Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ
Wykorzystanie widma radiowego w Polsce

2 Główne źródła informacji
Tablica przeznaczeń częstotliwości (art. 111 PT) określa przeznaczenie częstotliwości lub zakresów częstotliwości dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych odzwierciedla politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościowej określana przez RM w formie rozporządzenia (z dn r., Dz.U. Nr 134 z dn r., poz. 1127) Plany zagospodarowania (art.112 PT) ustalane zarządzeniem Prezesa UKE ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UKE

3 Służba ruchoma morska (1)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 283, ,0 kHz Radionawigacja morska -radiolatarnie DGPS, zgodnie z planem IALA 405, ,5 kHz Łączność za pomocą telegrafii Morse’a i telegrafii dalekopisowej – zakres nie wykorzystywany 2045, ,0 kHz Częstotliwość odbiorcza 2054,0 kHz stacji Witowo Radio 2173, ,5 kHz Częstotliwości ratunkowa i wywoławcza 2174,5 kHz, 2182 kHz i 2187,5 kHz stacji Witowo Radio 2650, ,0 kHz Częstotliwość nadawcza 2720 kHz dla łączności fonicznej stacji Witowo Radio 156, ,5 MHz Łączność foniczna w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, łączność w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa ( DSC ), system AIS (automatyczna identyfikacja statków ) Nowe przydziały częstotliwości dla stacji nadbrzeżnych 406, ,1 MHz Radiopławy do lokalizacji awarii EPIRBs. Częstotliwość przeznaczona wyłącznie dla EPIRBs

4 Służba ruchoma morska (2)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 457, ,7 MHz Stacje łączności pokładowej w żegludze morskiej i śródlądowej 467, ,7 MHz MHz Radary na jednostkach pływających i stacjach radarowych lądowych MHz Radary morskie Powyższa tabela, w części dotyczącej zakresu fal średnich i krótkich, dotyczy wykorzystywania częstotliwości przez radiolatarnie i stacje nadbrzeżne. Morskie jednostki pływające mogą na zasadzie współużytkowania wykorzystywać wszystkie pasma w tych zakresach, przyznane w Regulaminie Radiokomunikacyjnym dla służby ruchomej morskiej

5 Służba ruchoma lotnicza (1)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 255, ,5 kHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radiolatarnie bezkierunkowe NDB Nowe przydziały dla radiolatarni NDB 2, ,00 MHz Łączność głosowa HF 74, ,2 MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radiolatarnie Markery sytemu podejścia do lądowania ILS 108, ,9 MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radiolatarnie kierunku Localizer sytemu podejścia do lądowania ILS 112, ,9 MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radiolatarnie ogólnokierunkowe VOR Zakres będzie wykorzystywany również przez naziemny system usprawniający lotniczą nawigację satelitarną GBAS 117, ,000 MHz Łączność głosowa VHF i transmisji danych systemu ACARS Nowe przydziały częstotliwości dla łączności VHF dla użytkowników cywilnych MHz Łączność głosowa VHF i transmisji danych Planuje się wprowadzenie cyfrowego systemu transmisji danych i głosu VDL 328, ,4 MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radiolatarnie ścieżek schodzenia Glide Path systemu podejścia do lądowania ILS

6 Służba ruchoma lotnicza (2)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radiodalmierze DME, radary wtórne SSR oraz system zapobiegania kolizjom ACAS Nowe przydziały dla radiodalmierzy DME MHz Radiolokalizacja i radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radary kontroli obszaru Nowe przydziały dla radarów kontroli obszaru MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radary kontroli zbliżania Nowe przydziały dla radarów kontroli zbliżania MHz Radionawigacja lotniczej dla radiowysokościomierzy MHz Radionawigacja lotnicza dla systemu precyzyjnego podejścia do lądowania MLS MHz Udostępniony przez służby rządowe dla radarów służby meteorologicznej Nowe przydziały dla radarów meteo MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radary doplerowskie MHz Radionawigacja lotnicza, wykorzystywane przez radary kontroli lotniska Nowe przydziały dla radarów kontroli lotniska MHz

