Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P R O G R A M I N T E G R A C J I S P O Ł E C Z NEJ w Gminie Olszówka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P R O G R A M I N T E G R A C J I S P O Ł E C Z NEJ w Gminie Olszówka."— Zapis prezentacji:

1 P R O G R A M I N T E G R A C J I S P O Ł E C Z NEJ w Gminie Olszówka

2 PPWOW - wstęp Gmina Olszówka przystąpiła do Programu Integracji Społecznej (jednego z komponentów PPWOW) 06.12.2007r. Program Integracji Społecznej zakłada przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz mobilizację kapitału społecznego. Program jest realizowany na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Bankiem Światowym w dniu 7.04.2006r. Kwota alokacji na Gminę Olszówka wynosi 63 100 Euro tj. 226.011,58zł.

3 PPWOW – podsumowanie 2008 r. W 2008 r. wykorzystano 67.800,14zł, w tym: a) dla dzieci i młodzieży – 24.800,14zł b) dla rodzin – 22.000zł c) dla osób starszych – 15.000zł d) na wsparcie szkoleniowe – 6.000zł

4 Usługi dla dzieci i młodzieży Nazwa projektu: Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Odbiorcy: z usługi skorzystało ok. 500 dzieci i młodzieży Całkowity koszt projektu: 6 000 zł Czas trwania projektu: 2 dni - 01.06.2008 r. i 08.06.2008 r. Cel usługi: organizowanie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży Zakres zrealizowanych działań: występy artystyczne uczniów, koncert Gminnej Orkiestry Dętej, pokaz tańców, prezentacja i degustacja potraw europejskich, mecz piłki siatkowej, konkursy i zabawy z nagrodami, pokaz wytworów artystycznych i ludowych, dyskoteka Osiągnięte rezultaty: pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży do współorganizowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań

5 Usługi dla dzieci i młodzieży

6

7

8

9

10 Nazwa projektu: Zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji na rzecz dzieci i młodzieży Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Odbiorcy: 80 dzieci w wieku 7-13 lat Całkowity koszt projektu: 7 000 zł Czas trwania projektu: 10 dni sierpnia 2008 r. Cel usługi: organizowanie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież Zakres zrealizowanych działań: nauka ratowania życia przy pomocy manekina, wyjazdy na basen do Uniejowa, do gospodarstwa agroturystycznego w Izabelinie, wędrówka podziemną trasą turystyczną na poziomie 600 metrów pod ziemią w kłodawskiej Kopalni Soli, wycieczka rowerowa do Chełmna, turnieje sportowe, ogniska, dyskoteka Osiągnięte rezultaty: półkolonie przyczyniły się do zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznych warunkach i pod opieką wychowawcy, rozwijania swoich zainteresowań, nabywania nowych umiejętności

11 Usługi dla dzieci i młodzieży

12

13

14 Nazwa projektu: Zorganizowanie cyklicznych, pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Łubiance, Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Odbiorcy: ok. 100 dzieci w wieku 7-13 lat Całkowity koszt projektu: 2 900 zł Czas trwania projektu: 01.09.2008r. - 05.12.2008r. – razem 45 h Cel usługi: organizowanie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież Zakres zrealizowanych działań: gry i zabawy drużynowe na boisku szkolnym, zajęcia z zakresu piłki siatkowej, koszykowej, piłki nożnej i unihokeja, zajęcia rekreacyjne wg własnych pomysłów z wykorzystaniem sprzętu szkolnego, aerobik, ćwiczenia gimnastyczne Osiągnięte rezultaty: zapewnienie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie i niwelowania wad postawy ciała, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej

15 Usługi dla dzieci i młodzieży

16 Nazwa projektu: Zorganizowanie cyklicznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęć teatralno-muzycznych Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Łubiance, Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Odbiorcy: 234 dzieci w wieku 6-13 lat Całkowity koszt projektu: 5 000 zł Czas trwania projektu: 01.09.2008r. - 05.12.2008r. – razem 170 h Cel usługi: stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizacja i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży Zakres zrealizowanych działań: zajęcia w zakresie języka angielskiego, matematyki i informatyki, zajęcia teatralno-muzyczne i plastyczne Osiągnięte rezultaty: dzieci rozwinęły i pogłębiły zainteresowania w zakresie poznawania języków obcych, matematyczne, informatyczne, teatralno-muzyczne

