Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Drogi krajowe na terenie województwa podlaskiego Sławomir Topczewski Ełk, 10.08.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Drogi krajowe na terenie województwa podlaskiego Sławomir Topczewski Ełk, 10.08.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Drogi krajowe na terenie województwa podlaskiego Sławomir Topczewski Ełk, 10.08.2012 r.

2 2 Plan prezentacji 1.Istniejąca sieć dróg krajowych (DK) w woj. podlaskim. 2.Docelowa sieć dróg krajowych. 3.Plany budowy dróg krajowych na terenie województwa podlaskiego. - lata 2012 – 2013 - lata 2014 – 2020

3 3 Sieć dróg krajowych województwa podlaskiego Budzisko / Kalvarija Ogrodniki / Lazdijai (Łoździeje) Kuźnica / Bruzgi Bobrowniki / Bieriestowica Połowce / Pieszczatka Drogi krajowe w zarządzie GDDKiA - Województwo Podlaskie Całkowita długość dróg krajowych w woj. podlaskim – ok. 972 km: z czego 925 km znajduje się w Zarządzie GDDKiA, a pozostałe ok. 46 km w Zarządzie Prezydentów Miast Białegostoku, Suwałk i Łomży, zaś 0,844 km w Zarządzie Przejść Granicznych* * Dane za 2011 rok

4 4 Docelowa sieć dróg krajowych. (zródło: opracowanie własne Oddziału) Siec autostrad i dróg ekspresowych (zródło: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl)

5 5 Plany budowy dróg krajowych województwa podlaskiego. Lata 2012 – 2013

6 6 Przebudowa drogi S-8 Wyszków – Białystok obwodnica m. Zambrów i m. Wiśniewo (etap prac wykończeniowych, termin umowny zakończenia 31-07-2012 r.) Budowa obwodnicy Stawisk na drodze S-61 (data podpisania umowy na roboty 20-07-2012 r., planowane zakończenie robót 10-2013 r.) Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze S-61 (planowana data podpisania umowy na roboty 08-2012 r., planowane zakończenie robót 11-2013 r.) Przebudowa drogi S-8 Wyszków – Białystok odcinek Jeżewo – Białystok (w budowie, termin zakończenia 09-2012 r.) Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze Nr 61 (planowana data ogłoszenia przetargu na roboty 09-2012 r., zakończenia robót 09-2014 r.) Budowa obwodnicy Augustowa (etap prac przygotowawczych w systemie Projektuj i Buduj, umowa z 11-03-2011 r., planowane zakończenie robót 09-2014 r.)

7 7 POIiŚ 2007-2013 Przebudowa drogi S-8 Wyszków – Białystok Nazwa zadaniaStan przygotowania [S-8]: Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa 575+550 586+620; [dł. 11,07 km] Etap prac wykończeniowych, termin umowny zakończenia 31-07-2012 r. [S-8]: Jeżewo – Białystok 614+850 639+365; [dł. 24,5 km] W realizacji, termin zakończenia 09-2012 r.

8 8 Obwodnica Augustowa

9 9 PO RPW 2007-2013, obwodnice na DK 61 Obwodnica Bargłowa Kościelnego Obwodnica Szczuczyna Obwodnica Stawisk Droga ekspresowa S-61: - obwodnica Stawisk; - obwodnica Szczuczyna. Droga Nr 61, klasy GP: - obwodnica Bargłowa Kościelnego.

10 10 S-61 Obwodnica Stawisk Nazwa zadania Lata realizacji Stan przygotowania [S-61]: Obwodnica Stawisk (PO RPW poz. 4.1-15) (I etap – 1 jezdnia, z budową 2 jezdni w rejonie węzła) 172+202 181+691,04 [dł. ok. 6,49 km] 2012 - 2013 - podpisana umowa o dofinansowanie 13.07.2012 - podpisana umowa na roboty 20.07.2012 - planowane zakończenie robót 10.2013 r.

11 11 S-61 Obwodnica Szczuczyna Nazwa zadania Lata realizacji Stan przygotowania [S-61]: Obwodnica Szczuczyna (PO RPW poz. 4.1-17) (I etap – 1 jezdnia, z budową 2 jezdni w rejonie węzła) 197+550 205+557 [dł. ok. 8,01 km] 2012 - 2013 - podpisana umowa o dofinansowanie 13.07.2012 - planowana data podpisania umowy na roboty 08.2012 r. - planowane zakończenie robót 11.2013 r.

12 12 DK 61 (GP) Obwodnica Bargłowa Kościelnego Nazwa zadania Lata realizacji Stan przygotowania [dk 61]: Obwodnica Bargłowa Kościelnego (PO RPW poz. 4.1-16) (1 jezdnia, klasy GP) [dł. ok. 12,1 km] 2012 - 2014 - złożony wniosek o dofinansowanie 12.2011, trwa ocena formalna - planowany przetarg na roboty 08.2012 r. (ZRID ok. 20.08.2012) - planowane rozpoczęcie robót 01.2013 r. - planowane zakończenie robót 09.2014 r.