7 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (1)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym rodzajem pracy. Z uwagi na występujące zakłócenia słabe wykorzystanie zakresu częstotliwości 40, ,005 MHz Sieci zdalnego sterowania, Bezprzewodowego Poszukiwania Osób oraz Systemów alarmowych z simpleksowym rodzajem pracy. Bardzo Intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości MHz Intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości 67, ,1875 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym i semidupleksowym rodzajem pracy 69, ,2750 MHz 74, ,7750 MHz

8 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (2)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 77, ,9875 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym i semidupleksowym rodzajem pracy 79, ,0000 MHz Użytkowanie zakresów wg Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

9 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (3)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 147, ,95 MHz Sieci dyspozytorskie Straży Miejskich z simpleksowym rodzajem pracy. Bardzo intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości 150, ,00 MHz Lokalne sieci dyspozytorskie dla potrzeb PKP. Intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości 152, ,9875 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym rodzajem pracy. MHz Sieci lokalne oraz działające na całym obszarze kraju dla potrzeb PKP (z wyłączeniem zakresu – MHz) Bardzo intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości. 157, ,20 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym rodzajem pracy . 159, ,725 MHz Sieć przywoławcza o zasięgu ogólnokrajowym (operator METRO-BIP Spółka z o. o.) Zakres współużytkowany z MON i docelowo przeznaczony dla MON 159, ,85 MHz

10 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (4)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 169, ,8125 MHz Urządzenia typu: aparaty słuchowe, systemy alarmowe pomocy socjalnej, systemy odczytu liczników oraz systemy śledzenia i odzyskiwania mienia 159, ,6000 MHz Sieci bezprzewodowego poszukiwania osób (BPO), sieci monitoringu radiowego systemów alarmowych, dyspozytorskie (w tym zabezpieczenie wizyt oficjalnych MSZ). Intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości. Zakres współużytkowany z MON 162, ,750 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym rodzajem pracy. Intensywne wykorzystanie zakresu częstotliwości 162, ,5000 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym rodzajem pracy (w tym zabezpieczenie wizyt oficjalnych MSZ). 168, ,150 MHz Sieci dyspozytorskie z simpleksowym rodzajem pracy służby zdrowia. Intensywne wykorzystanie zakresu 169, ,000 MHz

11 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (5)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy MHz MHz W zakresach 412,5 – 415 MHz i 422,5 – 425 MHz cyfrowa publiczna sieć telekomunikacyjna typu dyspozytorskiego (operator Polskie Sieci Dyspozytorskie) Zakresy 412,0 – 412,5 MHz i 422,0 – 422,5 MHz przewidziane do wykorzystania dla systemów szerokopasmowych po zwolnieniu przez MON zakresów poniżej 412/422 MHz 415, ,2 MHz 425, ,2 MHz Cyfrowe sieci dyspozytorskie typu trankingowego według standardu TETRA o krajowym, regionalnym lub lokalnym obszarze działania 416, ,0 MHz 426, ,0 MHz Cyfrowe i analogowe sieci dyspozytorskie typu trankingowego oraz sieci transmisji danych o krajowym, regionalnym lub lokalnym obszarze działani. Bardzo intensywnie wykorzystanie zakresu częstotliwości

12 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (6)

