Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Temat: Rola pieniądza w gospodarce Na dzisiejszej lekcji : poznamy rodzaje wymiany handlowej, poznamy historię i formy pieniądza, zdefiniujemy pojecie pieniądza, omówimy cechy i funkcje pieniądza, poznamy sposoby zabezpieczenia pieniądza, scharakteryzujemy obieg pieniądza w gospodarce. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Barter – wymiana jednego dobra za drugie Wymiana towarowo – pieniężna – wymiana towaru za określoną jednostkę pieniężną

4 Pieniądzem może być to wszystko, co jest powszechnie akceptowane przy płatnościach za dobra i usługi. Ponieważ barter (wymiana towarów) wiązał się z niedogodnościami wprowadzono tzw. płaciła, czyli powszechnie poszukiwane towary. Najpopularniejszymi formami płacideł od najdawniejszych czasów były cenne metale, takie jak złoto, srebro i miedź. Jednak nie były to jedyne środki płatnicze. Niektóre społeczności posługiwały się takimi formami pieniądza, jak: tytoń, haczyki na ryby, muszelki, sól, skóry zwierząt i oczywiście różne rodzaje znaków papierowych. Stopniowo pieniądz towarowy wypierany był przez pieniądz kruszcowy. Kilka słów o historii pieniądza

5 Początkowo używano kruszców np. baryłek złota przy każdej transakcji. Przełomem w dziejach pieniądza było wprowadzenie monet (na których kupcy, a później tylko władcy wybijaki swoje symbole). Dopiero w XVII wieku oprócz monet zaczęto używać (banknotów), co było związane z rozwojem banków. Problem pokrycia emitowanych banknotów kruszcem spowodował w XIX wieku ograniczenie prawa emisji banknotów przez wszystkie banki. Prawo to przysługiwało wyłącznie dużym bankom, które zyskały status banków centralnych. Dzisiaj banknoty i monety są zastępowane przez pieniądz bezgotówkowy.

6 Ewolucja form pieniądza

7 Definicja pieniądza i waluty Pieniądz w gospodarce to prawnie określany i powszechnie akceptowany środek płatniczy służący do regulowania zobowiązań finansowych. Zamiennie do pieniądza używa się określenia waluta. Nazwę tą stosuje się w odniesieniu do wymiany międzynarodowej. Waluta jest środkiem rozliczeniowym i formą regulowania płatności międzynarodowych. O tym, że jednostka monetarna danego kraju staje się walutą świadczy jej wymienialność na inne waluty.

8 Waluty Na świecie funkcjonuje dziś ponad 100 różnych walut. Większość z nich ma jednak charakter lokalny, np.  w Korei Południowej 1 won = 100 dzon  w Wenezueli 1 bolivar = 100 centymów  w Polsce 1 złoty = 100 groszy  Niewielka grupa walut pełni funkcje pieniądza międzynarodowego DOLAR EURO JEN FUNT STERLING DOLAR EURO JEN FUNT STERLING

9 Cechy pieniądza Aby poznać cechy pieniądza obejrzyj krótki film film

10 Funkcje pieniądza środek wymiany, środek płatniczy, miernik wartości (ceny towarów i usług są wyrażone w pieniądzu), środek przechowywania wartości (tzw. tezauryzacji).

11 Ile wart jest pieniądz? Siła nabywcza pieniądza, jest (to realna wartość pieniądza), ilość dóbr i usług, którą można zakupić za określoną jednostkę pieniężną. Wzrost ogólnego poziomu cen oznacza spadek siły nabywczej i odwrotnie.

12 Zabezpieczenia pieniądza 1.Znak wodny 2.Nitka zabezpieczająca 3.Mikrodruk 4.Zabezpieczenie widoczne jedynie w promieniach UV 5.Złota folia metaliczna 6.Uzupełniające się pod światło /recto-verso/ 7.Widoczne pod kątem /efekt kątowy/ 8.Farba metalizowana

13 Zastosowanie zabezpieczeń pozwalających w prosty sposób odróżnić je od falsyfikatów sprawia, że w bezpieczny sposób możemy się nimi posługiwać każdego dnia. W przypadku podejrzenia o nieoryginalności posiadanego banknotu, nie należy wprowadzać go do obiegu, gdyż posłużenie się nim – nawet nieświadome – jest przestępstwem.

14 Urządzenie do weryfikacji autentyczności banknotów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, działające w oparciu o czujnik ultrafioletu. Jak można sprawdzić samemu oryginalność banknotów pokazuje filmfilm

15 Powiedzenia o pieniądzu ‘’Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas „ "Najpierw tracimy zdrowie, by dojść do pieniędzy. Potem tracimy pieniądze, aby dojść do zdrowia" ‘’Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy,, "Przyjaźń jak pieniądze, łatwiej zdobyć, niż utrzymać„ Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google