Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY. Program edukacyjny „ Ż yj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego celem jest przekazanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY. Program edukacyjny „ Ż yj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego celem jest przekazanie."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY

2 Program edukacyjny „ Ż yj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego celem jest przekazanie młodzie ż y:  zasad prawidłowego i smacznego od ż ywiania,  zach ę cenie ich do podejmowania pierwszych prób gotowania,  do wspólnego, rodzinnego spo ż ywania posiłków. W ramach akcji podejmowane s ą równie ż wa ż ne społecznie tematy marnowania ż ywno ś ci, niedo ż ywienia, a tak ż e zmniejszania ilo ś ci odpadów, zu ż ycia energii i wody.

3 Program „Żyj smacznie i zdrowo” jest akcją edukacyjną marki WINIARY A partnerem społecznym jest Federacja Polskich Banków Ż ywno ś ci

4

5 V EDYCJA 2287 GIMNAZJÓW Z CAŁEJ POLSKI

6

7 Stawiaj na jako ść i urozmaicenie Wszystkie produkty z grup pokarmowych powinny znajdowa ć si ę w odpowiedniej ilo ś ci i proporcjach. ZBO ŻA WARZYWA OWOCE NABIA Ł MI ĘSO, RYBY TŁUSZCZE S ŁODYCZE Ś NIADANIE 32 1 1/2 II Ś NIADANIE 1 11 OBIAD 221 1 1 PODWIECZOREK 1 1 KOLACJA 21 1 1 1/2 SUMA 8533 2 2 1

8

9 Polska kontra nasza szkoła POLSKANASZA SZKOŁA *Jedynie 20% Polaków spo ż ywa ś niadanie codziennie rano przed wyj ś ciem z domu *Zaledwie 6% Polaków uprawia sport minimum 3 razy w tygodniu *Tylko 36% Polaków wypija zalecane 1,5 l wody dziennie *Blisko 11% gimnazjalistów ma nadwag ę lub otyło ść *60% uczniów spożywa śniadanie przed wyjściem do szkoły *96% uczniów uprawia regularnie sport *27% uczniów pija zalecana dawkę wody a 52% pije nawet więcej *W naszej szkole nadwagę ma ok. 15% uczniów

10 Polska kontra nasza szkoła POLSKANASZA SZKOŁA *Tylko 5% Polaków spo ż ywa 5 porcji warzyw i owoców dziennie *Prawie 90% Polaków podjada mi ę dzy posiłkami. *Jedynie 15% Polaków spo ż ywa regularnie 5 posiłków w ci ą gu dnia *Zaledwie 8% Polaków spo ż ywa 2 lub wi ę cej porcji ryb tygodniowo *30% uczniów spożywa zalecane ilości warzyw o owoców *W naszym gimnazjum przyznaje się do tego 76% uczniów *64% naszych gimnazjalistów deklaruje systematyczne spożywanie 5 posiłków dziennie *W naszej szkole 95% uczniów deklaruje, że spożywa ryby zgodnie z zaleceniami

11 Wnioski: Ponad połowa uczniów je ś niadanie prze wyj ś ciem do szkoły, ale nadal jest 40% takich, którzy ś niadania nie jedz ą wcale lub dopiero w szkole Nieomal wszyscy przebadani deklaruj ą regularne uprawianie sportu Wi ę kszo ść uczniów wypija zalecane 1,5l lub wi ę cej wody dziennie Ponad połowa uczniów stwierdza, ż e regularnie spo ż ywa 5 posiłków dziennie Wi ę kszo ść uczniów naszej szkoły spo ż ywa tak ż e ryby zgodnie z zaleceniami (czyli 2 porcje tygodniowo lub wi ę cej)

12  Wi ę cej uczniów naszej szkoły statystycznie spo ż ywa zalecane 5 porcji warzyw i owoców, niemniej to nadal tylko 30%  W naszej szkole mniej uczniów deklaruje podjadanie mi ę dzy posiłkami, niemniej jest to nadal a ż 76%  Niestety w naszej szkole a ż 15% uczniów ma nadwag ę (to o 4 punkty procentowe wi ę cej ni ż statystyczny gimnazjalista)

13 Uczniowie w naszej szkole spo ż ywaj ą odpowiedni ą ilo ść warzyw i owoców w ci ą gu dnia, a utrzymanie tego prawidłowego nawyku jest bardzo wa ż ne, ale nie nale ż y spoczywa ć na laurach.  Spo ż ywaj warzywa i owoce na surowo albo zrezygnuj z obierania, np. jabłek.  Poznawaj nowe smaki i eksperymentuj z warzywno-owocowymi przepisami.  Korzystaj z szerokiego wachlarza owoców i warzyw sezonowych, spo ż ywaj w formie soków, przecierów, koktajli czy sałatek.  Pami ę taj, ż e owoc jest nie tylko zdrowszy, ale mo ż e by ć smaczniejszy od słodkich przek ą sek pełnych cukrów i tłuszczy.

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY. Program edukacyjny „ Ż yj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego celem jest przekazanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google