13 13 Plany budowy dróg krajowych województwa podlaskiego. Lata 2014 – 2020 (Perspektywa)

14 14 Przebudowa drogi S-8 Wyszków – Białystok Przygotowanie i realizacja została przyporządkowana Oddziałowi GDDKiA w Białymstoku zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 75 z dnia 9-12-2011 r. Nazwa zadaniaStan przygotowania Zadanie S-8 odcinek Wyszków – granica województwa mazowieckiego Długość 38,37 km - KP – 14.08.2012 (KOPI – koniec 08.2012) - PW i dokumentacja przetargowa - III kw. 2013 - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji IV kw. 2013 / I kw. 2014

15 15 S-8 Wyszków – Białystok Koncepcja Programowa

16 16 Przebudowa drogi S-8 Wyszków – Białystok Nazwa zadaniaStan przygotowania Odcinek 1 Wiśniewo – Jeżewo [S-8]: od obw. Zambrowa – Jeżewo (wraz z obw. Mężenina) 586+310 615+961 [dł. 29,65 km] - odc. 1a odcinek Wiśniewo – Mężenin Od km 586+310 ÷ km 601+700 [15,39 km] - odc. 1b odcinek Mężenin – Jeżewo Od km 601+700 ÷ km 615+961 [14,26 km] - DŚU – 30.11.2009, ostateczna 11.03.2010 r., - Umowa (PB + PW + MP) – 31.05.2010 r. odcinek 1a - ZRID – 30.04.2012 r. (odwołanie w MTBiGM z terminem rozpatrzenia do 28.09.2012) odcinek 1b - wniosek o ZRID – IV kw. 2012 r., - ZRID – II kw. 2013 r. Odcinek 2 od granicy woj. mazowieckiego do obwodnicy m. Zambrów i m. Wiśniewo [S-8]: granica województwa mazowieckiego – początek obw. Zambrowa Od km 561+073 km 575+955 [dł. 14,9 km] - DŚU – 30.11.2009 r., ostateczna 18.08.2011 r., - Umowa (PB + PW + MP) – 31.05.2010 r., - wniosek o ZRID – IV kw. 2012 r., - ZRID – II kw. 2013 r. Odcinek 2 Odcinek 1a Odcinek 1b Lista podstawowa GDDKiA

17 17 Nazwa zadaniaStan przygotowania [dk 8]: Katrynka – Przewalanka Od km 654+548 km 666+406, [dł. 11,86 km] Priorytet Oddziału -DŚU – 31.03.2010 r. (wniosek 04.03.2008 r.), ostateczna 20.05.2010 r., - ZRID - w zależności od zgody Centrali ze względu na brak finansowania [dk 8]: Przewalanka – Korycin Od km 666+406 km 677+304, [dł. 10,95 km] -przetarg na Zaprojektuj i Zbuduj - uzależnione od przydziału środków finansowych [dk 8]: Korycin – Augustów [dł. 49,5 km] -przetarg na Zaprojektuj i Zbuduj -uzależnione od przydziału środków finansowych Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok – Augustów Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odcinku Korycin – Augustów Lista rezerwowa 2014 – 2020 Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odcinku Katrynka – Przewalanka PBDK 2011 ÷ 2015 zał. 1a (poz. 26) Zadanie niezależnie zgłoszono do Planu Działań na Sieci GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odcinku Przewalanka – Korycin Lista rezerwowa 2014 – 2020

18 18 Budowa drogi S-61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) Nazwa zadaniaStan przygotowania [S-61]: Ostrów Maz. – Szczuczyn, z wyłączeniem obwodnicy Stawisk 1. Ostrów-Łomża = 41,8 + 3,6 [km] 2. obw. Łomży = 20,0 + 18,0 [km] 3. Łomża-Stawiski = 12,0 [km] 4. Stawiski-Szczuczyn = 16,5 [km] - dnia 22.03.2012 złożony wniosek o DŚU - przetarg na Zaprojektuj i Zbuduj (uzależniony od przydziału środków finansowych) [S-61] + [dk 8]: Obw. Augustowa [S] 13,0km, [GP] 23,3km [dł. ok. 36,3 km] - realizowana w systemie Zaprojektuj i Zbuduj - dnia 23.05.2012 złożono wniosek o ZRID [S-61]: a) Obw. Suwałk 756+843 767+920,90 [S] 13,230 km, [G] 0,32 km [dł. ok. 16,55 km] - DŚU – 17.10.2011, ostat. 29.11.2011 - Umowa (KP+PB+PW) podpisana 23.05.2012 - ZRID – I kw. 2014 b) Obwodnica Suwałk-Łącznik: węzeł Lotnisko do DK 8 [G] 2,75 km - łącznik ZRID I kw. 2013, wniosek IV kw. 2012 [S-61]: Suwałki - Budzisko 767+9200,9 790+999 [dł. ok. 20,2 km] - przetarg na Zaprojektuj i Zbuduj (uzależniony od przydziału środków finansowych) Realizacja GDDKiA Oddział w Olsztynie Lista rezerwowa 2014 ÷ 2020

19 19 Droga S-19 Nazwa zadaniaStan przygotowania [S-19]: Korycin – Knyszyn - Dobrzyniewo – Choroszcz z odc. dk 19 (w. Sochonie -Dobrzyniewo) [S]=40,0 km [GP, 2+1]=5,5 km, [GP, 1x2]=10,0 km - ZOPI – IV kw. 2012; KOPI – I kw. 2013 - DŚU – IV kw. 2013, wniosek - II kw. 2013 [S-19]: Południowa obw. Białegostoku – odc. od węzła Choroszcz – Kudrycze – Wojszki -Ploski – Proniewicze (do Obwodnicy Bielska Podlaskiego) [S] = 49,5 km, [GP] = 13,5 km - DŚU – I kw. 2013, wniosek – III kw. 2012 [S-19]: początek obw. Bielska Podl. –(Chlebczyn) z obwodnicami Bociek, Dziadkowic i Siemiatycz [S] = 63,5 km, [GP] = 7,0 km - DŚU – I kw. 2013, wniosek – III kw. 2012

20 20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Drogi krajowe na terenie województwa podlaskiego Sławomir Topczewski Ełk, 10.08.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google