Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

2 2 Terminy egzaminu gimnazjalnego 23 kwietnia – 2014 (środa) Część humanistyczna Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 24 kwietnia – 2014 (czwartek) Część matematyczno - przyrodnicza Z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 Z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 Z Zakresu matematyki – godz. 11:00 Z Zakresu matematyki – godz. 11:00 25 kwietnia – 2014 (piątek) Język obcy nowożytny Na poziomie podstawowym – godz. 9:00 Na poziomie podstawowym – godz. 9:00 Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3 3 Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym 2 czerwca 2014 (poniedziałek) Część humanistyczna Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 3 czerwca 2014 (wtorek) Część matematyczno przyrodnicza Z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 Z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 Z zakresu matematyki – godz. 11:00 Z zakresu matematyki – godz. 11:00 4 czerwca 2014 (środa) Język obcy nowożytny Na poziomie podstawowym – godz. 9:00 Na poziomie podstawowym – godz. 9:00 Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 Na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 Wydanie zaświadczeń dla piszących w IV lub VI: 27 czerwca 2014r.

4 4 Czas trwania egzaminów Historia i wiedza o społeczeństwie 60 min ( maks. 80 min) Historia i wiedza o społeczeństwie 60 min ( maks. 80 min) Język polski 90 min (maks. 135 min) Język polski 90 min (maks. 135 min) Przedmioty przyrodnicze 60 min (maks. 80 min) Przedmioty przyrodnicze 60 min (maks. 80 min) Matematyka 90 min (maks 135 min) Matematyka 90 min (maks 135 min) Język obcy podstawowy 60 min (maks. 80 min) Język obcy podstawowy 60 min (maks. 80 min) Język obcy rozszerzony 60 min (maks 90 min) Język obcy rozszerzony 60 min (maks 90 min) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych daną częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.

5 5 Wyniki egzaminu, a zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych bierze się pod uwagę wyniki wszystkich egzaminów za wyjątkiem wyniku egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym Wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów podawane są w procentach

6 6 Wyniki egzaminu, a rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Na podstawie zarządzenia Kuratora Oświaty każdy punkt procentowy z egzaminu gimnazjalnego oznacza 0,2 pkt w systemie rekrutacji. Pod uwagę brane są wyniki pięciu egzaminów, co oznacza, że uczeń może zdobyć z egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt. Za świadectwo ukończenia gimnazjum uczeń może zdobyć również maksymalnie 100 pkt. Brane są pod uwagę: Na podstawie zarządzenia Kuratora Oświaty każdy punkt procentowy z egzaminu gimnazjalnego oznacza 0,2 pkt w systemie rekrutacji. Pod uwagę brane są wyniki pięciu egzaminów, co oznacza, że uczeń może zdobyć z egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt. Za świadectwo ukończenia gimnazjum uczeń może zdobyć również maksymalnie 100 pkt. Brane są pod uwagę: - Świadectwo z wyróżnieniem - Oceny z wybranych przedmiotów - Osiągnięcia wpisane na świadectwie - Laureat/finalista olimpiady ogólnopolskiej lub laureat małopolskiego konkursu dla gimnazjalistów otrzymuje w systemie rekrutacji maksymalną ilość 200 pkt

7 7 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym W odpowiedniej aplikacji uczeń wybiera szkołę i profil klasy – może wybrać maksymalnie trzy szkoły i maksymalną ilość proponowanych klas w każdej szkole. Kolejność preferencji jest bardzo ważna, gdyż według niej system elektroniczny umieszcza ucznia w klasie/szkole o najwyższej możliwej pozycji na liście, do której uczeń został zakwalifikowany w systemie rekrutacji. W odpowiedniej aplikacji uczeń wybiera szkołę i profil klasy – może wybrać maksymalnie trzy szkoły i maksymalną ilość proponowanych klas w każdej szkole. Kolejność preferencji jest bardzo ważna, gdyż według niej system elektroniczny umieszcza ucznia w klasie/szkole o najwyższej możliwej pozycji na liście, do której uczeń został zakwalifikowany w systemie rekrutacji.

8 8 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych W przypadku szkół licealnych dolny limit uzyskanych punktów, który pozwala ubiegać się o przyjęcie do tego typu szkoły wynosi 120 pkt. W przypadku szkół licealnych dolny limit uzyskanych punktów, który pozwala ubiegać się o przyjęcie do tego typu szkoły wynosi 120 pkt.

9 9 Ważne terminy w systemie rekrutacji Rejestracja kandydatów/wybór preferencji Rejestracja kandydatów/wybór preferencji data rozpoczęcia: 14 04 2014 data rozpoczęcia: 14 04 2014 data zakończenia: 25 06 2014 data zakończenia: 25 06 2014 Weryfikacja zgłoszeń kandydatów data rozpoczęcia: 14 04 2014 data zakończenia: 26 06 2014 (do godz. 13:00) Weryfikacja zgłoszeń kandydatów data rozpoczęcia: 14 04 2014 data zakończenia: 26 06 2014 (do godz. 13:00) Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia data rozpoczęcia (kopia świadectwa oraz zaświadczenia OKE): 27 06 2014 data zakończenia: 03 07 2014 (do godz. 14:00) Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia data rozpoczęcia (kopia świadectwa oraz zaświadczenia OKE): 27 06 2014 data zakończenia: 03 07 2014 (do godz. 14:00) Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia: 04 07 2014 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia: 04 07 2014 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (oryginały dokumentów, fotografie w tym na nośniku el.): data rozpoczęcia: 07 07 2014 (od godz. 8:00) Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (oryginały dokumentów, fotografie w tym na nośniku el.): data rozpoczęcia: 07 07 2014 (od godz. 8:00) data zakończenia: 08 07 2014 (do godz. 12:00) data zakończenia: 08 07 2014 (do godz. 12:00) Publikacja list przyjętych: 10 07 2014 od 8:00 do 12:00 Publikacja list przyjętych: 10 07 2014 od 8:00 do 12:00 Rekrutacja uzupełniająca: od 11 07 2014 do 29 08 2014 Rekrutacja uzupełniająca: od 11 07 2014 do 29 08 2014

10 Adres strony rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej: http://malopolska.edu.com.pl Adres strony rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej: http://malopolska.edu.com.pl 10

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Egzamin gimnazjalny 2014 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google