13 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (7)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 433, ,79 MHz Sieci monitoringu radiowych systemów alarmowych. Bardzo intensywnie wykorzystanie zakresu częstotliwości 436, ,350 MHz Wewnętrzne sieci przywoławcze. 436, ,55 MHz Sieci zdalnego sterowania. 446, ,1 MHz Zakres nielicencjonowany dla urządzeń PMR 446, 448, ,0000 MHz Sieci typu dyspozytorskiego i transmisji danych z simpleksowym rodzajem pracy 452, ,0 MHz 462, ,0 MHz Sieć analogowej telefonii komórkowej w standardzie NMT 450 (operator PTK Centertel). Zmiana rezerwacji umożliwiająca świadczenie usług telekomunikacyjnych również w służbie stałej w technologii CDMA oraz NMT 450 Zwiększenie efektywności wykorzystania zakresu przez wdrożenie systemów szerokopasmowych 457, ,0000 MHz 467, ,0000 MHz Sieci dyspozytorskie typu trankingowego oraz sieci transmisji danych o krajowym lub regionalnym zasięgu działania (główni operatorzy: T P S.A. „Radio Net”, NBP, Polskie Radio, METRO-BIP, TELBANK, GRYTEK)

14 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (8)

15 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (9)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 862, ,975 MHz Na mocy uzgodnienia z MON dopuszcza się wykorzystanie przez użytkowników cywilnych służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej Użytkowanie urządzeń, zgodne ze stanem z dn r. bez możliwości rozbudowy sieci MHz Na mocy uzgodnienia z MON dopuszcza się wykorzystanie przez użytkowników cywilnych służby stałej na potrzeby telefonii bezprzewodowej CT2 Użytkowanie możliwe do czasu wygaśnięcia wydanych pozwoleń radiowych, lecz nie dłużej niż do dnia r. MHz MHz Zakresy 876, ,5 MHz i 921, MHz dostępne dla GSM-R Udostępnienie pełnego zakresu dla potrzeb GSM-R MHz Zakres 883,5 – 888,0 MHz wykorzystywany czasowo (do r.) przez SFERIĘ dla Systemu Radiowego Dostępu Abonenckiego Planowane przeznaczenie zakresu 883,5 – 888,0 MHz dla systemu E-GSM, po uwolnieniu przez MON górnej części zakresu 928,5 – 935,0 MHz MHz MHz GSM 900 Operatorzy: POLKOMTEL, PTC, PTK Centertel MHz MHz GSM 1800, do rozdysponowania w drodze przetargu

16 Radiokomunikacja ruchoma lądowa (10)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy MHz MHz W miarę potrzeb pozyskanie od MON dla GSM 1800 lub systemów wyższej generacji MHz MHz GSM 1800 Operatorzy: POLKOMTEL, PTC, PTK Centertel MHz UMTS (tryb TDD) Operatorzy: POLKOMTEL, PTC, PTK Centertel, Netia Mobile 2110, ,0 MHz UMTS (tryb FDD) Operatorzy: POLKOMTEL, PTC, PTK Centertel, P4 MHz MHz Dostępny dla UMTS Wykorzystanie dla UMTS, zgodnie z przyjętymi w UE zasadami (obecnie w trakcie dyskusji) MHz Urządzenia SAP/SAB w tym urządzenia ENG/OB, do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania tego zakresu dla potrzeb systemów zgodnych z UMTS/IMT-2000 Dla potrzeb systemów zgodnych z UMTS/IMT-2000 i wyższych generacji

17 Służba stała typu p-p (1)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 3,8 - 4,2 GHz 6 kanałów po 29 MHz, w tym 4 kanały dla sieci transportowych UMTS 5, ,425 GHz Linie radiowe (głównie POLKOMTEL) 6, ,110 GHz Linie radiowe (głównie TP EmiTel) 7, ,725 GHz Linie radiowe (głównie PTC) 8, ,500 GHz Linie radiowe (głównie PTK Centertel) 10, ,68 GHz W zakresie 10,65 – 10,68 analogowe linie radiowe do dosyłania sygnału radiowego Zakres 10,50 – 10,65 GHz, po pozyskaniu od MON zakresu 10,15 – 10,30 GHz przewidziany dla systemów p-wp 10, ,7 GHz Linie radiowe (głównie POLKOMTEL i PTC) 12, ,25 GHz Linie radiowe (głównie POLKOMTEL, PTK Centertel, GTS Polska i TP S.A.) 14, ,62 GHz 15, ,35 GHz