17 Usługi dla dzieci i młodzieży

18 Nazwa projektu: Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci nieobjętych obowiązkiem nauki Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Łubiance Odbiorcy: 35 dzieci w wieku od 3 do 5 lat Całkowity koszt projektu: 3 900 zł Czas trwania projektu: 01.09.2008r. - 05.12.2008r. - razem 162 h Cel usługi: stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży Zakres zrealizowanych działań: wspieranie wczesnej edukacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat, wspomaganie rozwoju mowy dziecka, wdrażanie do samodzielności i samoobsługi, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły Osiągnięte rezultaty: przygotowanie dzieci do samodzielności, zagospodarowanie ich czasu wolnego

19 Usługi dla dzieci i młodzieży

20 Usługi na rzecz rodzin Nazwa projektu: Festyn rodzinny Usługodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem Odbiorcy: z usługi skorzystało ok. 1400 osób w tym następujące grupy społeczne: dzieci i młodzież – ok. 600 osób, rodzice – ok. 600 osób, osoby starsze – ok. 200 osób Całkowity koszt projektu: 7 500 zł Czas trwania projektu: 6 lipca 2008 r. Cel usługi: wzmacnianie więzi rodzinnych i integracja międzypokoleniowa rodzin oraz wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego Zakres zrealizowanych działań: gry i konkursy z nagrodami, turniej piłki siatkowej, przejażdżki konne i kucem, zabawa taneczna, wesołe miasteczko, pokaz wytworów artystycznych i ludowych Osiągnięte rezultaty: podczas festynu widoczna była integracja społeczności Gminy Olszówka, uroczystość dała możliwość zaprezentowania osiągnięć lokalnych artystów, ukazała jak kulturalnie i aktywnie można spędzać czas wolny

21 Usługi na rzecz rodzin

22

23

24 Nazwa projektu: Porady psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego oraz prawnika Usługodawcy: Joanna Szkudelska, Maria Ugarenko-Kupińska, Agnieszka Kapral, Katarzyna Andrzejczak Odbiorcy: 91 osób z terenu gminy Olszówka Całkowity koszt projektu: 14 500 zł Czas trwania projektu: 01.09.2008r. - 08.12.2008r. – łącznie 111 h Cel usługi: wsparcie rodzin w zakresie poradnictwa specjalistycznego Zakres zrealizowanych działań: bezpłatne porady psychologiczne, warsztaty pedagogiczne, porady doradcy zawodowego oraz prawnika Osiągnięte rezultaty: spełniono oczekiwania mieszkańców w zakresie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa

25 Usługi na rzecz osób starszych Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Seniora Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Głębokiem w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Głębokiem Odbiorcy: ok. 77 osób starszych z terenu Gminy Olszówka Całkowity koszt projektu: 15 000 zł Czas trwania projektu: 01.10.2008r. - 05.12.2008r. - spotkania odbywały się co tydzień Cel usługi: organizacja czasu wolnego – wspólnych spotkań służących integracji społecznej, promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz podtrzymywanie sprawności fizycznej, integracja międzypokoleniowa i kultywowanie tradycji lokalnych Zakres zrealizowanych działań: zajęcia wokalno-instrumentalne, aerobik, jednodniowa wycieczka do Torunia i Ciechocinka, spotkanie promujące zdrowy styl życia, kurs gotowania i pieczenia, spotkanie andrzejkowe połączone z akademią przygotowaną przez dzieci ze szkoły w Głębokiem, zajęcia plastyczne, spotkanie wigilijne z dziećmi i młodzieżą Osiągnięte rezultaty: uaktywnienie osób starszych do uczestniczenia w życiu społecznym, nawiązanie i zacieśnienie więzi i kontaktów między mieszkańcami gminy, pokonanie samotności, rozwój zainteresowań i nowych pasji wśród osób starszych

26 Usługi na rzecz osób starszych

27 Szkolenia Nazwa projektu: Szkolenie pn. "Partnerstwo w lokalnej polityce społecznej„ Usługodawca: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie Odbiorcy: Wójtowie i Koordynatorzy gminni PIS Całkowity koszt projektu: 500 zł Czas trwania projektu: 15-16 września 2008 r. Cel usługi: zwiększenie wiedzy uczestników na temat wdrażania i realizowania PIS w ramach PPWOW oraz na temat budowania partnerstw Zakres tematyczny szkolenia: prezentacja PIS PPWOW, przedstawienie dobrych praktyk w gminach, prezentacja nt. „Lokalne partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne oraz dialog społeczny”, planowanie SIiRPS Osiągnięte rezultaty: zwiększenie wiedzy uczestników na temat w/w zagadnień

