Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA –POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA –POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA –POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

2 OBSZAR KRYZYSOWY 749 ha- 33,5% powierzchni Dzielnicy Praga – Południe. Dwa podobszary: I. Poprzemysłowy Kamionek; II. stara część Saskiej Kępy - objęta ochroną konserwatorską. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

3 KRYZYSOWOŚĆ OBSZARU – GŁÓWNE PROBLEMY Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r. BRAK ŁADU PRZESTRZENNEGO I ESTETYKI MIASTA: Degradacja przestrzenna; Pogłębiająca się utrata wartości nieruchomości; Niska wartość budynków komunalnych – brak niektórych mediów; Dysproporcje w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru. CZYNNIKI SPOŁECZNE: Niestabilne trendy demograficzne-starzenie się społeczeństwa; Problemy społeczne: niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo; Rodziny niepełne i wielodzietne.

4 CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ? Lata 2005-2007 - Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji: I etap - Prace nad programem – konsultacje, analizy II etap - Projekty – inwestycje na terenie Kamionka: Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

5 Projekty zrealizowane w latach 2005- 2007 w ramach Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy – Dzielnica Praga Południe Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r. Rekultywacja obiektów po i przyfabrycznych na Osiedlu Kamionek 1. Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32. 2. Restauracja terenów zieleni osiedla „TOR” ograniczonego ulicami: Kobielską, Podskarbińską i Stanisławowską. 3. Modernizacja parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej Modernizacja kamienic komunalnych: 4. Modernizacja kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/92. 5. Modernizacja kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49.

6 Kamienica przy ul. Lubelskiej 30/32 przed i po modernizacji Okolice dworca Warszawa Wschodnia Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r. KULTURA siedziba organizacji i instytucji kulturalnych m.in..: Scena Lubelska 30/32,Pracownie Twórcze, Komuna/Warszawa i inne POMOC SPOŁECZNA Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta

7 Modernizacje kamienic obszar poprzemysłowy kamienica przy ul. Kamionkowskiej 49 kamienica przy ul. Kobielskiej 88/92 Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

8 Tereny Parkowe Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

9 Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej Z badań przeprowadzonych przez Lifespace – Europan 11 na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawa wynika, że park oceniany jest pozytywnie przez mieszkańców i stanowi jedno z miejsc w okolicy pełniących funkcję integrującą różne grupy mieszkańców. Na terenie parku poza placami zabaw dla dzieci (młodszych i starszych) znajdują się miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe, takie jak m.in.: fontanna, siłownia plenerowa oraz boisko. Jest to także miejsce spotkań i integracji społeczności romskiej licznej na obszarze rewitalizowanym. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

10 Kolejny etap Lokalny Program Rewitalizacji lata 2008-2013 Nowa perspektywa programowa / Analizy-badanie kryzysowości obszaru nowe wytyczne / Nowe projekty: –Projekty dzielnicowe: modernizacje kamienic (3 na podobszarze Kamionka oraz 1 na podobszarze Saskiej Kępy); –Projekty beneficjentów zewnętrznych: 5 beneficjentów zewnętrznych – Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe z podobszaru Saskiej Kępy. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

11 Projekty dzielnicowe – Kamionek kamienica przy ul. Skaryszewskiej 2 okolice Teatru Powszechnego / Stadionu Narodowego Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

12 Projekty dzielnicowe – Kamionek »Modernizacja uwzględniająca odtworzenie i zachowanie »walorów architektonicznych budynku Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

13 Projekty dzielnicowe – Kamionek Kamienica przy ul. Skaryszewskiej 6 Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

14 Projekty dzielnicowe – Kamionek Kamienica przy ul. Targowej 14 budynek wpisany do rejestru zabytków, unikatowy charakter budynku układ czteropodwórzowy wraz z dawną stajnio-wozownią okolice Stadionu Narodowego Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

15 Projekty dzielnicowe – Saska Kępa Kamienica przy ul. Jakubowskiej 18- okolice Stadionu Narodowego – druga strona – siedziba Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

16 Projekty Beneficjentów Zewnętrznych podobszar Saskiej Kępy Zamierzenia: Poprawa estetyki budynków, modernizacja oraz działania społeczno-kulturalne. Beneficjenci: Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych z Saskiej Kępy pod patronatem AGADOM – projekt w ramach porozumienia15 Wspólnot Mieszkaniowych – modernizacje budynków; Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Kultury-poza działaniami modernizacyjnymi – działania społeczno-kulturalne na rzecz lokalnej społeczności Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniową „Ateńska” – głównie prace modernizacyjne – beneficjent wypisany z programu; Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipskiej 20 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wandy 2 – projekt ukończony. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

