Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowy Dzień Ziemi Opracowanie projektowe Jagoda Kubicka Joanna Zielińska Kl II c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowy Dzień Ziemi Opracowanie projektowe Jagoda Kubicka Joanna Zielińska Kl II c."— Zapis prezentacji:

1 Światowy Dzień Ziemi Opracowanie projektowe Jagoda Kubicka Joanna Zielińska Kl II c

2 Dzień Ziemi Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

3 Niebezpieczeństwa dla naszej planety O tym, że z Ziemią nie jest najlepiej dowiadujemy się codziennie z mediów. Klęski żywiołowe, globalne ocieplenie, wyniszczona flora i fauna - to wszystko sprawia, że człowiek zaczął intensywniej zastanawiać się nad kondycją naszej planety

4 10 przykładów niebezpieczeństw dla ziemi 1)Topnienie się pokrywy lodowej Arktyki 2)"Rozpad" Antarktydy 3)Dziura ozonowa 4)Niedobór tlenu w oceanach 5)Niszczenie raf koralowych 6) Wycinanie lasów 7) Niedobór wody 8) Emisja gazów cieplarnianych 9) Wymierające gatunki zwierząt 10)Wzrost liczby ludzi

5 Wpływ działalności człowieka na środowisko geograficzne  Wybudowanie domu powoduje zmiany. Trzeba zgromadzić materiał na jego postawienie, np. drewno, które wymaga wycięcia drzew.  Często konieczne jest również wyrównanie terenu, co skutkuje zniszczeniem pokrywy glebowej i zmianami w ukształtowaniu powierzchni.  Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze rozpoczyna się wraz z jego osiedleniem w danym miejscu.

6  Pozyskiwanie żywności także powoduje zmiany w środowisku  Wymaga uprawy roli i hodowania zwierząt co prowadzi do zmian w naturalnej szacie roślinnej.  Dostarczenie żywności z innych obszarów wiąże się z rozwojem transportu, a więc z kolejnymi zmianami w środowisku przyrodniczym

7 Ogół oddziaływań człowieka, mających wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez wszystkie formy jego gospodarowania, nazywamy antropopresją. Wzrasta ona wraz z rozwojem gospodarczym.Im skupisko ludności na jakimś określonym terenie jest większe, tym większe są zmiany w środowisku przyrodniczym tego obszaru. Zmiany te mogą być tak duże że, przyroda ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Mówimy wtedy że, środowisko przyrodnicze zostało zdegradowane.

8 Stopień przekształcenia przyrody przez człowieka w każdym kraju jest inny i zależy od poziomu rozwoju gospodarczego oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa

9 Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę:  dwutlenek węgla,  dwutlenek siarki,  tlenki azotu  pyły

10  Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość.  Zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe.  Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę).

11 Rodzaje zanieczyszczeń powietrza Stałe Pyły (popiół, pyły metali ciężkich, pyły radioaktywne Pyłki roślin Zarodniki grzybów i roslin Gazowe Związki siarki (tlenki siarki, siarkowodór) Związki azotu (tlenek azotu, amoniak) Tlenki węgla Fluor, chlor, brom, jod (ich związki z wodorem, freony) Związki metaloorganiczne (związki ołowiu, rtęci) Węglowodory (metan)

12 Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska.

13 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizmy Bezpośredni zakłócenia w przebiegu podstawowych czynności życiowych zmiana w budowie całych organizmów ich narządów lub komórek Pośredni (Przekształcenie siedlisk i podłoży) dziura ozonowa efekt cieplarniany kwaśne deszcze smog

14

15 Źródła zanieczyszczeń powietrza Naturalne Wybuchy wulkanów Pożary Wywiewanie gleb Rozkład materii organicznej Wytworzone przez człowieka Spalanie różnych substancji, m.in. Paliw: węgla, benzyny, ropy naftowej, drewna, gazu Procesy przemysłowe Składowanie i utylizacja śmieci