28 Szkolenia Nazwa projektu: Szkolenie pn. ”Jak założyć Stowarzyszenie? Jak założyć Fundację?” Usługodawca: Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania Odbiorcy: przedstawiciele samorządu i liderzy społeczni – łącznie 22 osoby Całkowity koszt projektu: 1 800 zł Czas trwania projektu: 14 października 2008 r. Cel usługi: zarejestrowanie się w KRS organizacji pozarządowej z terenu Gminy Olszówka Zakres tematyczny szkolenia: zakładanie organizacji pozarządowych, etapy rejestracji stowarzyszeń i fundacji, różnice między stowarzyszeniami i fundacjami, prowadzenie organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego Osiągnięte rezultaty: zwiększenie wiedzy uczestników na temat w/w zagadnień

29 Szkolenia

30 Nazwa projektu: Szkolenie dotyczące ubiegania się o dotacje zewnętrzne pn.: „Projekty – coś nowego? Nic trudnego!” Usługodawca: Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania Odbiorcy: przedstawiciele samorządu i liderzy społeczni – łącznie 22 osoby Całkowity koszt projektu: 1 900 zł Czas trwania projektu: 27 listopada 2008 r. – 8 h Cel usługi: zwiększenie wiedzy uczestników nt. pozyskiwania środków zewnętrznych Zakres tematyczny szkolenia: zdefiniowanie celów strategicznych, określenie potencjału, tworzenie projektów, przełożenie projektów na konkretny wniosek, znalezienie źródeł finansowania, realizacja, rozliczenie i zamknięcie projektu Osiągnięte rezultaty: zwiększenie wiedzy uczestników na temat w/w zagadnień

31 Szkolenia

32 Nazwa projektu: Szkolenie pn. "Budowanie partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych„ Usługodawca: Magdalena Popłońska-Kowalska - moderator z Poznania Odbiorcy: przedstawiciele samorządu i liderzy społeczni – łącznie 22 osoby Całkowity koszt projektu: 1 800 zł Czas trwania projektu: 21 listopada 2008 r. Cel usługi: zidentyfikowanie lokalnych liderów społecznych, zawiązanie się partnerstw Zakres tematyczny szkolenia: prezentacja – co to jest współpraca, rodzaje partnerstw, fazy partnerstwa, cechy dobrego partnerstwa, analiza problemu, budowanie partnerskiej współpracy, narzędzia potrzebne do utworzenia koalicji, bariery i przeszkody w partnerstwie Osiągnięte rezultaty: zwiększenie wiedzy uczestników na temat w/w zagadnień

33 Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013 Proces tworzenia GSIiRPS powstała metodą partycypacyjną, tj. przy współudziale społeczności lokalnej z terenu gminy Olszówka. Z udziałem mieszkańców gminy przeprowadzono konsultacje społeczne w celu zidentyfikowania ich problemów i potrzeb w formie grupowych i indywidualnych spotkań diagnostycznych, dyskusji społecznej, w tym z przedstawicielami samorządu i specjalistami, a także przeprowadzono ankietyzację wybranych grup społecznych.

34 GSIiRPS – Warsztat A – 23.04.2008 r.

35 GSIiRPS – Warsztat B – 07.05.2008 r.

36 GSIiRPS – Warsztat C – 28.05.2008 r.

37 GSIiRPS – Warsztat D – 11.06.2008 r.

38 Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013 Obecny status GSIiRPS została pozytywnie zaopiniowana pod względem spełniania kryteriów PIS PPWOW przez Konsultanta Regionalnego – Panią Ewę Sobolewską oraz Dyrektora ROPS w Poznaniu – Panią Lidię Wrocińską-Sławską. GSIiRPS Rada Gminy Olszówka przyjęła Uchwałą Nr XXV/126/2008 dnia 17 listopada 2008 r.

39 Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013

40 Cele główne do realizacji 1. Poprawa warunków funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci. 2. Integracja i aktywizacja osób starszych. 3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej. Wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Olszówka. 4. Aktywizacja, integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 5. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych. Wspieranie rozwoju partnerstwa publiczno-społeczno- prywatnego na rzecz rozwoju usług społecznych i usługodawców.

41 Opracowanie: Urząd Gminy Olszówka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce Olszówka 15 62-641 Olszówka tel. 063 27-39-010, 063 27-39-035 fax. 063 27-39-030


Pobierz ppt "P R O G R A M I N T E G R A C J I S P O Ł E C Z NEJ w Gminie Olszówka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google