17 Problemy / Wyzwania Brak środków na zaplanowane wcześniej działania – koszty inwestycji przewyższające plany / niedokończone przedsięwzięcia; niewystarczające środki finansowe; Problemy związane z procesem inwestycyjnym – np.: roszczenia byłych właścicieli (kamienica przy ul. Jakubowskiej 14); wykwaterowanie mieszkańców – kamienica przy ul. Targowej 14; Nowe wytyczne – na nowo określane wskaźniki kryzysowości obszaru; Wielość potrzeb rewitalizacyjnych – duży obszar kryzysowy ok. 1/3 Dzielnicy; Nowe podejście do procesu rewitalizacji – kompleksowość, akcent na rewitalizację społeczną. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

18 Projekty Towarzyszące Inwestycyjne: -Modernizacje ulic na podobszarze Saskiej Kępy; ulica Dąbrowiecka, ulica Jakubowska; -Rewaloryzacja parku im. I. Paderewskiego (Skaryszewskiego) - Modernizacja kamienicy przy ul. Obrońców 1 - podobszar Saska Kępa; Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

19 Projekty / Programy Towarzyszące Program „Artystyczna Skaryszewska” Cel wsparcie rozwoju kultury, w tym niezależnych organizacji artystycznych i indywidualnych artystów działających lub mających zamiar prowadzić swoją działalność na terenie Dzielnicy. Działania profilowane konkursy na najem lokali użytkowych – ulice: Skaryszewska, Grochowska, Lubelska, okolice Dworca Wschodniego. Konkursy ogłaszane od 2008 r. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

20 Projekty / Programy Towarzyszące Program „Kolorowa Praga” Rok realizacji 2011; Cel poprawa wyglądu Dzielnicy poprzez modernizację budynków wspólnotowych; Konkurs dla Wspólnot Mieszkaniowych na najładniejszą elewację; W konkursie wzięły udział 42 Wspólnoty Mieszkaniowe; Przyznano Trzy Nagrody Główne i Trzy Wyróżnienia nagrody pieniężne o łącznej wartości 300 000 zł. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

21 Projekty / Programy Towarzyszące Społeczna Rewitalizacja – działania współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2011-2012. „Blok podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice” Program partnerski – lider Miasto st. Warszawa, partnerzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”, Stowarzyszenie „Monopol Warszawski”. Działania na obszarach kryzysowych 3 prawobrzeżnych Dzielnic Warszawy: Pragi – Południe, Pragi – Północ, Targówka; Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

22 „ Blok podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice” Działania podejmowane na obszarze kryzysowym w Dzielnicy Praga – Południe: -Dwa kluby młodzieżowe oraz Klub Integracji Społecznej prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej; -Poradnia rodzinno-młodzieżowa – bezpłatne porady – realizacja - partner Stowarzyszenie „Wspólne podwórko”; -rewitalizacja 7 podwórek – zgłoszonych przez mieszkańców – Wspólnoty Mieszkaniowe – realizacja partnerzy Stowarzyszenie „Odblokuj”, „Monopol Warszawski”, współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicą. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

23 Podwórka przy ul. Mycielskiego 21 a i 21 b oraz przy ul. Chrzanowskiego 7 Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

24 Istotne dla rozwoju przedsięwzięcia na obszarze kryzysowym / Zmiany Stadion Narodowy – Euro 2012; Dworce – Warszawa Stadion, Warszawa – Wschodnia; Modernizacja Teatru Powszechnego; lokalnie budowa Centrum Promocji Kultury na Kamionku oraz filii na Saskiej Kępie. Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

25 Przykłady dobrych praktyk na obszarze kryzysowym Adaptacja budynków pofabrycznych na działalność Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Budynek Sadów Rejonowych Warszawa dla Pragi Południe i Pragi Północ Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r.

26 Wyzwania Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r. Dalsza degradacja przestrzenna obszaru – wyburzanie starych budynków często o historycznym charakterze i budowa nowoczesnych osiedli; zmiany społeczne zachodzące na obszarze, problemy i potrzeby mieszkańców; Konieczność konsolidacji działań na rzecz obszaru kryzysowego podejmowana przez różnych interesariuszy /partnerów. Zdjęcia – archiwum Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga – Południe.

27


Pobierz ppt "MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA –POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google