18 Służba stała typu p-p (2)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 17, ,7 GHz Linie radiowe (głównie POLKOMTEL, PTC i TP EmiTel) 22, ,6 GHz Linie radiowe (głównie POLKOMTEL, PTC i PTK Centertel) 24, ,5 GHz 32, ,600 GHz 32, ,400 GHz Systemy przeznaczone dla zastosowań o dużym zagęszczeniu 37, ,5 GHz 57, ,2 GHz Zakres bezlicencyjny dla urządzeń pracujących w systemie p-p, niewymagających koordynowanego planowania częstotliwości

19 Służba stała typu p-wp (1)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy MHz MHz Systemy CDMA ( SFERIA) MHz Systemy CT-2 (głównie Multimedia, Pilicka Telefonia i TP S.A.) do czasu wygaśnięcia pozwoleń Od 2009 roku użytkowanie wyłącznie rządowe MHz Głównie przez Multimedia, Pilicką Telefonię, TP S.A. i banki dla potrzeb radiowego dostępu abonenckiego Wycofanie systemów radiowego dostępu abonenckiego na rzecz systemów telefonii bezprzewodowej 2, ,4835 GHz Zakres bezlicencyjny dla urządzeń bliskiego zasięgu. Wykorzystywanie dla systemów p-wp do końca 2006 r. 3, ,60 GHz Systemy radiowego dostępu abonenckiego 3, ,8 GHz Systemy p-wp (tryb TDD i FDD), 16 spośród 28 kanałów rozdysponowane dla PTC, NASK, Clearwire, Netia Globe, Netia Świat Rozdysponowanie pozostałych 12 kanałów 5, ,925 GHz Systemy p-wp z wielodostępem czasowym (TDMA) lub kodowym (CDMA) (głównie GTS Polska, Exatel, GTS Internet, NASK, Wireless Wojciech Gromny i operatorzy regionalni)

20 Służba stała typu p-wp (2)
Zakres częstotliwości Wykorzystanie Perspektywy 10, ,30 GHz 10, ,65 GHz Po pozyskaniu od MON zakresu 10,15 – 10,30 GHz przewidziane dla systemów p-wp 24, ,5 GHz Systemy LMDS 27, ,5 GHz 32, ,600 GHz 32, ,400 GHz Systemy przeznaczone dla zastosowań o dużym zagęszczeniu

21 Służba stała satelitarna (1)
Typy naziemnych stacji satelitarnych (1) Stacje SCPC (Single Channel Per Carrier) typu p-p i p-wp Operatorzy: praktycznie wszyscy nadawcy radiowi i telewizyjni, operatorzy telekomunikacyjni: PAGI, TP, AB Space Stacje centralne VSAT Operatorzy: operatorzy sieci VSAT – GRYTEK, TEL-ENERGO, TTcomm, DATATRANS, PAGI, TP

22 Służba stała satelitarna (2)
Typy naziemnych stacji satelitarnych (2) Stacje końcowe VSAT Operatorzy: operatorzy stacji centralnych oraz inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni Stacje dosyłowe radiodyfuzji satelitarnej Operatorzy: operatorzy satelitarnych platform cyfrowych CANAL+, POLSAT CYFROWY, TVN, LUX VERITATIS, telewizja publiczna

23 Służba stała satelitarna (3)
Typy naziemnych stacji satelitarnych (3) Stacje reporterskie SNG (Satellite News Gathering) Operatorzy: nadawcy – TVP, TVN, POLSAT, LUX VERITATIS, RADIO MARYJA oraz operatorzy zagraniczni FRANCE TELECOM, BRITISH TELEKOM

24 Służba stała satelitarna (4)
Zakresy częstotliwości (1) 14,0 – 14,5 GHz (Ziemia-kosmos) 10,7 – 11,7 GHz (kosmos-Ziemia) 12,5 – 12,75 GHz (kosmos-Ziemia) 29,5 – 30,0 GHz (Ziemia-kosmos) 19,7 – 20,2 GHz (kosmos-Ziemia)

