Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRES ZAWODOWY W SĄDACH POWSZECHNYCH I JEGO SKUTKI ZDROWOTNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRES ZAWODOWY W SĄDACH POWSZECHNYCH I JEGO SKUTKI ZDROWOTNE."— Zapis prezentacji:

1 STRES ZAWODOWY W SĄDACH POWSZECHNYCH I JEGO SKUTKI ZDROWOTNE

2 RYZYKO ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z EKSPOZYCJI NA ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE W SĄDZIE POWSZECHNYM (NA PODSTAWIE BADANIA TEMIDA 2015) dr Katarzyna Orlak, Stowarzyszenie Zdrowa Praca

3 CO TO JEST RYZYKO ZDROWOTNE? Ryzyko zdrowotne dotyczy bezpośrednio prawdopodobieństwa skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem. Ze względów praktycznych szacowanie ryzyka jest dwutorowe: jakościowe i ilościowe. To pierwsze nosi nazwę ryzyka zawodowego i jest definiowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy Ryzyko zawodowe stopniowane jest w skali punktowej i jest opisywane przykładowo jako ryzyko małe, średnie, duże itp. Ilościowa ocena ryzyka, odnosząca się do ryzyka zdrowotnego, polega na wyznaczeniu prawdopodobieństwa 0 ≤ p ≥ 1 wystąpienia określonych ujemnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na pewien czynnik szkodliwy o znanym stężeniu lub natężeniu, działający na pracownika przez pewien okres (za: Szymczak, W., MP, 2000, 6, 625-636). Ryzyko zdrowotne opiera się na różnorakich modelach matematycznych opisujących funkcję dawka - odpowiedź organizmu. Stres w pracy jest tego rodzaju zagrożeniem, które poddaje się prawidłowej ocenie wyłącznie w modelu ilościowym.

4 ELEMENTY UWZGLĘDNIONE W OCENIE RYZYKA ZDROWOTNEGO

5 ZDROWIE WKWSSTAŻ

6 KONFIRMACJA MODELU W-K-WS W BADANEJ GRUPIE Związki ogólnego stanu zdrowia z wymaganiami w pracy:

7 KONFIRMACJA MODELU W-K-WS W BADANEJ GRUPIE Związki ogólnego stanu zdrowia z kontrolą nad pracą:

8 KONFIRMACJA MODELU W-K-WS W BADANEJ GRUPIE Związki ogólnego stanu zdrowia ze wsparciem społecznym w miejscu pracy:

9 KONFIRMACJA CZASU EKSPOZYCJI

10 RYZYKO WYNIKAJĄCE Z EKSPOZYCJI NA ZAGROŻENIA UJĘTE W MODELU W-K- WS

11 CZY TAK JEST W KAŻDYM SĄDZIE ?

12 CZY MODEL OGÓLNY DLA SĄDU WYSTARCZY?

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. CZY MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA?


Pobierz ppt "STRES ZAWODOWY W SĄDACH POWSZECHNYCH I JEGO SKUTKI ZDROWOTNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google