodzaj prowadzonej działalności logistycznej transportspedycja usługi celne magazy­ nowanie usługi logi­ styczne usługi kurier­skie Grupa Raben 100% – Holandia tak nie Schenker sp. z o. o. 99,6% – Szwecja, Finlandia tak nie Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o.o. 50% – Słowacja tak nie DPD Polska sp. z o.o. 100% – Francja, Niemcy tak Grupa DSV 100% – Dania tak nie FM Logistics 100% – Francja tak nietak nie Lotos Kolej sp. z o.o. 0% taknie Pekaes 0% tak ND Polska sp. z o.o. 100% – Francja tak nietak nie Equus SA 0% tak nie taknie

22 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

23 Dynamika przychodów Wielkość zysków brutto Grupy przedsiębiorstw Transport kolejowy Transport drogowy Firmy kurierskie

24 Brak gwałtownych zmian na rynku TSL Niewielki wzrost przewozów ogółem Wzrost przewozów transportem drogowym Brak zagrożenia ze strony nowych członków UE Rekonfiguracja sieci dystrybucji Powolny rozwój centrów logistycznych Wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne

25 Zapotrzebowanie na usługi logistyczne (Odsetek kluczowych klientów firm logistycznych intensywnie korzystających z usług – co najmniej 20 zleceń miesięcznie lub zlecenia stałe)

26 Liczba firm logistycznych obsługujących przeciętnego klienta

27 Skłonność klientów do zakupu pełnego zakresu usług logistycznych

28 Wydatki przedsiębiorstw na logistykę zewnętrzną (Odsetek klientów przeznaczających na zakup zewnętrznych usług logistycznych ponad 75% wszystkich kosztów logistyki)

29 Wydatki klientów na zewnętrzne usługi logistyczne (Odsetek kluczowych klientów firm logistycznych wydających rocznie powyżej 100 tys. zł)

30 Zapotrzebowanie na przewozy krajowe (Odsetek usług logistycznych wykonywanych w relacjach na rynku wewnętrznym w całości operacji)

31 Rodzaj usług którymi zainteresowania są klienci

32 Rodzaj usług Przewozy towarów (transport i spedycja) MagazynowanieUsługi kurierskieInne KrajoweKonsolidacja Serwis miejski (dostawa tego samego dnia) Usługi celne MiędzynarodoweKompletowanie Serwis krajowy (dostawa następny dzień roboczy) Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie Kolejowe i kombinowane Przeładunek w trybie cross- docking Serwis krajowy ekspresowy (gwarantowana godzina dostawy następnego dnia) Spedycja MorskieKonfekcjonowanie Serwis międzynarodowy drogowy Logistyka kontraktowa Lotnicze– Serwis międzynarodowy lotniczy Zaopatrzenie produkcji Drobnicowe–Typ przesyłki: waga do 1 kg Dystrybucja produktów gotowych Częściowe–Typ przesyłki: paczki Dostawy w ramach e-commerce Całopojazdowe– Usługi dodatkowe: odbiór dokumentów zwrotnych Dostawy w trybie just-in-time Kontenerowe– Usługi dodatkowe: pobranie gotówki za towar Serwis opakowań zwrotnych

33 Jakość obsługi (Indeks zadowolenia z wykonania norm realizacji dostaw)

34 Terminowość dostaw

35 Kryteria brane pod uwagę przy ocenie usług oraz ich znaczenie dla klientów

36

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Usługi logistyczne Rynek usług TSL w Polsce Prof. zw. dr hab. W. Rydzkowski Sopot 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google