25 Służba stała satelitarna (5)
Zakresy częstotliwości (2) 12,75 – 13,25 GHz (Ziemia-kosmos) po koordynacji z liniami radiowymi 13,75 – 14,00 (Ziemia-kosmos) z ograniczeniami z uwag i RR 10,7 – 11,7 GHz (kosmos-Ziemia) 12,5 – 12,75 GHz (kosmos-Ziemia)

26 Służba stała satelitarna (6)
Rodzaje naziemnych stacji satelitarnych niewymagąjcych pozwolenia (1) stacje VSAT Ziemia-kosmos: 14,00 – 14,50 GHz kosmos-Ziemia: 10,70 – 11,70 GHz oraz 12,50 – 12,75 GHz stacje SUT Ziemia-kosmos: 29,50 – 30,00 GHz kosmos-Ziemia: 19,70 – 20,20 GHz

27 Służba stała satelitarna (7)
Rodzaje naziemnych stacji satelitarnych niewymagąjcych pozwolenia (2) stacje SIT Ziemia-kosmos: 29,50 – 30,00 GHz kosmos-Ziemia: 10,70 – 12,75 GHz Dodatkowe ograniczenia zawarte są w Załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U nr 230 poz. 1955)

28 Radiofonia analogowa długofalowa
Radiodyfuzja (1) Radiofonia analogowa długofalowa Zakres 148,5 – 283,5 kHz Emitowane programy: program ogólnopolski PR1 2 stacje: Solec Kujawski (225 kHz) Raszyn (198 kHz) W przyszłości przewiduje się wdrożenie technologii cyfrowej DRM

29 Radiofonia analogowa średniofalowa
Radiodyfuzja (2) Radiofonia analogowa średniofalowa Zakres 526,5 – 1606,5 kHz Emitowane programy: programy lokalne kilkanaście stacji wykorzystujących częstotliwości małej mocy W przyszłości przewiduje się wdrożenie technologii cyfrowej DRM

30 Radiofonia analogowa krótkofalowa
Radiodyfuzja (3) Radiofonia analogowa krótkofalowa Zakres i wybrane fragmenty z przedziału kHz Emitowane programy: Radio Polonia dla zagranicy jeden obiekt w okolicach Warszawy W przyszłości przewiduje się wdrożenie technologii cyfrowej DRM

31 Radiofonia analogowa UKF FM
Radiodyfuzja (4) Radiofonia analogowa UKF FM Zakres 87,5 – 108 MHz Emitowane programy: Ogólnopolskie: PR1, PR2, PR3, BIS, RMF-FM, RADIO ZET, RM Regionalne: radia publiczne, radia komercyjne Zakres zostanie uwolniony po pełnym wdrożeniu radiofonii cyfrowej

32 Telewizja analogowa Radiodyfuzja (5)
Zakres 174 – 230 MHz, 470 – 862 MHz Emitowane programy: Ogólnopolskie: TVP1, TVP2, POLSAT Regionalne: TVP3 Ponadregionalne: TVN, TV4, PULS Dalszy rozwój nie jest możliwy ze względu na ograniczenia techniczne oraz brak zasobów częstotliwości

33 Telewizja i radiofonia cyfrowa
Radiodyfuzja (6) Telewizja i radiofonia cyfrowa Docelowo, zgodnie z nowym planem GENEWA 06, możliwe będzie uruchomienie ośmiu ogólnopolskich cyfrowych multipleksów DVB oraz trzech ogólnopolskich multipleksów DAB W każdym multipleksie DVB w zależności od zastosowanej techniki kompresji jest możliwość nadawania od kilku do kilkunastu programów telewizyjnych oraz podobna ilość programów radiowych w multipleksie DAB