16 Co to są zanieczyszczenia wody? Są to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

17 W jaki sposób zatruwana jest woda? Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są:  transport wodny i lądowy,  stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych  odpady a)komunalne b)przemysłowe

18  wycinanie lasów,  monokulturę rolnictwa,  niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze,  urbanizację. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka:

19 Typowe zanieczyszczenia wód ŚCIEKI Wody odpadowe przemysłu Ścieki bytowe miast i wsi NAWOZY ŚRODKI OCHRON Y ROŚLIN PALIWA OLEJE I SMARY Z TRANSPO RTU GAZY I PYŁY Z POWIETRZ A

20 Zanieczyszczenie gleby Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów.

21

22 Sposoby na oszczędzanie wody i ochrona środowiska : Kąp się pod prysznicem

23 Zakręcaj wodę kiedy jej nie potrzebujesz np. podczas mycia zębów

24 Unikaj częstego spłukiwania toalety. Chusteczki itp. wrzucaj do kosza, nie do toalety.

25 Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy są już pełne

26 Sadzenie lasów

27 Recykling

28 Oszczędzanie prądu

29 Wybieranie tramwajów zamiast samochodów

30 o BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFIA: o http://westsidegroup.home.pl/teczowakraina/sites/default/files/pictures/eart h-day-2013.jpg http://westsidegroup.home.pl/teczowakraina/sites/default/files/pictures/eart h-day-2013.jpg o http://www.przyszloscwprzeszlosci.pl/pogoda-alarmy-pogodowe/35- zagrozenia/2290-ziemia-w-niebezpieczestwie-10-zagroe-dla-naszej-planety http://www.przyszloscwprzeszlosci.pl/pogoda-alarmy-pogodowe/35- zagrozenia/2290-ziemia-w-niebezpieczestwie-10-zagroe-dla-naszej-planety o Świat bez tajemnic Podręcznik do geografii dla gimnazjum.Klasa II\ o http://static.opracowania.pl/images/189883/wp%C5%82yw_zanieczyszcze% C5%84_powietrza_na_organizmy.jpg http://static.opracowania.pl/images/189883/wp%C5%82yw_zanieczyszcze% C5%84_powietrza_na_organizmy.jpg o http://static.opracowania.pl/images/189883/%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a _zanieczyszcze%C5%84_powietrza.jpg http://static.opracowania.pl/images/189883/%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a _zanieczyszcze%C5%84_powietrza.jpg o http://oszczedna-kobieta.blog.pl/files/2014/10/images-10.jpg http://oszczedna-kobieta.blog.pl/files/2014/10/images-10.jpg o http://www.domplusdom.pl/mebel/jak-codziennie-oszczedzac-wode o http://himalai.pl/wp-content/uploads/2013/09/sadzenie-lasu-02.jpg http://himalai.pl/wp-content/uploads/2013/09/sadzenie-lasu-02.jpg o https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Recycling_bins_Remo ndis.jpg o http://europedirect.um.warszawa.pl/sites/europedirect.um.warszawa.pl/files/ pozostale/imagecache/gallery_950/recycling.jpg http://europedirect.um.warszawa.pl/sites/europedirect.um.warszawa.pl/files/ pozostale/imagecache/gallery_950/recycling.jpg o http://vignette2.wikia.nocookie.net/tramwaj/images/6/61/Linia_tramwajowa _nr_11.jpg/revision/latest?cb=20130710123455&path-prefix=pl http://vignette2.wikia.nocookie.net/tramwaj/images/6/61/Linia_tramwajowa _nr_11.jpg/revision/latest?cb=20130710123455&path-prefix=pl o http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Honda_Civic_D X_hatchback_front_--_09-12-2009.jpg/800px- Honda_Civic_DX_hatchback_front_--_09-12-2009.jpg


Pobierz ppt "Światowy Dzień Ziemi Opracowanie projektowe Jagoda Kubicka Joanna Zielińska Kl II c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google