Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK WSPOMÓC NASZE DZIECKO W WYBORZE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ? PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁ DORADCA ZAWODY - MGR TERESA RAPACZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK WSPOMÓC NASZE DZIECKO W WYBORZE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ? PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁ DORADCA ZAWODY - MGR TERESA RAPACZ."— Zapis prezentacji:

1 JAK WSPOMÓC NASZE DZIECKO W WYBORZE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ? PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁ DORADCA ZAWODY - MGR TERESA RAPACZ

2 DECYZJA O WYBORZE SZKOŁY/ZAWODU POWINNA BYĆ PRZEZ DZIECKO: Przemyślana - niepodejmowana pod wpływem rówieśników czy zasłyszanych informacji NIE NARZUCANA ODGÓRNIE Podjęta przez dziecko przy wsparciu rodziców po uwzględnieniu wszystkich czynników

3 KTO MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA EDUKACYJNE I ZAWODOWE WYBORY GIMNAZJALISTÓW? rodzice oraz tradycje rodzinne grupa rówieśnicza nauczyciele wiedza czerpana z Internetu sieć szkół w danym regionie odległość danej placówki od miejsca zamieszkania moda na dany zawód przypadek

4 CZYM SIĘ KIEROWAĆ WYBIERAJĄC Z DZIECKIEM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ? Aby dobrze wybrać szkołę dziecko powinno kierować się: informacjami o sobie : - Jakie ma zainteresowania (co lubi robić w wolnym czasie, co robi chętnie) i zdolności - Jaki jest stan jego zdrowia ( czy sprosta wymaganiom konkretnego zawodu) -Jaki ma temperament (czy jest zdolne do długotrwałej, jednostajnej pracy, czy szybko się męczy, czy jest spokojne, staranne, lubi ciszę, czy może ruchliwe itp.) -Kim chce być w życiu, co chce osiągnąć, co jest dla niego ważne, jakie ma wartości? -Jak radzi sobie z umiejętnościami personalnymi potrzebnymi w danym zawodzie (współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, itp.) informacjami o swoich możliwościach ( należy pamięć, że dostanie się do szkoły to jedno, a bycie jej uczniem i utrzymanie się w niej to drugie) - jak radzi sobie z nauką w gimnazjum - jakie ma oceny, z których przedmiotów radzi sobie najlepiej a z których najgorzej, - jaką ma motywację do nauki, jak długo chce się dalej uczyć aby zdobyć dany zawód? Poziomem kształcenia w danej szkole, jej osiągnięciami Istotne zwłaszcza dla osób, które wybierają szkołę pod kątem przygotowania do matury

5 Informacjami o zawodzie, który chciałby wykonywać Rozmawiając z dzieckiem o zawodach uwzględnijmy -jakie dziecko ma preferencje zawodowe - a więc w jakim środowisku chciałby w przyszłości pracować np.. w biurze, na powietrzu, w zespole czy indywidualnie, z kim lub z czym chce pracować, jaka ma być to praca (np. umysłowa czy fizyczna?), jakie czynności chciałby wykonywać np. obsługa maszyn, pomoc ludziom, opieka nad zwierzętami, prowadzenie prac usługowych, itp. ) -- co dziecko wie na temat danego zawodu – jego wykonywanych czynności, wymagań psychofizycznych niezbędnych w danym zawodzie, warunków pracy, ścieżki kształcenia, zarobków, możliwości zatrudnienia w dalszej perspektywie) -Szukajmy wspólnie z dzieckiem informacji na temat interesujących go zawodów -Zaangażujmy inne osoby z naszego otoczenia w proces decyzyjny naszego dziecka ofertą edukacyjną szkoły, a dokładnie jej zgodnością z zainteresowaniami i dziecka Oferta szkół wraz z zasadami rekrutacji znajduje się na stronach internetowych danych szkół, w Informatorze dla kandydatów szkół ponadgimnazjalnych znajdującym się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie, w systemie rejestracji elektronicznej wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danej szkole Aby dobrze wybrać szkołę dziecko powinno kierować się:

6 w przypadku LO o tym co kryje się pod pięknie brzmiącą nazwą profilu — co oferuje, jakie przedmioty są rozszerzone i do czego się dziecku przyda? W przypadku szkół zawodowych - informacjami czy szkoła współpracuje z pracodawcami, jak wyglądają praktyki zawodowe? Jaką szkoła ma ofertę zajęć pozalekcyjnych, jakie ma możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji? Czy szkoła bierze udział szkoły w projektach – (np. unijnych, wymiany między państwami, itp.) Jak atmosfera panuje w szkole Jaką szkoła ma opinię w środowisku lokalnym – renoma szkoły, czy szkoła jest bezpieczna, przyjazna Jaka jest odległość szkoły od domu Aby dobrze wybrać szkołę dziecko powinno kierować się:

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJLANYM

8 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 LATA W I KLASIE UCZEŃ REALIZUJE WSZYSTKIE PRZEDMIOTY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM BEZ WZGLĘDU NA WYBRANY PROFIL. W ZALEŻNOŚCI OD SZKOŁY UCZEŃ PO KLASIE I MOŻE TEŻ WYBRANY PROFIL ZMIENIĆ. W CZASIE REKRUTACJI DO LICEUM. W ZALEŻNOŚCI OD SZKOŁY UCZEŃ WYBIERA PROFIL: (przedmioty rozszerzone) POD KONIEC NAUKI W KLASIE I

9 W KLASIE II I III OBOWIĄZKOWO JEST: JĘZYK POLSKI WYCHOWANIE FIZYCZNE DWA JEZYKI OBCE MATEMATYKA 2-4 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ GODZIN – W ZALEŻNOŚCI OD PROFILU Z TYM ŻE CO NAJMNIEJ JEDNYM Z TYCH PRZEDMIOTÓW POWINNA BYĆ: HISTORIA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA, CHEMIA LUB FIZYKA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ( JEŚLI WŚRÓD PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH NIE WYBRAŁ HISTORI) PRZYRODA ( JEŚLI WŚRÓD PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH NIE WYBRAŁ GEOGRAFI, BIOLOGI, CHEMI LUB FIZYKI) LUB

10 CO PO UKOŃCZENIU LICEUM? W PRZYPADKU ZDANEJ MATURY : W PRZYPADKU BRAKU MATURY: STUDIA SZKOŁA POLICEALNA KURSY KWALIFIKACYJNE WIECZOROWEJ WIECZOROWEJ ZAOCZNEJ DZIENNEJ JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5 LAT) LICENCJACKIE UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE KONIECZNOŚĆ DALSZEJ NAUKI BRAK KONKRETNEGO ZAWODU W FORMIE:

11 NOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NOWA KLASYFIKACJA OBEJMUJE 200 ZAWODÓW WPROWADZONO NOWE ZAWODY NIEKTÓRE ZAWODY WYKREŚLONO DO KAŻDEGO ZAWODU WYMAGANY JEST OKREŚLONY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KAŻDY ZAWÓD SKŁADA SIĘ OD 1 DO 3 KWALIFIKACJI (KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI) KAŻDA KWALIFIKACJA TO OSOBNY EGZAMIN, SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

12 OGRODNIK 2. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 1 kwalifikacja: 2 kwalifikacje 3 kwalifikacje 1. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY Typ szkoły którą trzeba ukończyć: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZAKŁADANIE I PROWADZENIE UPRAW OGRODNICZYCH 1. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH 2. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW SAMOCHODOWYCH 3. ORGANIZACJA I PROWADZENIE OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Typ szkoły którą trzeba ukończyć: SZKOŁA POLICEALNA Typ szkoły którą trzeba ukończyć: TECHNIKUM

13 CONAM DAJĄ TE KWALIFIKACJE? DLA PRACODAWCY ZDANA KWALIFIKACJA TO KONKRETNA INFORMACJA CO PRZYSZŁY PRACOWNIK UMIE ROBIĆ DODATKOWE KWALIFIKACJE MOŻNA ZDOBYĆ NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH ŁATWĄ I SZYBKĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEKWALIFIKOWANIA SIĘ W ZAWODACH POKREWNYCH CZĘŚĆ KWALIFIKACJI MOŻE BYĆ TAKA SAMA

14 ABY ZOSTAĆ TECHNIKIEM RACHUNKOWOŚCI WYSTARCZY POTWIERDZIĆ TYLKO JEDNĄ KWALIFIKACJĘ (A WIĘC UKOŃCZYĆ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY I ZDAĆ Z NIEGO EGZAMIN) I MAMY DRUGI ZAWÓD!!! I MAMY DRUGI ZAWÓD!!! NP. – UCZEŃ MA TYTUŁ TECHNIKA EKONOMISTY A DODATKOWO CHCE ZOSTAĆ TECHNIKIEM RACHUNKOWOŚCI TECHNIK EKONOMISTA 3. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 2. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH 1. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNŚCI W ORGANIZACJI MA 2 KWALIFIKACJE: MA 3 KWALIFIKACJE:


Pobierz ppt "JAK WSPOMÓC NASZE DZIECKO W WYBORZE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ? PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁ DORADCA ZAWODY - MGR TERESA RAPACZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google