34 Przejście z techniki analogowej na cyfrową
Radiodyfuzja (7) Przejście z techniki analogowej na cyfrową Wdrożenie radiodyfuzji cyfrowej wymaga przygotowania planu przejściowego zapewniającego abonentom dostęp do programów w czasie wyłączenia nadajników analogowych Uruchamianie stacji cyfrowych związane jest również z wymianą urządzeń technicznych zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej, co wiąże się z kosztami i wymaga przygotowania strategii wdrażania, której częścią będzie również plan przejściowy Wszystkie zainteresowane podmioty tzn. m.in. nadawcy, operatorzy, regulatorzy powinni włączyć się w opracowanie strategii wdrażania radiodyfuzji cyfrowej

35 Radiodyfuzja (8) Zakres 1452 – 1479,5 MHz
Zgodnie planem MAASTRICHT 02, Polska ma do dyspozycji dwa ogólnopolskie cyfrowe multipleksy T-DAB Pełne wykorzystanie zakresu nie jest możliwe ze względu na współużytkowanie z innymi służbami pierwszej ważności, głównie rosyjskimi oraz ukraińskimi

36 Radiodyfuzja satelitarna (BSS)
Zakres 11,7 – 12,5 GHz Do dyspozycji Polski jest pozycja na orbicie geostacjonarnej 50°E Dostępne kanały: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Zakres 17,3 – 18,1 GHz – łącza dosyłowe dla BSS Na pozycji 50°E dostępne są kanały: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

37 Radiodyfuzja satelitarna (inne zakresy)
Zakresy 4500 – 4800 MHz, 6725 – 7025 MHz, 10,70 – 10,95 GHz, 11,20 – 11,45 GHz, 12,75 – 13,25 GHz W planie, w powyższych zakresach, w części A dostępne są allotmenty na pozycji 14,2°E, dla których można zastosować procedurę konwersji na przydziały

38 Urządzenia bez pozwolenia (1)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U nr 230 poz. 1955)

39 Urządzenia bez pozwolenia (2)
Rodzaje urządzeń (1) dołączane do zakończenia ruchomej sieci telekomunikacyjnej, z wyjątkiem urządzeń pełniących funkcję stacji bazowych albo przekaźnikowych PMR 446 PR 27 w zakresie 26,96 – 27,41 MHz DSB-AM i SSB-AM w zakresie 26,96 – 27,41 MHz

40 Urządzenia bez pozwolenia (3)
Rodzaje urządzeń (2) Załącznik nr 1 – urządzenia bliskiego zasięgu Załącznik nr 2 – naziemne stacje satelitarne (VSAT, SIT, SUT) Załącznik nr 3 – systemy typu punkt-punkt w służbie stałej w zakresie częstotliwości 57,1 – 58,9 GHz Załącznik nr 4 – samochodowe radary bliskiego zasięgu w pasmach 24 GHz i 79 GHz

41 Urządzenia bez pozwolenia (4)
Rodzaje urządzeń bliskiego zasięgu (1) Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania, w szczególności w telemetrii, zdalnym sterowaniu, alarmach, transmisji danych i innych podobnych zastosowaniach; Urządzenia do wykrywania ofiar lawin; Szerokopasmowe systemy transmisji danych, w tym urządzenia RLAN, HIPERLAN, WAS; Urządzenia stosowane w transporcie kolejowym; Urządzenia stosowane w transporcie drogowym i telematyce ruchu drogowego (RTTT); Urządzenia do wykrywania ruchu i ostrzegania o ruchu;

42 Urządzenia bez pozwolenia (5)
Rodzaje urządzeń bliskiego zasięgu (2) Urządzenia alarmowe, w szczególności przeznaczone dla systemów alarmowych pomocy socjalnej i systemów alarmowych związanych z bezpieczeństwem i ochroną; Urządzenia do sterowania modelami; Urządzenia do zastosowań indukcyjnych; Mikrofony bezprzewodowe; Urządzenia dla identyfikacji radiowej (RFID); Aktywne wyroby medyczne do implantacji o ultramałej mocy; Bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych

