Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja Świdnica – mój budżet Mieszkańcy zagłosują po raz drugi ! 29 kwietnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja Świdnica – mój budżet Mieszkańcy zagłosują po raz drugi ! 29 kwietnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Moja Świdnica – mój budżet Mieszkańcy zagłosują po raz drugi ! 29 kwietnia 2014 r.

2 3,5 mln zł do dyspozycji; 2,9 mln zł na projekty ogólnomiejskie; 600 tys. zł na projekty dzielnicowe + bonusy; 6.244 osoby głosujące; 16 projektów gotowych w tym roku! Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego I edycja www.mojbudzet.swidnica.pl

3 Świdnicki budżet w czołówce www.mojbudzet.swidnica.pl Procentowy udział budżetu obywatelskiego w porównaniu z wykonaniem całego budżetu Procentowy udział budżetu zestawiony z wydatkami majątkowymi I. Kęty – 3,96 %I. Kraśnik – 48,98 % II. Kraśnik – 2,51 %II. Kęty – 25,96 % III. Świdnica – 2,25 % III. Krosno Odrzańskie – 18,24 % IV. Sopot – 1,35 % IV. Świdnica – 14,8 % V. Wieruszów – 1,31 %V. Wieruszów – 13,37 %

4 Świdnicki budżet w czołówce www.mojbudzet.swidnica.pl Milionowe budżety obywatelskie w miastach wojewódzkich = Niewielki udział w całym budżecie miasta Zielona Góra – 1,17 % Białystok – 0,66 % Łódź – 0,6 % Toruń – 0,57 % Wrocław – 0.08 %

5 Budżet obywatelski 2015 w liczbach Pula środków ogółem 3.600.000 zł w tym: projekty ogólnomiejskie, na które głosują wszyscy mieszkańcy Świdnicy – 2.500.000 zł, Wartość inwestycji zgłoszonej na listę ogólnomiejską nie może być większa niż 1.700.000 zł. projekty dzielnicowe (małe), na które głosują mieszkańcy konkretnej dzielnicy – 1.100.000 zł (więcej o 500.000). Miasto ponownie zostanie podzielone na 7 dzielnic z ustalonym limitem wydatków na projekty małe dla każdej z nich. Większa pula oznacza, że w każdej z nich zrealizowanych zostanie więcej małych inwestycji wybranych przez mieszkańców. www.mojbudzet.swidnica.pl

6 Budżet obywatelski w liczbach Limity wydatków na projekty małe dla poszczególnych dzielnic proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców: Centrum – 180.000 zł (więcej o 80.000), Śródmieście – 170.000 zł (więcej o 70.000), Osiedle Młodych – 250.000 zł (więcej o 110.000), Osiedle Zawiszów – 110.000 zł (więcej o 50.000), Osiedle Zarzecze – 140.000 zł ((więcej o 70.000), Dzielnica południowa – 100.000 zł (więcej o 40.000), Dzielnica zachodnia – 120.000 zł (więcej o 50.000). + bonus za frekwencję – 30.000 zł Łącznie 1.100.000 zł www.mojbudzet.swidnica.pl

7 Budżet obywatelski – zgłoszenia propozycje inwestycji może zgłosić: grupa co najmniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa, propozycje mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy, a termin realizacji nie może przekroczyć daty 15.12.2015 r., nie będzie można zgłaszać kontynuacji inwestycji realizowanych w I edycji budżetu obywatelskiego z wyjątkiem zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji, zadanie realizowane przez innego inwestora niż miasto i jego jednostki, musi mieć zapewnienie inwestora o dofinansowaniu co najmniej 50 % wartości zadania. Termin zgłoszeń: do 26 czerwca www.mojbudzet.swidnica.pl

8 Budżet obywatelski – weryfikacja Zespół Techniczny dokona weryfikacji inwestycji, czy są zgodne z przyjętymi zasadami, po weryfikacji lista zostanie opublikowana, w tym czasie jest jeszcze możliwość modyfikacji przez samych autorów wniosku, ostateczną listę propozycji, które trafią pod głosowanie zatwierdza Prezydent Miasta. www.mojbudzet.swidnica.pl

9 Budżet obywatelski – wybór projektów Zorganizowane będzie tajne głosowanie. Oddać głos będą mogli mieszkańcy Świdnicy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia. w ramach II edycji budżetu obywatelskiego powstanie specjalna aplikacja internetowa, która ułatwi głosowanie, tak jak do tej pory będzie można głosować w dzielnicach, w niektórych będzie więcej niż jeden lokal do głosowania, wstępne wyniki głosowania będą publikowane po każdym dniu jego trwania. www.mojbudzet.swidnica.pl

10 Budżet obywatelski – wybór projektów Terminy głosowania: 22.09-24.09 (poniedziałek-środa) – głosowanie internetowe, Głosowanie tradycyjne – w lokalach dzielnicowych: 26.09 (piątek) – w godz. 15-20, 27.09 (sobota) – w godz. 9-14, 28.09 (niedziela) – w godz. 9-18. www.mojbudzet.swidnica.pl

11 Budżet obywatelski – wybór projektów Gdzie będzie można oddać głos? Okręg nr 1 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, Okręg nr 2 - w Gimnazjum nr 3 przy ul. Saperów 27a oraz Gimnazjum nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30, Okręg nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. K. Marcinkowskiego 4-6 oraz Gimnazjum nr 1 ul. M. Kozara-Słóbódzkiego 21, Okręg nr 4 - w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima 1, Okręg nr 5 - w Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej 21, Okręg nr 6 - w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kraszowickiej 55 oraz Poradni Terapii Uzależnień ul. Westerplatte. Okręg nr 7 - w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47. www.mojbudzet.swidnica.pl

12 Budżet obywatelski – plan działania kwiecień – rozpoczęcie działań informacyjnych, do 26 czerwca – spotkania informacyjne w dzielnicach, harmonogram spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami podany zostanie do 10 maja, 1-26 czerwca – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji, 27 czerwca-17 sierpnia – weryfikacja propozycji inwestycji przez Zespół Techniczny, 18-22 sierpnia – opiniowanie propozycji inwestycji przez Zespół Konsultacyjny, www.mojbudzet.swidnica.pl

13 Budżet obywatelski – plan działania do 22 sierpnia – ogłoszenie listy zweryfikowanych pozytywnie projektów, do 3 września – składanie uwag do listy przez wnioskodawców, do 5 września – ustalenie przez Prezydenta ostatecznej listy propozycji i ogłoszenie listy, 22-28 września – głosowanie, 30 września – podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania. www.mojbudzet.swidnica.pl

14 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Moja Świdnica – mój budżet Mieszkańcy zagłosują po raz drugi ! 29 kwietnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google