Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, PRZYWRÓCIĆ WSPOMNIENIA’’ PRZYGOTOWAŁY UCZENNICE KLASY II A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, PRZYWRÓCIĆ WSPOMNIENIA’’ PRZYGOTOWAŁY UCZENNICE KLASY II A."— Zapis prezentacji:

1

2 ,,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, PRZYWRÓCIĆ WSPOMNIENIA’’ PRZYGOTOWAŁY UCZENNICE KLASY II A

3 W dniach 8-14 lutego 2016 roku przyjechała do Łodzi grupa młodzieży niemieckiej z Emden. Celem ich przyjazdu było odszukiwanie śladów Żydów mieszkających w ich mieście, w archiwum w Łodzi. Wielu z nich straciło życie w getcie łódzkim.

4 8 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie w naszym gimnazjum, mające na celu prezentacje siebie i swojej działalności. Mieliśmy możliwość wysłuchania ciekawych informacji o ozorkowskim getcie i nie tylko. Przedstawił nam je opiekun Izby Historii Miasta Ozorkowa pan Szymon Bajor. W spotkaniu brali udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

5 We współpracy z III LO w Łodzi, kilkunastu uczniów z naszej szkoły miało możliwość wzięcia udziału razem z młodzieżą niemiecką w zajęciach integracyjnych pod nazwą,,Ocalić od zapomnienia, przywrócić wspomnienia’’ organizowanych w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, w dn. 10 lutego 2016 roku.

6

7

8 CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA W ŁODZI Centrum Dialogu im. Marka Edelmana jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi. Jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno - badawczo - kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim: popularyzowania dorobku różnych kultur. promowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej. upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawu rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury. edukacji dotyczącej wielokulturowości adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej. działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej. prowadzenie biblioteki i archiwum oraz tworzenie różnorodnych kolekcji, związanych z łódzką społecznością żydowską i historią getta łódzkiego (Litzmannstadt Getto). realizacji projektów upamiętniających łódzką społeczność żydowską. działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych i ich rodzin. wspierania i promocji twórców realizujących cele statutowe Centrum Dialogu. pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych i oraz wykorzystywanie ich na realizację zadań statutowych,

9 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana to instytucja powstała w 2010 roku. Jego celem jest prowadzenie działalności w zakresie popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej oraz innych kultur mających znaczący wpływ na rozwój miasta. Centrum Dialogu prowadzi działalność edukacyjną, organizuje wydarzenia wielokulturowe (takie jak Dni Kultury niemieckiej, polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, romskiej), realizuje działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ich rodzin, a także spacery, wykłady otwarte, wystawy, koncerty czy przedstawienia. W zakres działań instytucji wchodzi także działalność wydawnicza. Projekty przygotowywane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana mają charakter zarówno międzynarodowy jak i lokalny.

10

11

12 JAN KARSKI Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, pseudonim Witold (ur. 24 czerwca 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela, prawnik i dyplomata, historyk, wykładowca akademicki i profesor Uniwersytetu Georgetown. Sekretarz dyrektora Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego w stopniu porucznika, świadek Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. Uhonorowany przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, honorowy obywatel państwa Izrael.

13

14 Ławka Jana Karskiego w Parku Ocalałych

15 Mieliśmy również możliwość uczestniczenia w wycieczce integracyjnej do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie dn. 11 lutego 2016 roku.

16

17

18

19

20

21

22

23

24 MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Muzeum Historii Żydów Polskich znajdujące się w Śródmieściu Warszawy, na Muranowie dokumentuje wielowiekową historię Żydów w Polsce. Muzeum mieści się w gmachu wzniesionym w latach 2009–2013. Placówka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie w kwietniu 2013, a wystawa stała została otwarta w październiku 2014. Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i jest jedną z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych w oparciu o rozwiązania partnerstwa publiczno-prywatnego. Powstało i prowadzi działalność dzięki środkom przekazywanym przez rząd, samorząd terytorialny i organizację pozarządową, które zgromadziło środki od darczyńców z Polski i zagranicy.

25 Muzeum realizuje dwie funkcje: tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego. W odróżnieniu od Jad Waszem w Jerozolimie czy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej także na obecnym terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji, aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.

26

27

28 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI


Pobierz ppt ",,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, PRZYWRÓCIĆ WSPOMNIENIA’’ PRZYGOTOWAŁY UCZENNICE KLASY II A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google