Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Ś RODEK INTERWENCJI Kryzysowej Ul. Mickiewicza 31 Sucha beskidzka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Ś RODEK INTERWENCJI Kryzysowej Ul. Mickiewicza 31 Sucha beskidzka."— Zapis prezentacji:

1 O Ś RODEK INTERWENCJI Kryzysowej Ul. Mickiewicza 31 Sucha beskidzka

2 PIERWSZY KONTAKT ZE SPECJALSTĄ (interwent- specjalista pracy z rodziną) WIEDZA MERYTORYCZNA (formy, rodzaje, cykle przemocy) PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PSYCHOEDUKACJA WSPARCIE EMOCJONALNE (współpraca instytucjonalna) PSYCHOTERAPIA GRUPY WSPARCIA (spotkania regularnie w środy, co dwa tygodnie, w godzinach 19.00- 20.30) RODZINNAINDYWIDUALNA

3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej zgodnie z mottem „widzę- reaguję” od maja 2010r., rozpoczął prowadzenie Miejsce spotkań grupowych: Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Mickiewicza 31 Sucha Beskidzka

4 PRZYJMOWANIE OSÓB DOTKNI Ę TYCH PRZEMOC Ą Osoba zgłasza się do pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej celem przedstawienia problemu przemocy Pracownik wypełnia kartę pierwszego kontaktu, gdzie wspólnie z ofiarą analizuje sytuację osobistą oraz rodzinną klienta W sytuacji, gdy ofiara wyraża zgodę na współpracę i udział w grupach wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, realizujemy podpisanie kontraktu między osobami prowadzącymi, a uczestnikiem

5 PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W GRUPACH WSPARCIA Dobrowolność uczestnictwa w spotkaniach; Regularność spotkań; Podpisanie kontraktu dotyczącego współpracy uczestników z osobami prowadzącymi;

6 ZADANIA GRUPY WSPARCIA  przywrócenie poczucia bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą,  oswobodzenie poczucia winy,  przywrócenie wiary w siebie (wzmacnia szacunek do samego siebie),  poszerzenie wiedzy o procedurach prawnych,  odreagowanie emocji,  wzmocnienie więzi społecznych,  wzajemna pomoc osób o podobnych problemach i życiowych,  wymiana doświadczeń między uczestnikami grupy,  radzenie sobie z lękiem przed agresorem,  wsparcie psychologiczne,  psychoedukacja,

7 TEMATYKA SPOTKA Ń PODCZAS GRUP WSPARCIA Dla OSÓB DOTKNI Ę TYCH PRZEMOC Ą 1.Integracja grupy wsparcia- poznanie się ( przedstawienie się uczestników, zainteresowania uczestników); 2.Kontrakt terapeutyczny- omówienie kontraktu z uczestnikami grupy; 3.Obraz psychologiczny sprawcy- charakterystyka sprawcy przemocy; 4.Obraz psychologiczny ofiary- charakterystyka ofiary przemocy; 5.Cykl przemocy- analiza z uczestnikami grupy; 6.Przedstawienie informacji na temat mechanizmów, faz i rodzajów przemocy- do kogo zwrócić się o pomoc; 7.Radzenie sobie z lękiem przed agresorem, przywracanie poczucia bezpieczeństwa, pomoc w odbudowaniu zaburzonych relacji z otoczeniem, wzmacnianie szacunku do samego siebie, oswobadzanie poczucia winy;

8 8. Sposoby obrony przed sprawcą; 9. Ukazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami wobec sprawcy przemocy, uczenie się przyjmowania wsparcia od innych osób; 10. Próba oddziaływania na własne samopoczucie poprzez zmianę sposobu myślenia, reagowania i zmianę własnych postaw- rozwijanie tych umiejętności w grupie, poprzez udział w treningach asertywności- ćwiczenia; 11.Stereotypy dotyczące stosowania przemocy; 12. Wzajemna wymiana doświadczeń w radzeniu sobie z problemami- psychoedukacyjne informacje na temat sposobów wyrażania i odreagowania uczuć TEMATYKA SPOTKA Ń PODCZAS GRUP WSPARCIA Dla OSÓB DOTKNI Ę TYCH PRZEMOC Ą cd.

9 Od 01.01.2010r. do 30.11.2010r., trwa kampania społeczna zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod hasłem: „Poznaj swoje prawa. Wyjd ź z cienia. Pozwól sobie pomóc” Kampania społeczna ma na celu zwrócenie uwagi osób, które nie zgłaszają przestępstw przeciwko nim popełnionym. Celem kampanii jest uświadomienie, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mają swoje prawa, że mogą tych praw dochodzić i w końcu że nie zostaną same ze swoimi traumatycznymi doświadczeniami. Reklamy promujące kampanię społeczną odsyłają do strony internetowej, na której znaleźć można m.in. adresy ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych i wzory ponad 20 dokumentów, np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy zażalenie na bezczynność organu ścigania. Ofiary chowaj Ą SI Ę W CIENIU- kampania spo ł eczna www.pokrzywdzeni.gov.pl

10 „Poznaj swoje prawa. Wyjd ź z cienia. Pozwól sobie pomóc” Plakaty promujące kampanię społeczną:

11

12

13 Opracowała: Agnieszka Janikowska


Pobierz ppt "O Ś RODEK INTERWENCJI Kryzysowej Ul. Mickiewicza 31 Sucha beskidzka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google