43 Plany zagospodarowania częstotliwości (1)
Plan dla zakresu MHz, wprowadzony Zarządzeniem Nr 19 Prezesa URTiP z dnia 1 września 2005 r. Plan dla zakresu MHz, wprowadzony Zarządzeniem Nr 18 Prezesa URTiP z dnia 1 września 2005 r. Plan dla zakresu MHz, wprowadzony Zarządzeniem Nr 349 Prezesa URTiP z dnia 27 października 2005r. Plan dla zakresu 862 – 864 MHz, wprowadzony Zarządzeniem Nr 20 Prezesa UKE z dnia 7 czerwca 2005 r.

44 Plany zagospodarowania częstotliwości (1)
Plan dla zakresu 410–430 MHz, Zarządzenie Nr 19 Prezesa URTiP z dnia 1 września 2005 r. Plan dla zakresu 450–470 MHz, Zarządzenie Nr 18 Prezesa URTiP z dnia 1 września 2005 r. Plan dla zakresu 470–862 MHz, Zarządzenie Nr 20 Prezesa UKE z dnia 7 czerwca 2006 r. Plan dla zakresu 862–864 MHz, Zarządzenie Nr 22 Prezesa UKE z dnia 7 czerwca 2006 r. Plan dla zakresu 864–868 MHz, Zarządzenie Nr 365 Prezesa URTiP z dnia 30 listopada 2005 r.

45 Plany zagospodarowania częstotliwości (2)
Plan dla zakresu 868–870 MHz, Zarządzenie Nr 24 Prezesa UKE z dnia 7 czerwca 2006 r. Plan dla zakresu 870–876 MHz oraz 915–921 MHz, Zarządzenie Nr 21 Prezesa UKE z dnia 7 czerwca 2006 r. Plan dla zakresu 876–915 MHz oraz 921–960 MHz, Zarządzenie Nr 23 Prezesa UKE z dnia 7 czerwca 2006 r. Plan dla zakresu 1710–1785 MHz oraz 1805–1880 MHz, Zarządzenie Nr 31 Prezesa URTiP z dnia 16 grudnia 2004 r.

46 Plany zagospodarowania częstotliwości (3)
Plan dla zakresu 1880–1900 MHz, Zarządzenie Nr 363 Prezesa URTiP z dnia 30 listopada 2005 r. Plan dla zakresu 1900–1980 MHz oraz 2110–2170 MHz, Zarządzenie Nr 32 Prezesa URTiP z dnia 16 grudnia 2004 r. Plan dla zakresu 2400–2483,5 MHz, Zarządzenie Nr 3 Prezesa URTiP z dnia 12 grudnia 2003 r. Plan dla zakresu 2500–2690 MHz, Zarządzenie Nr 364 Prezesa URTiP z dnia 30 listopada 2005 r. Plan dla zakresu 3400–4200 MHz, Zarządzenie Nr 20 Prezesa URTiP z dnia 1 września 2005 r.

47 Plany zagospodarowania częstotliwości (4)
Plan dla zakresu 5725–5875 MHz, Zarządzenie Nr 4 Prezesa URTiP z dnia 12 grudnia 2003 r. Plan dla zakresu 5875–5925 MHz, Zarządzenie Nr 5 Prezesa URTiP z dnia 12 grudnia 2003 r. Plan dla zakresu 24,5–26,5 GHz, Zarządzenie Nr 6 Prezesa URTiP z dnia 12 grudnia 2003 r. Plan dla zakresu 27,5–29,5 GHz, Zarządzenie Nr 34 Prezesa URTiP z dnia 16 grudnia 2004 r. Plan dla zakresu 31,8–33,4 GHz, Zarządzenie Nr 17 Prezesa URTiP z dnia 1 września 2005 r.


Pobierz ppt "DEBATA NA TEMAT KRAJOWEJ STRATEGII GOSPODARKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google